Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SMJERNICE ZA PREVENCIJU SEKSUALNO I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA (UNIVERZITET BANJA LUKA)


Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) organizovao je treću po redu radionicu usmjerenu ka promociji obilježavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Radionica „Smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja“ održana je 24. novembra 2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Prisutni studenti su tokom radionice imali priliku da se upoznaju sa pravnim okvirom rodne ravnopravnosti i prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i na Univerzitetu u Banjoj Luci, a naročito je bilo razmotren dokument Univerziteta u Banjoj Luci pod naslovom „Smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja“.

Prisutni studenti i studentkinje su uzeli aktivno učešće u realizaciji radionice u vidu diskusije o otvorenim pitanjima. Moderator radionice je bio doc. dr Bojan Vlaški, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta i član Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci. Uvodni govor održao je prorektor za ljudske i materijalne resurse, prof. dr Dalibor Kesić.