Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET CRNE GORE


U okviru projeketa UNIGEM - University and Gender Mainstreaming održane su tri radionice na temu rodne ranvopravnosti i rodno zasnovanog nasilja na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Prva radionica, pod nazivom “Temeljne poluge patrijarhata: Tvoje tijelo je bojno polje” održana je 12. novembra 2021. godine u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Na radionici su govorile dekanica Pravnog fakulteta UCG prof. dr Aneta Spaić i mirovna aktivistkinja Paola Petričević.

Druga radionica koja je nosila naziv “Položaj žene u crnogorskom društvu: Gdje smo bili, gdje smo sad” održana je 18. novembra 2021. godine u prostorijama Pravnog Fakulteta Univerziteta Crne Gore. Radionicu su držale doktorantkinja Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ksenija Rakočević i saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore mr Milena Aćimić Remiković.

Posljednja u nizu od tri radionice pod nazivom “Rodno zasnovano nasilje u praksi Evropskog suda za ljudska prava” održana je 25. novembra 2021. godine takođe u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na radionici je govorio prof. dr Nebojša Vučinić, profesor međunarodnog prava u penziji i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Radionice su na sveobuhvatan način, sa različitih aspekata, obuhvatile pitanje rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja. O ovoj temi govorilo se kako sa pravnog, tako i sa političkog, socijalnog, istorijskog i filološkog polazišta. Obuhvaćen je širok korpus problema rodne (ne)ravnopravnosti koji u našem društvu odavno prisutan, pa su pitanja učesnika radionice, ali i zaključci bili raznovrsni. Učesnici su uglavnom bili iznenađeni podacima o rodnoj (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju u Crnoj Gori, te smatraju da je ovo zaista pitanje koje zahtijeva posebnu pažnju kakva se do danas nije istinski pridavala.

Posebnu pražnju skrenuli smo trenutnim aktuelnostima u našem društvu, kao što su bili slučaji femicida proisteklog nakon porodičnog nasilja, svakodnevni seksistički i mizogini komentari upućeni političarkama, profesoricama, sutkinjama i drugim javnim ličnostima, kao i diskriminaciji žena kojoj smo svjedočili čak na primjeru crnogorskih sutkinja koje su primorane da idu u penziju dvije godine ranije od svojih kolega sudija (a koliko je tek slučajeva koji se odigravaju u tišini i iza zatvorenih vrata, da za njih ni ne znamo).

Zaključeno je i da se pitanje rodne ravnopravnosti dotiče i muškaraca, jer patrijahalni obrasci ponašanja umnogome definišu njihov maskulitet i ono što se od njih očekuje, što jednako može da bude teret i njima kao i ženama.