Nov 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA –RODNA RAVNOPRAVNOST


Sokratov kafe na temu Rodne ravnopravnosti održan je u ponedjeljak, 29. novembra 2021. godine u čitaonici Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. 

Moderator ovog kafea bio je Nemanja Tubonjić student četvrte godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Na početku kafea Nemanja je prisutne učesnike uveo u  historijsku problematiku rodne ravnopravnosti i jasno istakao da ovaj problem generiše društvo zasnovano na privatnoj svojini. Tema je bila veoma zanimljiva učesnicima pa je rasparava tekla u smijeru oblasti eko-feminizma, internalizaciji mizoginije kao posljedice patrijarhalnog društva, odnos obrazovanja i rodne ravnopravnosti i mnoge druge.

Sokratov kafe oranizira TPO Fondacija u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Banjoj Luci.