Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINISTIČKE PRAVNE TEORIJE (UNIVERZITET U SARAJEVU)


Treću Zoom radionicu održala je 19. novembra 2021. godine prof. dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu pod naslovom “Feminističke pravne teorije”. Na predavanju se govorilo o feminističkim teorijama prava. Na samom predavanju su se pokušali definasati ključni sporovi, pozicionirati različita stajališta i skicirati razvoj ideje kroz uvijek tek djelomično osvajanje prava. U diskusiji se razgovaralo o tome šta za učesnice/ke znači "biti feministkinja/feminista", koliko su se danas stvari promijenile i koji su ključni problemi savremenog bh.društva. Dok je u ovom segmentima postojala poprilična saglasnost, mapirana i razmatrana kroz različita iskustva, u odnosu na diskusiju o pitanju stajališta koja su učesnice zauzele u odnosu na prvi dio predavanja, bila su različita. Na koncu, u samoj diskusiji, pitanje više nije bilo koje feminističko stajalište zauzeti, već kakav stav zauzeti prema liberalnoj feminističkoj teoriji prava. S obzirom da pluralitet stajališta i divergentnost mišljenja jesu ključno obilježje feminizama, predavanje u kontekstu ove debate nije zatvoreno/zaključeno.

Pozivu na radionice su se odazvali/e studenti i studentice sa Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te su aktivno diskutirali/e o vlastitim stavovima o feminizmu, rodno zasnovanom nasilju i iskustvima sa stereotipima i diskriminacijom. U toku je realizacija studentskih aktivnosti koje uključuju pripremu dokumentarca o rodno zasnovanom nasilju i izradu web platforme za studentske radove na teme diskrimininacije i rodno zasnovanog nasilja. Finalni output studentskih aktivnosti će biti promoviran u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.