Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO - INTERKULTURALNOST


Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti. Kafeom je facilitirao assist. Adem Olovčić, a diskutovalo se o migrantskoj krizi i migrantima općenito iz perspektive interkulturalnosti.

Da li migranti predstavljaju prijetnju našoj kulturi?; Kako možemo upravljati krizom na način da ostvarimo kulturološki benefit, radije nego segregaciju i isključivost?, te kako prihvatiti različitosti i njegovati ih, a u isto vrijeme očuvati sopstvenu kulturu i tradiciju, pitanja su, koja su učesnici i učesnice kafea propitivali_e, stvorivši na taj način sjajnu dinamiku u sokratovskom duhu. Diskusija je, zbog polivalentnosti teme otvorila različita pitanja, a učesnici kafea su naposlijetku podijelili zadovoljstvo učešćem na kafeu, očekujući novi Sokratov kafe, koji je planiran za 09.12.2021. godine. Tema koju će ovoga puta propitivati jeste Rodno zasnovano nasilje, a facilitatorica kafea bit će prof. Azra Ahmić, saradnica TPO fondacije i profesorica u Richmond Park Education. Posebnost narednog kafea jeste tema, koja se poklapa sa kampanjom “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” koja traje od 25. novembra do 10. decembra.