Dec 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Rodna ravnopravnost


U srijedu (8.12.2021) u Coffee Time u Tuzli je održan pretposljednji ovogodišnji Sokratov kafe. Sa facilitatoricom Amelom Jusufović učesnici/e su razgovarali na temu "Rodna ravnopravnost". Pitali su se, između ostalog, koliko je rodna neravnopravnost zapravo naučeno ponašanje, te da li je i u kom obimu rodna ravnopravnost moguća. Učesnici i učesnice su još jednom potvrdili da im je koncept Sokratovih kafea izuzetno zanimljiv, te se raduju budućim sličnim susretima. Opći zaključak susreta je bio da rodna neravnopravnost šteti svima, te da je zadaća svih nas da kroz dijalog i osnaživanje potičemo rodnu ravnopravnost i jednake šanse u svim poljima.

U ponedjeljak (13.12.) će se održati posljednji ovogodišnji Sokratov kafe u Tuzli, sa facilitatoricom Dinom Bajrektarević, na temu "Rodno zasnovano nasilje".