Dec 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA


U okviru University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekta, a povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ studentski zbor Sveučilišta Hercegovina, u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizirao je studentske aktivnosti u vidu serije interaktivnih radionica i umjetničkog performansa.

Aktivnost Umjetnički performans je održana uživo, u prostorijama Sveučilišta Hercegovina u Mostaru.

Performans je predvodila studentica Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (Sveučilište Hercegovina) - Anja Rikalo. U provođenju ove aktivnosti aktivno su sudjelovale studentice: Edina Alihodžić-Ince, Mihaela Mandurić, Gabrijela Crnjac i Ivana Šarić, a performans se prenosio i online putem.

Druga grupa aktivnosti koju su organizovali i realizovali studenti/ice Sveučilišta Hercegovina je serija studentskih online radionica na teme:

  • Ekonomsko nasilje nad ženama (Voditelj radionice: student Filip Senta)
  • Žene u borbi za prava (Voditeljica radionice: studentica Ana Minarik)
  • Prava djece s poteškoćama u razvoju i diskalkulija (Voditeljica radionice: studentica Lucija Jurlin)

Radionice su održane online preko Google meet-a.

Narativne i melodijske vježbe inspirirane temom rodne ravnopravnosti izvedene su na način da su studentice pomoću posebno pripremljenih kartica s inspirativnim tekstovima opisivale svoje osjećaje dok su trpjele ili vršile neki oblik nasilja (verbalan, tjelesni), kakav je bio njihov svijet dok nasilje traje, kakve misli, nade, očekivanja, kakvo je kajanje ukoliko istog ima nakon aktivno počinjenog nasilja. Sve osobne izjave pisane su simbolično u prvom licu množine, pošto je bio cilj govoriti u ime mnogih koji isto nisu nikada stigli ni izgovoriti.

Zajednički zadatak grupe bio je da svojim držanjem, mimikom, kretnjom, te oblikom kojeg grupa formira opiše navedena stanja uz poentiranje radionice poukom: "Ne postoji manje ni veće nasilje. Nasilje je jedno i isto kako god ga spakirali. Ono je u svakom svom obliku jednako porazno i neoprostivo onome tko ga svjesno bira, čini, opravdava i u njemu ustraje. To je tek mrak koji je našao tijelo kroz koje glasnije ili tiše u svijetu progovara."

Studentske radionice u vidu online prezentacija rezultirale su širenjem vidika kod sudionika radionica o potrebi reagiranja na nasilje i zaštite najugroženijih skupina (djece, majki).