Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (1)


Cilj prve radionice u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming  bio je predstavljanje UNIGEM projekta studentima različitih univerzitetskih jedinica i studijskih programa, kao i organizacija, osmišljavanje i priprema studenata za aktivnosti koje će sprovoditi u okviru kampanje “16 dana aktivizma”. Radionicu je održala doc. dr Nela Milošević 18.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

Učesniciradionice bili su studenti/ce Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, Fakulteta primijenjene nauke - studijski programi Matematika, Geodezija i Elektrotehnika i računarstvo,

Nakon kratke prezentacije o tome šta je rodna ravnopravnost, vrste i oblici rodno zasnovanog nasilja, kao i diskusije sa studentima, na radionici je dogovorena realizacija tri aktivnosti:

performans studenata/ica i video snimak performansa, snimanje reels-a za instagram, osmišljavanje tekstulanih izjava, objaljivanje na društvenim mrežama. Ovo je idealna prilika da se studenti/ce aktivnije uključe u promociju rodne ravnopravnosti te da kroz obrazovni sistem integriraju aktivnosti koje će se baviti ovom tematikom.