Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (2)


Drugu po redu radionicu u okviru projekta UNIversity and Gender Mainstreamign (UNIGEM) održala je dr. Milica Kovač Orlandić, 19.11.2021. godine, na Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

Učesnici su bili studenti/ce Fakulteta pravnih nauka, Fakulteta umjetnosti, Fakulteta za dizajn i multimedije, Fakulteta za sportski menadžment, Fakulteta primijenjenih nauka - smjer Psihologija, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju.

Kroz radionici studenti su dogovorili realizaciju tri grupe aktivnosti, i to:

Organizovanje tri info dana u centralnom holu Univerziteta radi dijeljenja promo materijala i animiranja studentske populacije koja nije direktno uključena u organizaciju kampanje. Info danima će prisustvovati studenti/ce Fakulteta pravnih nauka koji će razgovarati sa studentima/cama posjetiocma info dana na temu prava i garancija vezanih za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje.

Organizovanje izložbe studentskih radova.  Studenti/ce će na različite načine iznijeti svoje stavove na predmetne teme, crtanjem, kolažima, isječcima iz novina, pjesmama, posterima i sl.

Organizovanje Dana rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj biblioteci.  Studenti/ce će u saradnji sa Bibliotekom izložiti knjige o rodnoj ravnopravnosti na stolove biblioteke pozvati sve zainteresovane studente da posjete biblioteku.  Dani rodne ravnopravnosti u biblioteci trajaće od 8-10.12.2021, a studenti/ce će putem društvenih mreža biti pozvani da posjete biblioteku.