Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE NASILJE REZULTAT RODNO NAUČENIH ULOGA?


Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 17. decembra održana je još jedna debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“ koju je vodio kulturolog i vršnjački edukator Elmin Fehrić.

Ovu zanimljivu formu tematskih diskusija, kao dio redovnih programsko-nastavnih aktivnosti, i ove akademske godine organiziraju Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u saradnji sa partnerima iz TPO fondacije Sarajevo. Programska forma „Sokratovi kafei“ je zamišljena kao dijalog između studenata/ica kroz koji slobodno iskazuju svoja mišljenja o aktualnim društvenim temama i problemima koji su, prevashodno povezani sa kulturom i situacijom u Bosni i Hercegovini.

U posljednjem izdanju ove debatne radionice, studentice i studenti svih godina prvog ciklusa Odsjeka za kulturalne studije diskutirali su na temu “Da li je nasilje rezultat rodno naučenih uloga?”. U prvom dijelu radionice učesnice i učesnici su govorili o fenomenu nasilja unutar društva, vrstama nasilja te njegovim generatorima i posljedicama. U ovom dijelu diskusije učesnici su govorili o ličnom iskustvu sa nasiljem u njegovim različitim pojavnim oblicima, načinima na koji su oni doživjeli i reagirali na nasilje. Pored toga, govorili su i o razlozima pojave nasilja i načinima preveniranja ove negativne društvene pojave.

Potom, kroz grupni rad i zajedničku diskusiju učesnice i učesnici su govorili o konceptima spola i roda odnosno načinu na koji se unutar bh. kulturnog konteksta doživljavaju i tumače ovi koncepti. U konačnici, u posljednjem dijelu radionice učesnici su povezali fenomen nasilja i rodno naučene uloge odnosno obrasce ponašanja. Učesnice i učesnici su prepoznali različite negativne pojave nasilja unutar kulturnog konteksta u kojem žive, a koji su u uskoj vezi sa rodnim ulogama. Najčešći oblik nasilja koji u ovom kontekstu spomenut je porodično nasilje.

Studentice i studenti Odsjeka za kulturalne studije kroz konstruktivnu diskusiju i ilustrativne primjere iz ličnog iskustva zaključili da nasilje nema opravdanje i da je potrebno raditi na podizanju svijesti društva u ovoj problematici.