Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – DIJALOG


Četvrti i ujedno posljednji ovogodišnji Sokratov kafe održan 20. decembra, 2021. U čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, simbolično je završen temom „Dijalog“. U uvodnom dijelu teme, najvažniji problem dijaloga, koji podrazumijeva dolaženje do rješenja putem klasične dijalektike (teze i antiteze), postavljen je kroz odnos različitog korištenja same dijalektike u sokratovskoj ili sofističkoj formi. Kao što su u antička vremena sofisti prouzrokovali probleme zbog svoje retorike, koja nije podlijegala etičkim principima, danas takođe svjedočimo o raznim problemima koji su nastali upravo iz toga što je govor prestao da iskazuje ono što jeste, već postaje izraz neistine, koja sa sobom nosi neki lični interes. Tek kada dijalogu (retorici, odnosno, govorništvu u najširem smislu) vratimo istinitost, moguće je ostvariti jednu zdravu i potrebnu komunikaciju sa drugima.

Nakon izlaganja uvodnog dijela, prisutni su govorili o razumijevanju komunikacije iz ličnih iskustava, na šta nas je naveo Karl Jaspers i njegovo isticanje značaja egzistencijalne komunikacije. Zaključak, kafea održanog na temu Dijalog, možemo sabrati u rečenicu da smo sami ništa, tek u relaciji, u vezi, u komunikaciji sa drugima mi možemo biti nešto, mi tek tada postojimo i tek tada možemo da izrazimo suštinu filozofije, a to je upoznavanje drugog, tj. razumijevanje bića, razumijevanje fenomena ljubavi, sreće, postizanje mira, dakle, sve ono što nam je svima pojedinačno bitno, a baš zato što nam je svima bitno predstavlja ono opšte, univerzalno.

Moderatorica Sokratovog kafea bila je Danijela Sladoje, studentica Master studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.