Dec 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU U TUZLI


U sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a u okviru projekta UNIGEM  grupa studentica i studenata Univerziteta u Tuzli je kroz različite aktivnosti pružila doprinos. Studentice i studenti sa tri fakulteta Univerziteta u Tuzli su osmislili i realizovali aktivnosti i to:

  • Studentice i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ

kreirali su printane i elektronske postere sa informacijama o pravima i diskriminaciji žena sa invaliditetom u području obrazovanja, zdravstvene zaštite, samostalnog života, zapošljavanja, zaštite protiv nasilja, politike;

intervjuisalu su četiri žene s invaliditetom o njihovim iskustvima u području obrazovanja, zdravstvene zaštite, samostalnog života, zapošljavanja, prava na porodicu, učešća u javnom i političkom životu u prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom Lotos, Tuzla;

kreirali su online anketu u kojoj je učestvovalo ukupno 432 ispitanika/ce. Pitanja za anketu su osmislili studenti/ce uz pomoć profesorice Vesne Bratovčić;

Rezultati ankete su pokazali se:

da se 50, 2% ispitanika/ca susrelo sa ženom s invaliditetom koja živi samostalno u sopstvenoj kući ili stanu, a 49, 8% ispitanika/ca se nije susrelo;

da se 52,6% ispitanika/ca susrelo sa muškarcem bez invaliditeta koji je stupio u brak sa ženom sa invaliditetom, a 47,4% ispitanika/ca se nije susrelo;

da je 19,6% ispitanika/ca vidjelo reklamu za proizvode za njegu, kuću, odjeću i sl. u kojoj je model žena sa invaliditetom, a  80,4% ispitanika/ica nije vidjelo.

  • Studentice i studenti Pravnog fakulteta UNTZ

uz podršku profesorice Dženete Omerdić, osmislili su i kreirali video u trajanju od cca 7 minuta, čiji je cilj bio da se predstave osnovne karakteristike sudskog procesa. Video je sniman u oglednoj sudnici Pravnog fakulteta. Predmet sudskog spora bilo je nasilje mladića nad djevojkom, pri čemu se insistiralo na dosljednoj prezentaciji sudskih procesa, ali i postojećim predrasudama koje u mnogome otežavaju sankcionisanje nasilnika.  Ovom aktivnošću, studentice i studenti su nastojali da prikažu evidentnu nejednakost u BH društvu;

osmislili su i kreiali video u trajanju od cca 3 minute, čiji je cilj bio da se kroz različite uloge utiče na jačanje svijesti kod mladih djevojaka s ciljem motiviranja da prijave eventualno nasilje. Naime, dvije studentice su glumile djevojke koje su žrtve nasilja i koje su ispričale svoje priče. Poruke su jedinstvene: nasilje se treba prijaviti. Njihove priče su dodatno ojačane izjavama ostalih kolegica i kolega koji su kroz kratku prezentaciju naglašavali da: „NE ZNAČI NE!“, „ŽRTVA NIJE TRAŽILA“ i „PRIJAVI NASILJE!“. Ovom aktivnošću, studentice i studenti su nastojali da promovišu prevenciju rodno zasnovanog nasilja, te da putem društvenih mreža ohrabre sve potencijalne žrtve da prijave nasilnika/cu;

realizacija edukacije studenata/ica Univerziteta Tuzla kroz posjete različitim fakultetima i podjelu pamfleta.

  • Studentice i studenti Odsjeka za Žurnalistiku Filozofskog fakulteta UNTZ

kreirali su video o Vijeću za rodnu ravnopravnost UNTZ, njegovoj ulozi i aktivnostima, intervjuišući prof. Jasminu Husanović-Pehar, prof. Melindu Botalić te prof. Vesnu Bratovčić;

kreirali su infografiku sa sadržajem o Vijeću za rodnu ravnopravnost UNTZ, rodno zasnovanom nasilju te mogućnostima prevencije;

snimanje videa o podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju;

snimanje video o prevenciji rodno zasnovanog nasilja uz podršku prof. Dženete Omerdić objašnjavajući kome se možemo obratiti za pomoć;

kreiranje postera sa porukama podrške i podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju te

pisanje članka na osnovu intervjua sa profesoricama o Vijeću za rodnu ravnopravnost UNTZ.

Sve nastale multimedijalne sadržaje možete pogledati na linku: https://unitz.ba/centri/vijece-za-rodnu-ravnopravnost/o-projektu-unigem/