Jan 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI


U okviru projekta University and gender mainstreaming, a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci održao je tribinu o ekonomskim nejednakostima i menstrualnom siromaštvu pod naslovom „Ciklus 28“ čime je obilježn početak studentskog projekta „UNIRI Stvari“ za smanjivanje ekonomskih nejednakosti osiguravanjem higijenskih potrepština na Sveučilištu u Rijeci i osvješćivanju važnosti reproduktivnog i menstrualnog zdravlja u zajednici.

Održana tribina je okupila 60 sudionika/ca. Pribavljeno je 4 priče o iskustvima osoba koje menstruiraju, od koje su 3 bile pročitane. Marija Špoljarić iz Studentskog zbora, kroz projekt »UNIRI Stvari« najavila je da će od 2022. godine, na svim riječkim fakultetima, biti dostupne i ekološki prihvatljivije menstrualne potrepštine namijenjene studenticama i zaposlenicama. Do sada su postavljene kutije sa menstrualnim potrepštinama na 22 sastavnice Sveučilišta u Rijeci, a uključeno je  16 volontera koji na redovnoj bazi brinu o distribuciji menstrualnih potrepština.

Dodajući da je projekt predstavljen na nacionalnoj razini, predsjednik Studentskog zbora Neven Pintarić najavio je da su spremnost za pokretanje projekata izrazili i splitsko te pulsko sveučilište, a interesa ima i na zagrebačkom sveučilištu.