Nov 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU NOVI SAD


Na Univerzitetu u Novom Sadu, studenti_ce su organizovali tri javne tribine. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, EU info point Novi Sad (Informacioni kutak Evropske unije u Novom Sadu Delegacije EU u Srbiji) i Univerzitet u Novom Sadu su orgnizovali prvu tribinu pod nazivom „Rodno zasnovano nasilje i mladi“. Tribina se održala u amfiteatru Rektorata Univerziteta, u četvrtak, 25. novembra 2021. godine, s početkom u 19 časova. Događaj je bilo moguće pratiti i onlajn, putem live stream-a na Fejsbuk stranici EU info pointa. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, kao i početak kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ povod je da se šira javnost podsjeti da je rodno zasnovano nasilje upotreba bilo kog oblika nasilja (fizičkog, psihičkog, seksualnog) nad nekom osobom samo zato što je određenog spola, te je neophodno definisanje rodno zasnovanog nasilja kao posebnog oblika nasilja.

Na tribini su učestvovali: dr. Nada Padejski Šekerović, Sigurna ženska kuća, Novi Sad; Sanja Pavlović, Autonomni ženski centar, Beograd; i Jelena Mirić, aktivistkinja i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Učešće predstavnice „Ženske incijative“, studentice Jelene Mirić, u ovoj tribini imalo je višestruki značaj, jer je ona ponovo predstavila i promovisala rad „Ženske inicijative“ koja je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja je pomoću konkursa “Šta mi teško”, konkurisala sa idejom da olakšaju svakodnevicu i studiranje svojim koleginicama te je dobile podršku. Tako je Filozofski fakultet u Novom Sadu, prvi u Srbiji koji ima besplatne uloške u toaletima fakulteta.

Sigurna ženska kuća, kao organizaciona jedinica Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, održala je drugu tribinu, koja se sprovodi uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji. Studentkinje Studijskog programa Socijalni rad, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su pod mentorstvom doc. dr Karoline Lendak-Kabok aktivno učestvovale u posljednjem dijelu tribine koji je bio posvećen diskusiji studenata/ica sa predavačima/cama. Nevena Cvijanović, studentica studijskog programa Socijalni rad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, pod mentorstvom kooridinatorke UNIGEM projekta, doc. dr Karolina Lendak-Kabok održala je radionicu, dana: 08. decembra u onlajn formatu, na temu: ,,Akušersko nasilje – Zašto ne želim drugo dete?“ I pored velikog poboljšanja u svetu, žene se i dan danas susreću sa raznim vrstama nasilja. Jedna od njih, o kojoj se veoma malo govori, jeste upravo akušersko nasilje. Ova radionica je imala za cilj da studentima i studenticama približi u kakvom su stanju porodilišta u Srbiji, kao i u kakvom su položaju buduće majke prije i tokom samog porođaja. Najviše govora bilo je o medikalizaciji porođaja. Cilj ove radionice bio je da objasni i približi kolegama/icama ovu veoma važnu temu. Dodatno, pomenuto je i pitanje privilegije i socioekonomskog statusa, odnosno radionica je imala i za cilj da odgovori na pitanje majki: Ko to ne želi drugo dijete i zašto? Također, u radionici su prikazani primjeri žena koje su doživjele akušersko nasilje, te je podstaknuta diskusija na ovu temu sa svim učesnicima/ama u radionici. Na samom kraju učesnici/e radionice su diskutovale o mogućim rješenjima sa aspekta socijalnog rada i načine na koje bi se moglo pomoći budućim majkama.

Share: