ODRŽANA SVEČANA DODJELA CERTIFIKATA FER ŠKOLE ZA GENERACIJU 2021/2022.


U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva i Ekumenske inicijative žena iz Omiša danas, 8. oktobra 2022., u Centru za interdisciplinarne studije prof. dr. Zdravko Grebo u Sarajevu uručeni su certifikati za polaznice prve online FER škole “Feminizam i religija” i njene generacije 2021/2022. Certifikate je uručila v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije i akademska direktorica FER škole. Diplomantice, odvažne žene, akademski su propitivale društvenu stvarnost u kojoj žive, svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama, te istraživale na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca u porodici i društvu. Predstavljen je i program novog ciklusa FER škole, zimskog semestra 2022/2023.

Živimo u vremenu kada se u svijetu vode ozbiljne rasprave na teme opravdanosti feminizma kao teorije i prakse, feminističke teologije, roda i rodnih studija. Za mnoge su feminizam i religija nespojivi pojmovi, feministička teologija je blasfemična, a rod „sumnjiv” pojam iza kojeg se navodno kriju opasne urote koje imaju cilj razoriti porodicu i tradiciju. Životna iskustva nam, međutim, pokazuju da su feminizam, rod i religija oduvijek međusobno isprepleteni i da utječu na gotovo sve sfere privatnog i društvenog života. Feminističke i rodne teorije, teologije i aktivizam pomažu nam da to prepoznamo i da se adekvatno postavimo prema brojnim izazovima, ograničenjima i diskriminaciji koji proizlaze iz prešućivanja njihove povezanosti. Svemu navedenom posvećena je škola “Feminizam i religija” (FER škola) u okviru koje polaznici_ce imaju priliku pohađati pet akademskih modula koji intersekcionalno sagledavaju rodna pitanja.   

Predstavljen je i program kurseva novog ciklusa za polaznike zimskog semestra 2022/2023. koji će ponuditi znanja i argumente za drugačije shvatanje i življenje feminizma i religije. FER škola je besplatna i namijenjena svima onima koji žele pratiti kurseve na akademskom nivou. Ukoliko ste odvažni propitati vlastita vjerovanja, svetonazore i prakse, otvoriti se ka drugačijoj perspektivi, detaljne informacije o načinu prijave za koju je ostalo još tri dana, dostupne su na:  https://ferskola2022.onlinebase.net/

FER školu organizira TPO fondacija iz Sarajeva u partnerstvu s Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša.