KULTURA SJEĆANJA – PIUIS PROGRAM 2022

PIUIS (Program za interdisciplinarni učene i istraživanje (engl. PILAR Proram for Interdsiciplinary Learning and Research) TPO Fondacije je u maju 2022 godine okupio studente i studentice Univerziteta u Zenici u Srebrenici s ciljem suočavanja sa prošlošću u okviru zajedničkog projekta Kultura sjećanja. Voditeljice prof.dr. Edisa Gazetić, Dr. Amra Delić i Dr. Melina Sadiković su vodile interdisciplinarne učionice u okviru kojih se tematiziralo selektivno pamćene i politiziranje sjećanja.

Ove učionice su nastavak projekat Politizirana sjećanja: borba za teritorij kolektivnog pamćenja koji je TPO sa Univerzitetom u Zenici realizirala 2016.godine u Jajcu. Cilj ovakvih projekata je da se mlade osobe sa prostora Jugoslavije souče sa ratnim narativom na mjestima gdje su se desila najveća stradanja u posljednjem ratu (1991-1995). ovo je važno jer u BiH još uvijek nije završeno politiziranje sjećanja na protekle ratove, odnosno još uvijek se u društvenoj svakodnevici suočavamo sa selektivnim pamćenjem.

Jedino suočavanje sa istinom može donijeti napredak u pogledu odbacivanja selektivnog pamćenje, poricanja ratnih zločina i sl., ovakvi projekti su jedna od mogućnost da se kod mladih razvija osjećaj za pravdu i pravednost u svakom pogledu.

Studenti i studentice su tokom ove posjete istaknuli da u našoj kulturi vlada kultura zaborava i da je važno educirati se o tome, razumjeti žrtve, govoriti o genocidu da se takve stvari ne ponovile budućim generacijama.