Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – DIJALOG


Da li je govor mržnje, sloboda govora – pitanje je koje su Sokratovskom metodom propitivali studenti i studentice Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu.

Već drugu godinu zaredom, IBU je pod pokroviteljstvom TPO fondacije, domaćin Sokratovih kafea, ali, prvi ovogodišnji kafe, bio je naročito poseban i uspješan. Naime, pored činjenice da je kafe okupio mnogo učesnika i učesnica, studenata i studentica sa gotovo svih odsjeka Burch Univerziteta, ali i šire, navedeni je održan trećeg četvrtka u mjesecu novembru, 18.11.2021. koji je, prema odluci UNESCO-a, Svjetski dan filozofije. Štaviše, navedeni kafe naročito je bio obogaćen prisustvom i aktivnim učešćem članova i članica novoosnovanog Burch Philosophy Cluba, te je time pružena prilika da u kafeu sudjeluju svi oni koji se zanimaju za filozofiju i Sokratovski dijalog.

Veliko interesovanje za ovaj događaj potvrđuje i činjenica da je pored učesnika uživo, Kafe pratio i određen broj učesnika putem Google Meet platforme. Facilitatorica kafea bila je profesorica filozofije Enisa Klačar, koja je otvorila vrlo zanimljivu raspravu pitanjem da li je govor mržnje sloboda govora. U toku rasprave, učesnici i učesnice su propitivali pitanja poput: može li se širenjem govora mržnje ograničiti sloboda govora? Ko su akteri govora mržnje, te da li oni namjerno (zlo)upotrebljavaju slobodu govora u navedene svrhe?

Koju poruku oni time prenose?, te konačno, da li je i u kojoj mjeri sloboda govora ograničena, ako se ima na umu ograničenost slobode-slobodom drugog. Redala su se pitanja i konstatacije, koje su u sokratovskom duhu otvarale nova pitanja i time intrigirala prisutne. Uspješnost prvog Kafea izražena je radoznalošću i interesom studenata i studentica za buduće kafee, te pohvalama od strane svih učesnika. Naredni kafe, planiran je za 02.12.2021. godine, tema kafea je Interkulturalnost, a facilitator će biti mr. Adem Olovčić sa Internacionalnog Burch univerziteta i višegodišnji saradnik TPO fondacije.