Novembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Interkulturalnost


Na prvom ovogodišnjem Sokratovom kafeu u Tuzli održanom 17.11.2021., diskutovalo se na temu ‘Interkulturalnost’. Kvalitetu dijaloga na Sokratovom kafeu doprinijeli su, pored facilitiranja facilitatorice Amele Jusufović, iskustva dugogodišnjih volontera u radu sa osobama u tranzitu, kao i iskustva naših sagovornika iz Pakistana i Palestine. Učesnici i učesnice su razgovarali o integraciji, diskriminaciji, dijalogu, medijskom izvještavanju i sličnim temama, kao oblastima interkulturalnosti. Kao poseban zaključak učesnici su istakli da interkulturalnost doprinosi istinskom bogatstvu i empatiji jednog društva i države.

Pridružiti se možete i sljedećim Sokratovim kafeima, koji će se održavati u Coffee Time/Galeriji Mandžić u Tuzli, sa početkom u 16 sati.

Datumi održavanja, teme kafea i facilitatorice kafea su:

– 22.11. (ponedjeljak) – ‘Dijalog’, Dženeta Omerdić,
– 8.12. (srijeda) – ‘Rodna ravnopravnost’, Amela Jusufović,
– 13.12. (ponedjeljak) – ‘Rodno zasnovano nasilje’, Dina Bajrektarević.