Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI TUZLA – RODNO ZASNOVANO NASILJE


Posljednji ovogodišnji Sokratov kafe u Tuzli je održan 13.12.2021, u kafiću Galerija Mandžić a na kojem se sa facilitatoricom Dinom Bajrektarević razgovaralo na temu “Rodno zasnovano nasilje”.

Cilj je bio da se učesnici/e informišu o rodno zasnovanom nasilju, te da se propitaju određene predrasude koje se vežu za ovu tematiku. Bitno je bilo naglasiti da ono dolazi u različitim oblicima (psihičko, emocionalno, verbalno, seksualno, ekonomsko, fizičko) i da se može desiti svima.

Također, razgovaralo smo o pogrešnim pretpostavkama, kao što su “U nekim slučajevima žrtva je zaslužila nasilje”, ili “Nekada je u redu tolerisati nasilje”.

Neki od zaključaka su bili da je rodno zasnovano nasilje duboko ukorijenjeno u patrijarhatu i heteronormativnosti te da su isti izvor ovog problema. Zaključak je da se sistemski treba pristupiti rješavanju rodno zasnovanog nasilja i da je pravo svake osobe na život pun dostojanstva i na život bez nasilja.