ARHIVA 2

Decembar 2014

IzloŽba stripa Bauk FeminNauk na Univerzitetu Tuzla

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 05.12.2014 otvorena je Izložba strpa Bauk FemiNauk koju su zajedno organizirali Univerzitet u Tuzli i TPO Fondacija Sarajevo.
Promociju su otvorili prof. dr. Rejhana Dervišević, prorektorica na Univerzitetu,  program direktorica TPO Fondacije, Dr. Zilka Spahić Šiljak, i autorice dijela tekstova stripa,  Elmaja Bavčić i Ena Bavčić.
Promotorice su istaknule važnost adekvatnog komuniciranja problema  rodnih stereotipa kroz leće feminističke kritike s ciljem skretanja pažnje na našu svakodnevnicu u kojoj stereotipe više i ne primjećujemo, jer su duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu. Strip je potaknuo reakcije mladih, pa su djevojke prepoznale situacije u kojima su se i same našle, a muškarci su pokazli rezerve spram problematiziranih stereotipa, što je indicira nerazumijvanje i neprihvatanje problema. To dalje govori, da o ovim temama moramo govoriti i raditi na podizanju svijesti.

Decembar 2014

PREMIJERNO ODRŽANA IZLOŽBA STRIPOVA BAUK FEMINAUK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZENICI

Promocija i izložba stripova Bauk Feminauk su održane 4.12.2014. na Filozofskom fakultetu, Katedri kulturoloških studija u Zenici. Ovo je nastavak programskih aktivnosti TPO Fondacije koja je proteklog vikenda krenula sa kampanjom “Stop nasilju“ u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma i IKDE projekta.
Izložbu su predstavili jedna od tekst autorica Nermina Trbonja i crtač Jakov Čaušević. Izložbu je moderirala projekt koordinatorica Melika Šahinović. >> VIŠE

Decembar 2014

OKRUGLI STOL: POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE, SARAJEVO

U sklopu aktivnosti povodom 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je nakon realizovanog okruglog stola u Behram- begovoj medresi u Tuzli, organizovala okrugli stol i u Sarajevu, 03.12.2014. pod nazivom Potencijal za vjeronaučni odgoj za aktivizam i nenasilje. Predavačice su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu „Mali koraci“ iz Sarajeva i Arijana Ćatović, psihoterapeutkinja koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama nasilja kao i u terapijama namijenjenim djeci. >> VIŠE

Decembar 2014

POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE U BEHRAM- BEGOVOJ MEDRESI U TUZLI

U okviru 16 dana aktivizma, svjetske kampanje protiv nasilja nad ženama, TPO Fondacije je u saradnji s Behram- begovom medresom u Tuzli organizovala okrugli stol pod nazivom: Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje. Predavačice na okruglom stolu su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu "Mali koraci" iz Sarajeva, ... >> VIŠE

Decembar 2014

ŠESNAEST DANA AKTIVIZMA

Podržimo žrtve silovanja
Najteži oblik nasilja nad ženama je seksualno tj. silovanje koje podrazumijeva visokotraumatizirajuća iskustva, a žrtvama je i poslije više od dvije decenije potrebna pomoć društva
Ona je kćerka. Ona je sestra. Ona je supruga. Ona je majka. A u 97 posto slučajeva prijavljenog nasilja žrtva je upravo Ona. O odnosu društva prema takvom nasilju nad ženama govori činjenica da u Bosni i Hercegovini ne postoji statistika koja bi preciznije otkrila broj prijavljenih slučajeva nasilja kojem su izložene žene, bilo da je riječ o fizičkom, psihičkom, ekonomskom, a naročito seksualnom nasilju.
Nije u tom kontekstu iznimka ni period od 1992. do 1995. godine gdje nema preciznijih podataka o broju žena koje su bile žrtve seksualnih tortura – navode se brojke između 20.000 i 50.000 osoba (prema podacima predstavnika UN-a, sudski epilog dobilo je tek 12 posto slučajeva). Sudeći po izvještajima Amnesty Internationala, tačan broj silovanih žena tokom rata u BiH i dalje je upitan, jer lokalne vlasti u BiH nikada nisu prikupile jasne podatke o tome. Ali treba imati na umu i da se u tradicionalnim društvima, kakvo je i bosanskohercegovačko, o nasilju nad ženama ne priča mnogo i žene se rijetko odluče prijaviti ga. Ili su za taj nemili čin “krive” upravo žene... >> VIŠE

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PRVI TRENING NASTAVNIKA I PEDAGOGA TUZLANSKOG KANTONA

U okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić i Sedžida Hadžić – održali su prvi trening nastavnika/ca i pedagoga/ica Tuzlanskog kantona u subotu i nedjelju 29. i 30. 11. 2014. u Tuzli. Opći cilj ovog treninga upoznavanje je nastavnika/ica i pedagoga/ica srednjihViše/Manje

Novembar 2014

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA ZA MLADE POD NAZIVOM "ZANEMARI RAZLIKE"

Nakon uličnog performansa „Presijeci“ 29.11.2014. TPO Fondacija Sarajevo je u saradnji s Vijećem mladih općine Novo Sarajevo organizovala panel diskusiju za mlade pod nazivom "Zanemari razlike". Cilj ove panel diskusije, koja obuhvaća teme o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, je suzbijanje incidenata koji su nastali uslijed predrasuda, te aktivni odgovor na svaki govor mržnje koji je javan. Predavačice na panel diskusiji su bile članice Vijeća mladih općine Novo Sarajevo: Mirela Geko, Mirela Alić te Bojana Tomašević koja je navela da je cilj i namjera da kroz ovu panel diskusiju utječu na svijest mladih te kreiranje osjećaja odgovornosti da i oni aktivno učestvuju u suzbijanju incidenata motivisanih predrasudama.

Novembar 2014

ULIČNI PERFORMANS "PRESIJECI" – 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

29. novembra 2014. TPO Fondacija je organizirala ulični performans "Presijeci“ ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, u suradnji s glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. 
Cilj performansa je predstavljanje procesa nastajanja nasilja kroz emocionalno stanje žrtava i prenošenje poruke prolaznicima i medijima o oblicima nasilja kroz govor tijela, te još jednom poručiti da nasilju mora doći kraj. Performans komunicira probleme nasilja nad ženama u svim društvima (u 97% slučajeva prijavljenog nasilja žrtve su žene).
>> VIŠE

Novembar 2014

KONKURS "NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA" 2014

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 20.Epizoda: NASLJEDSTVO

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - Nasljedstvo.
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 19.Epizoda: ABORTUS

Evo još jedne zanimljive epizode Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 18.Epizoda: WIFI

Današnja epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - "WiFi".
>> PDF

Novembar 2014

NAJAVLJUJEMO AKTIVNOSTI ZA 16 DANA AKTIVIZMA

Novembar 2014

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA "ŽIVJETI NA KLIZIŠTU",
TUZLANSKI KANTON – OPĆINA SAPNA

U Općini Sapna, Tuzlanski kanton, TPO Fondacija je organizirala susret s građanima i predstavnicima mjesnih zajednica kao i predstavnicima Civilne zaštite Općine Sapna 20.11.2014. godine. Povod za susret bio je predstavljanje Priručnika „Živjeti na klizištu“ autorice dr.sc. Rejhane Dervišević i autora dr.sc. Zijada Ferhatbegovića koji su pripremili edukativni materijal za provođenje preventivnih mjera i sanaciju klizišta koja su nastala uslijed poplava u maju 2014.
>> VIŠE

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 17.Epizoda: PLATA

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i sedamnaestu priču stripa pod nazivom "Plata".
>> PDF

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: INTEGRACIJA SVJETSKOG ETOSA U ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKTURE I PROCESE U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, iz tiska su izišle dvije publikacije – knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ te priručnik „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese“ čiji je urednik Alen Kristić, a na osnovu kojih će se raditi treninzi s nastavnicima i pedagozima srednjih škola s ciljem njihovog upoznavanja sa svjetskim etosom i osposobljavanja da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicima.
>> VIŠE

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: INTEGRACIJA SVJETSKOG ETOSA U ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKTURE I PROCESE U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, izaći će dvije publikacije – knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ te priručnik „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje Više/Manje

Novembar 2014

DRUGI ADMINISTRATIVNI TRENING – PISANJE PROJEKATA – OSNAŽIVANJE 15 UDRUŽENJA U BIH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ i Sporazuma o saradnji s Asocijacijom XY/Projekat mentalnog zdravlja u BiH, TPO Fondacija je održala drugi administrativni trening za saradnice i saradnike udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja 06. i 07. novembra 2014. u Sarajevu.
Dvodnevni administrativni trening je drugi u nizu planiranih projektnih aktivnosti – edukacija „Pisanje projekata“ koja ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja. Kroz edukaciju saradnici udruženja stiču znanja i vještine neophodne za proces pisanja projektnih prijedloga.
>> VIŠE

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 16.Epizoda: OFICIRKA TEŠKA RIJEČ

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i šesnaestu priču stripa pod nazivom "Oficirka teška riječ".
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 15.Epizoda: UKRAS

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Ukras".
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 14.Epizoda: KUĆANSKI POSLOVI

Današnja erpizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Kućanski poslovi"
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 13.Epizoda: PATRIOTIZAM

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Patriotizam".
>> PDF

Oktobar 2014

ADMINISTRATIVNI TRENING ZA
SARADNIKE – OSNAŽIVANJE 15 UDRUŽENJA U BiH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ (Sporazum o saradnji sa Asocijacijom XY/ Projekat mentalnog zdravlja u BiH), TPO Fondacija je održala prvi administrativni trening za saradnice i saradnike udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja, u Sarajevu, 13. oktobra 2014. godine.
Jednodnevni trening je prvi od dvije planirane administrativne edukacije koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja. Na ovaj način udruženja uspostavljaju partnerstva sa mladim stručnjacima u oblasti psihosocijalne zaštite na lokalnom nivou koja im pružaju administrativno-edukativnu podršku, čime se omogućuje veća dostupnost psihosocijalne podrške u oblasti mentalnog zdravlja.
Kroz projekat su obuhvaćena udruženja i korisnici u 15 gradova u Bosni i Hercegovini:
Zajedno  - Banja Luka, Svi - Bosanski Petrovac, Ruka ruci – Brčko, Nada – Doboj, Udruženje Tunel - Ključ, Nisi sam – Milići,  In Spe – Mostar, Uzdravlje - Mrkonjić Grad, Apel - Sanski Most, Menssana – Sarajevo, Podijeli osmijeh – Srebrenica, Sonata – Trebinje, Naš glas – Tuzla, Stella - Zenica i Zvonik – Zvornik.

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 12.Epizoda: SPONZORUŠA

Današnja epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - "Sponzoruša".
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 11.Epizoda: MENSTRUACIJA

Evo još jedne zanimljive epizode Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 10.Epizoda: U TROLEJBUSU

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "U Trolejbusu".
>> PDF

Septembar 2014

U VOGOŠĆI JE ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE „SJAJ LJUDSKOSTI – ŽIVOTNE PRIČE MIROTVORKI U BIH” AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK

TPO Fondacija je 17. septembra 2014. u saradnji s udruženjem "Korak više" organizovala promociju knjige "Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki u BiH" autorice Zilke Spahić Šiljak u Vogošći. O radu, istraživanjima i nalazima u knjizi govorila je Aida Spahić, autoričina asistentica na ovom istraživanju, dok su se prisutnima obratile mirotvorke iz Sarajeva, Besima Borić i Rahela Džidić, koje su iz svojih perspektiva govorile o vlastitom mirotvornom putu koji su stvarale tokom proteklih osamnaest godina kao i o aktivnostima za razvoj ljudskih prava kojima se i danas bave. Napomenule su kako je odgovornost svih nas da se zajedno pokrenemo i djelujemo na polju razvoja i unapređenja društva, bez obzira na etničku, vjersku ili političku pripadnost. Gošća na promociji je bila i uspješna bh. glumica, Hasija Borić, koja je pročitala par odlomaka iz knjige o Besimi Borić i Raheli Džidić, dok je promociju moderirala Melika Šahinović. TPO Fondacija se zahvalila udruženju "Korak više", Opštini Vogošća, mirotvorkama i gostima sa željom da će uspjeti ukazati na vidljivost i aktivnost žena u javnoj sferi i potaknuti mlade ljude da širenjem mira, edukacijom i aktivnostima pridonesu razvoju zajednice u kojoj živimo.

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 9.Epizoda: dojeNJE

Današnja erpizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Dojenje".
>> PDF

Septembar 2014

ODRŽAN SASTANAK S GLAVNIM PREDSTAVNIKOM MEĐUNARODNE FEDERACIJE SOCIJALNIH RADNIKA UN GENEVA (IFSW) I STUDENTIMA BERNER FACHHOCHSCHULE UNIVERZITETA IZ ŠVICARSKE

TPO Fondacija je 09. septembra 2014. upriličila dobrodošlicu predstavniku Međunarodne Federacije Socijalnih radnika UN iz Geneve (IFSW) gdin-u Klausu Kühne-u i studentima druge do četvrte godine univerziteta Berner Fachhochschule. Tom prilikom ispred TPO Fondacije, projekt koordinatorice Melika Šahinović i Monja Šuta-Hibert i projekt asistentica Ivana Krstanović predstavile su rad Fondacije, protekle projekte, kao i tekuće aktivnosti. Gosti su se imali priliku upoznati s projektom Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju  (IKDE) u okviru kojeg se pripremaju različiti edukativni sadržaji na temu ljudskih prava, kao i s projektom Psihosocijalna pomoć u BiH u okviru kojega pružamo podršku različitim udruženjima za mentalno zdravlje u BiH i surađujemo s Volonterskim centrom Univerziteta u Tuzli na osiguranju pomoći stanovnicima koji su ugroženi poplavama.
>> VIŠE

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 8.Epizoda: PENJANJE

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i osmu priču stripa pod nazivom "Penjanje".
>> PDF

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 7.Epizoda: URADI SAMA

Sedma epizoda stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Uradi sama".
>> PDF

Septembar 2014

POTPISAN SPORAZUM SA ASOCIJACIJOM XY/PROJEKAT
MENTALNOG ZDRAVLJA U BiH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacija je potpisala Sporazum o saradnji sa Asocijacijom XY/ Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja.
Cilj programa je da udruženja uspostave partnerstva sa mladim stručnjacima u oblasti psihosocijalne zaštite na lokalnom nivou koja će im pružati administrativno-edukativnu podršku. Na taj način će se omogućiti veća dostupnost psihosocijalne podrške u oblasti mentalnog zdravlja. Kroz projekat će biti obuhvaćena udruženja i korisnici u 15 gradova u Bosni i Hercegovini.

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 6.Epizoda: SVA ČUDESA KAFANSKIH TOALETA

Nova epizodu stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

August 2014

DRUGA INTERDISCPLINARNA UČIONICA:
TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu je održana II Interdisciplinarna učionica  “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“.
Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovali su eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doc. dr. Alisa Mahmutović i bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.
>> VIŠE

August 2014

BAUK FemiNauk - 5.Epizoda: BRIJANJE

Pogledajte i novu epizodu stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate pod nazivom "Brijanje".
>> PDF

August 2014

BAUK FemiNauk - 4.Epizoda: Dan VjenČanja

Četvrta epizoda stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naziv "Dan Vjenčanja".
>> PDF

August 2014

BAUK FemiNauk - 3.Epizoda: plavuŠa ZA VOLANOM

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i treću priču stripa pod nazivom "Plavuša za volanom".
>> PDF

August 2014

Cambridge Scholars Publishing: Shining Humanity - Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina

Cambridge Scholars Publishing je objavio knjigu Shining Humanity - Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina, autorice Zilke Spahić Šiljak koju je u decembru 2013 godine TPO Fondacija objavila na bosanskom jeziku uz podršku UN Women.
Sjaj ljudskosti: životne priče mirotvorki u Bosni i Hercegovini, autorice Zilke Spahić Šiljak knjiga je životnih priča jedanaest lokalnih liderica i mirotvorki koje imaju različite etničke i religijske, ali i nereligijske identitete. Kako ove priče iluminiraju duboku vjeru ovih žena u ljudskost mogu nam pomoći da naučimo kako postati cjelovito ljudskoj biće u teškim ratnim i poratnim vremenima.
Odabrane žene u ovoj knjizi pokazale su istinsku ljudskost u najtežim vremenima rata i patnje, ali su se usudile zamisliti i život izvan nametnih granica nasilja i straha. Ova knjiga osvjetljava žensku stranu mira i ženske napore da ponovo grade, zaliječuju i osnažuju, da prigrle sve izazove i kompleksnosti bosanskohercegovačke  poratne stvarnosti. Ove će žene nadamo se učiti nove generacije da svaka osoba ima kapacitet da učini nešto dobro, i da bi se to dogodilo mladi ljudi trebaju vjeru da je doista moguće praviti promjene. Autorica propituje kako je moralna imaginacija djelovala u životima ovih mirotvorki jer su one nastavile unaprijeđivati svoje napore da donesu mir u svoje zajednice i autorica također diskutira socijalnu historiju BiH, njenu speficičnu dinamiku, vrijednosti i norme.
Knjigu možete nabaviti na: http://www.cambridgescholars.com/shining-humanity ili na
Amazonu: http://www.amazon.co.uk/Shining-Humanity-Stories-Bosnia-Herzegovina/dp/1443860239
PODIJELITE OVU LIJEPU VIJEST MIRA I SA DRUGIMA

August 2014

POTPISAN SPORAZUM SA UNIVERZITETOM U TUZLI SARADNJA SA VOLONTERSKIM CENTROM

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacija je potpisala Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u vezi sa podrškom Volonterskom centru Univerziteta. Ova saradnja ima za cilj da kroz volonterski rad mladih pruži podršku i pomoć građanima i građankama BiH  koji su pogođeni polavama. Kroz različite vrste obrazovnih programa, edukativnih materijala za provođenje preventivnih mjera za zaštitu od prirodnih nepogoda, TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli će dati svoj doprinos u rješavanju brojnih problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH.

August 2014

Najava II Interdisciplinarne učionice "Trauma, pamćenje, ozdravljenje" Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja - PIUIS

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu se održava II Interdisciplinarna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“, sa početkom u 12:00 sati. Budući da Jajce zauzima značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj povijesnoj sceni, te da je tokom proteklog rata ovaj grad pretrpio značajna razaranja društvene i kulturne potke, što se odražava i na sadašnji život ljudi, to smo i izabrali Jajce kao mjesto održavanja naše sljedeće Interdisciplinarne učionice, s ciljem nadilaženja grupnih podjela i zajedničkog iznalaženja načina koji vode ka iscjeljivanju historijskih rana i ponovnoj izgradnji povjerenja.
Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovat će eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doc. dr. Alisa Mahmutović i bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.
>> Program II Interdisciplinarne učionice PDF

Juli 2014

BAUK FemiNauk - 2.Epizoda: ČOVJEK ZA VOLANOM

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje drugu priču duhovitog stripa pod nazivom "Čovjek za volanom".
>> PDF

Juli 2014

BAUK FemiNauk - 1.EPIZODA: RODNO OSJETLJIV JEZIK

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate ima za cilj da kroz duhovite stripovske situacije izaziva ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu, jer često čak i slučajni pomen riječi feminizam izaziva val stereotipnih reakcija. Oni koji vrlo malo znaju o feminizmu obično su najžešći kritičari i kritičarke, a temeljni stav feminizma je da su i žene ljudi i da trebaju imati jednaka prava i mogućnosti kao i muškarci. Feministički nauk doista nije nikakav bauk, samo što što su oni na pozicijama moći od feminizma napravili bauk kako bi onemogućili žene da ravnopravno sudjeluju i svim oblastima života zajedno sa muškarcima.
Ova edicija nije ništa više nego preslikavanje situacija sa kojima se feminističke aktivistice, ali i svi oni koji taj identitet javno ne ispoljavaju ali se zalažu za rodnu ravnopravnost, svakodnevno susreću. Kritičko propitivanje normi rodne politike u jednom društvu, i još ako se to čini na duhovit način, može pomoći da realnije sagledavamo pitanja diskriminacije, potlačenosti i isključenosti, a priznat ćemo da su žene, iako brojnije u svjetskoj populaciji, još uvijek marginalizirane i isključene.
>> VIŠE

Juli 2014

U SARAJEVU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE: KUR'AN I ŽENA – PONOVLJENO ČITANJE IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE, AUTORICE AMINE WADUD

U prostorijama Bošnjačkg instituta u Sarajevu, 16.07.2014. godine u 11 sati održana je promocija knjige Kur'an i žena – ponovoljeno čitanje svetih tekstova iz ženske perspektive, autorice Amine Muhsin Wadud. Promociju je moderirao novinar, Adnan Rondić a na promociji su govorili: prof. dr. Enes Karić, mr.sci Nermina Baljević, mr.sci. Emina Abrahamsdotter i Dr. Zilka Spahić Šiljak, a u ime Američke ambasade se prisutnima obratio i ataše za kulturu, gosp. Eric Catalfamo.
>> VIŠE

Juli 2014

KADA ŽENE ČITAJU SVETE TEKSTOVE!!!

TPO Fondacija organizira promociju knjige: "Kur'an i zena - Ponovljeno čitanje svetih tekstova ize ženske perspektive", autorice Amine Muhsin Wadud.
Ovo je prvo žensko sistemsko tumačenje svetog teksta, tumačenje koje potvrđuje i reafirmira ženski glas u Kur'anu. Isključenje i opresiju žena nije uslovila religija, već patrijarhalna tumačenja i primjene kur'anskog teksta u praksi. Stoga je važno omogućiti i ohrabriti žene da ponovo iščitavaju i interpretiraju vjerske tekstove, jer se nasilje i diskriminacija ne mogu pravdati vjerom u Boga.
Ova knjiga je puna iznenađenja kako za muškarce tako i za žene.
Pridružite nam se 16.07.2014. godine u prostorijama Bošnjačkog Instituta u Sarajevu u 11 sati.
Pozivnica je u prilogu. >> VIŠE