ARHIVA 2

Mart 2017

TREĆI MODUL TRENINGA ZA TRENERE
''SVJETSKI ETOS U ŠKOLI''

U cilju uspostavljanja dijaloške i znanstvene platforme čiji su sugovornici nastavnici i nastavnice iz cijele Bosne I Hercegovine, TPO Fondacija je uspješno organizovala treći po redu Trening za trenere "Svjetski etos u školi"  koji je održan u Konjicu u periodu između 17.-19. marta 2017. godine. Za razliku od prethodnih susreta koji su realiziranu kroz predavanja i promišljanja o različitim pitanjima koja se tiču rodne jednokravnosti, socijalne pravde, ljudskih prava i mirovnog obrazovanja, učesnici i učesice iz nekoliko bosanskohercegovačkih gradova su imali jedinstvenu priliku učestvovati u predavanjim posvećenim tematskim oblastima koje se odnose na ekologiju, dijalog religija i uporištma u monoteističkim i drugim svjetski religijama za život kojeg krase ekološka osviješenost i dijalog.
>> VIŠE

Mart 2017

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Nakon realizacije prve radionice svjetskog etosa za osnovne škole u Mostaru, TPO Fondacija je uz podršku Ministarstva za obrazovanje, kulturu i nauku HNK 11. i 12. marta 2017. godine u Mostaru održala drugi seminar svjetskog etosa za nastavnike osnovnih škola.
Okupljeno je osamnaest vjeroučitelja/ica i nastavnika/ca istorije i bosanskog jezika koji su tokom seminara istraživali različite oblasti i aspekte svjetskog etosa u obrazovnom ali i bh. društvenom kontekstu. Obzirom da ovi nastavnici rade u školama u Mostaru, Rami, Čitluku i Konjicu predavači su nastojali predstaviti različite aspekte svjetskog etosa i ujedno omogućiti uspostavljanje dijaloga i razmjene iskustava i znanja iz oblasti mirovnog obrazovanja.
>> VIŠE

Mart 2017

TREĆA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA
OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO


U suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo TPO Fondacija  je 9. i 10. marta 2017. godine u Sarajevu održala treću radionicu svjetskog etosa za nastavnike/ce osnovnih škola Kantona Sarajevo.
Pedagoginje, socijalni radnici i nastavnice istorije jedanaest osnovnih škola sa područja KS aktivno su učestvovali na seminaru i propitivali različite aspekte integracije ovog programa u postojeći bh. obrazovni sistem.

>> VIŠE

Mart 2017

TPO FONDACIJA OBILJEŽILA 8. MART: SOCIJALNA PRAVDA I
RADNIČKA PRAVA ŽENA I MUŠKARACA U BIH

Kako se prema radničkim pravima žena i muškaraca odnose aktuelne vlasti? Postoji li dugoročni koncept kako da se riješi ova problematika u zemlji u kojoj su vijesti o stečajevima svakodnevnica? Kakva su porodiljska i rodna prava radnica, koliko problematiku (ne) rješava reformska agenda? Zbog čega otpor prema obilježavanju ovog praznika? Sve su to pitanja koja su bila razmatrana na aktivnostima koje je TPO Fondacija priredila povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena.

Video zapis sa Panela

>> VIŠE

Mart 2017

POZIV NA PANEL DISKUSIJU ''SOCIJALNA PRAVDA I RADNIČKA PRAVA
ŽENA I MUŠKARACA U BOSNI I HERCEGOVINI''Prihvaćen kao Međunarodni dan žena, 8. mart je datum kada se podsjećamo na povijesnu borbu žena za ravnopravnost u društvu, ali i na to da borba još nije završena. U mnogim dijelovima svijeta žene su i danas zakonski diskriminirane, a u nekim zemljama, iako imaju formalno jednaka zakonska prava kao muškarci, to je samo mrtvo slovo na papiru. Stoga nam se pridružite u panel diskusiji ''Socijalna pravda i radnička prava žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini'' povodom Međunarodnog dana žena u hotelu Bosnia s početkom u 10 sati. (08-03-2017)

Mart 2017

PRVA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


Nakon realizacije obrazovnog ciklusa integracije svjetskog etosa u nastavno-obrazovne procese srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, TPO Fondacija je u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, kulturu i nauku HNK pokrenula suradnju sa osnovnim školama ovog kantona. S tim u vezi, 4. i 5. marta 2017. godine u Mostaru je održan prvi seminar svjetskog etosa za nastavnike osnovnih škola.>> VIŠE

Mart 2017

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA
OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO


Zahvaljujući trogodišnjoj suradnji TPO Fondacije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2. i 3. marta 2017. godine u Sarajevu je održana druga radionica svjetskog etosa za nastavnike/ce osnovnih škola Kantona Sarajevo. Vjeroučitelji/ce islamskog i katoličkog vjeronauka kao i pedagozi/ginje deset osnovnih škola sa područja KS imali/e su priliku usvojiti različite informacije vezane za uspješnu integraciju svjetskog etosa u formalne nastavno-obrazovne procese, te unaprijediti postojeće tehnike podučavanja u nastavi.

>> VIŠE

Februar 2017

ETOS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SARAJEVUU ime religije i u ime Boga i danas se opravdava opresija, isključenje i subordinacija žena i svaki iskorak i otvaranje diskusije na ove teme stvara nelagode i strahove. Strah da vas neko ne prepozna kao feministicu, strah da ne izgubite stečenu poziciju, strah da nećete biti poželjni za brak i partnerstvo sa svjetonazorom koji se protivi diskriminaciji utemeljenoj na religiji dominiraju.


>> VIŠE

Februar 2017

ANTI-STRES TRENING ZA TRENERE U KONJICU

Red vježbi, red kreativnog izražavanja, red pravilnog disanja, red razgovora i red smijeha. Tako bi se ukratko mogao opisati trodnevni anti-stres trening za trenere (TOT) za pedagoge/inje s područja Hercegovačko – neretvanskog kantona iz 10 škola koji je održan u Konjicu u periodu od 22.02.2017. do 24.02.2017. u organizaciji TPO Fondacije. Da bi pedagozi/ginje mogli/e adekvatno odgovoriti na izazove s kojima se svakodnevno susreću u svom radu, moraju izgraditi mehanizme zaštite i odgovora na stresne situacije. U skladu s tim, odgovor je pružen u sklopu ovog treninga.

>> VIŠE

Februar 2017

ETOS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U MOSTARU


Religije imaju potencijal za promicanje rodne ravnopravnosti ako se tumače univerzalistički i inkluzivno, istaknuto je na seminaru o rodnoj ravnopravnosti održanom 09.02.2017 godine u Mostaru. IMIC Centar Zajedno, TPO Fondacija i Omladinski forum Mostar uz podršku Ekumenske ženske inicijative iz Omiša okupili su studente i nastavnike iz Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi o razvoju roda, rodnih teorija, i rodnih identiteta progovorili iz perspektive znanosti i religijskih tradicija kršćanstva i islama.


>> VIŠE

Januar 2017

DRUGI MODUL TRENINGA ZA TRENERE
''SVJETSKI ETOS U ŠKOLI''


Izgradnja mira, emancipacija i odgovornost čovjeka prema lokalnom i globalnom svijetu, rodna ravnopravnost u sekularnom i religijskom diskursu i njen značaj predstavljaju spektar tema koje su obilježile drugi modul Treninga za trenere ''Svjetski etos u školi'' (27.-29.02.2017) Predavači/ce na ovome modulu su bili prof. dr. Nerzuk Ćurak, doc. dr. Zilka Spahić – Šiljak, mr. Alen Kristić i mr. Monja Šuta – Hibert.>> VIŠE

Januar 2017

ETOS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U KANTONU TUZLA

Kako ostvariti rodnu ravnopravnost, koja je uloga religije u podučavanju rodne ravnopravnosti i kako pomiriti sekularne i religijske argumente u osnaživanju žena i muškaraca za etos partnerstva u porodici i zajednici? Ova pitanja su raspravljana tokom jednodnevnog seminara na temu Etosa rodne ravnopravnosti za nastavnike  u Kantonu Tuzla, koji je održan 25 januara 2017. Godine. TPO Fondacije je u saradnji sa IMIC Zajedno, Omladinskim forumom iz Mostara i Pedagoškim zavodom Tuzla organizirala ovaj seminar dok je finansijsku podršku osigurala Ekumenska ženska inicijativa iz Omiša.
Seminar je dio šireg programa Svjetskog etosa koji osnažuje nastavnike i nastavnice da razvijaju ljudskost, nenasilje i rodnu ravnopravnost. Facilitatori seminara  Doc.dr. Zilka Spahić Šiljak i Dr. Drago Bojić su prisutnima predstavili sekularne i religijske resurse za postizanje partnerskog djelovanja žena i muškaraca umjesto hijerarhije i isključivanja, te koje resurse kršćanstvo i islam nude u debate o rodnoj ravnopravnosti.
>> VIŠE

Januar 2017

TREĆA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA
OSNOVNE ŠKOLE TUZLANSKOG KANTONA

Od 23. do 24. januara 2017u Pedagoškom zavodu Tuzla TPO Fondacija je održala i treći trening za nastavnike i nastavnice osnovnih škola na temu Svjetskog etosa. Preko dvadeset nastavnika koji predaju filozofiju, sociologiju, vjeronauku, bosanski, engleski i njemački jezik,  fiziku i razrednu nastavu učili su o temeljnim  vrijednostima ljudskosti i uzajamnog djelovanja. Uz odgovarajuću metodologiju i literaturu osposobljavani su da integriraju univerzalne poruke Svjetskog etosa u postojeće sadržaje predmeta koje predaju. Seminar su vodile Doc. Dr. Zilka Spahić Šiljak i mr. Sci Monja Šuta-Hibert su zajedno sa gostujućim predavačem Dr. Dragom Bojićem.
>> VIŠE

Januar 2017

DRUGI ANTISTRES SEMINAR U KANTONU SARAJEVO

Ponovo smo se družili sa sjajnom grupom nastavnika i pedagoga iz osnovnih škola u Kantonu Sarajevu i učili tehnike upravljanja stresom. TPO Fondacija je od 18-20.02.2017. godine organizirala drugi Antistres seminar koji je vodila Amra Delić (uposlenica Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Medicinskog fakulteta Greifswald i istrazivačica EU Marie Sklodowska Curie Action "Children born of war") i Zilka Spahić Šiljak. Cilj je bio pomoći im da osvijeste svoje stresore i nauče kako da se nose s njima i u privatnom životu i u školi. Samo osnaženi nastavnici  i pedagozi mogu adekvatno odgovoriti izazovima vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja na čemu će  u svojim školama raditi u naredne tri godine zajedno sa timom TPO Fondacije.
>> VIŠE

Januar 2017

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA
ZA OSNOVNE ŠKOLE TUZLANSKOG KANTONA

Nakon uspješno uspostavljene suradnje i održanih inicijalnih radionica iz oblasti svjetskog etosa za osnovne škole, TPO Fondacija uspješno nastavlja sa radom u 2017. godini. U skladu s tim, 16. i 17.01.2017. održana je druga radionica svjetskog etosa za nastavnike i nastavnice osnovnih škola Kantona Tuzla. Tom prilikom, 23 nastavnika/ce Islamskog odnosno Katoličkog vjeronauka i predmeta Društvo, kultura i religija, Građanskog obrazovanja, Matematike, B-H-S jezika, Informatike, Istorije, Njemačkog jezika i Hemije imali/e su priliku steći temeljna znanja koja se tiču svjetskog etosa i njegovih potencijala u obrazovnom sektoru kao i neke od metodologija učenja i podučavanja karakterističnih za kolaborativni pristup radu. Radionicu su održali prof. Zilka Spahić-Šiljak, mr. Monja Šuta-Hibert uz gostujuće predavanje Izeta Numanovića, stručnog savjetnika Pedagoškog zavoda KT i fra Franje Ninića, katoličkog teologa.
>> VIŠE

Januar 2017

ANTISTRES SEMINARI ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Znamo li šta je stres, kako prepoznati stresore, kako se nositi sa stresnim situacijama, koje su tehnike korisne a koje strategije treba primjenjivati da se  stres ne nagomila i da se ublaže njegove posljedice? Ovim pitanjima se bave nastavnici i pedagozi osnovnih škola iz Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Seminare organizira TPO Fondacija iz Sarajeva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja a uz podršku Norveške vlade. Prvi seminar je održan od 04-06.01.2017. za nastavnike i pedagoge deset osnovnih škola Osnažen nastavnik/ca i nastavnik/ca koji ima podršku svog školskog kolektiva može adekvatno odgovoriti na probleme vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja.
>> VIŠE

Decembar 2016

NASILJE NAD DJECOM MASKIRANO OSMIJEHOM:
PRVONAGRAĐENI STRIP AMINE GANIĆ


Ovogodišnja pobjednica konkursa ''Probudi, pokreni, promijeni'', Amina Ganić, učenica je prvog razreda Gimnazije ''Dobrinja'' u Sarajevu, scenski smjer. Amina poručuje da je uistinu krajnje vrijeme da se probudimo, pokrenemo i prestanemo zatvarati oči pred nasiljem koje se događa svakodnevno, najčešće nad ženama i djecom. Djeca najviše pate jer odrastaju u nezdravom okruženju u kojemu je nasilje prihvatljiv oblik ponašanja. Aminin rad poziva prije svega nastavnike da prepoznaju patnju djeteta koja ponekad može biti duboko skrivena pod maskom osmijeha.


>> VIŠE

Decembar 2016

TPO FONDACIJA ZAJEDNO SA SREDNJIM I OSNOVNIM ŠKOLAMA IZ CIJELE BiH
OBILJEŽILA DAN LJUDSKIH PRAVA

Svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava TPO Fondacija je okončala ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i podsjetila sve prisutne kako su pozitivni društveni trendovi nezamislivi bez svakodnevne borbe za zaštitu ljudskih prava i borbe protiv svih oblika nasilja među kojima je i nasilje nad ženama i djevojčicama. Tog dana održana je promocija zbirke pripovijetki i strip naracija pod nazivom ''Sve što (ne) želimo znati'' kao i kolektivna izložba najboljih strip radova proizašlih iz konkursa ''Probudi, pokreni, promijeni!'' te proglašenje pet najboljih radova.
Video: https://youtu.be/XFDbkeya4m0

>> VIŠE

Decembar 2016

ODRŽAN  MARŠ U SARAJEVU U POVODU DANA LJUDSKIH PRAVA

U subotu 10.12.2016 godine TPO Fondacija se pridružila organizaciji marša  ''Ljudska prava na agendu'' zajedno sa Sarajevskim otvorenim Centrom, Fondacijom CURE i brojnim drugim nevladinim organizacijama. Marš je krenuo od Likovne akademije u 12:00 a okončan je ispred Institucija BiH gdje su pročitane neke od poruka marša kojima se željela skrenuti pažnja vlasti BiH da moraju poštovati zakone i međunarodne norme ljudskih prava a posebno prava žena, radnika, i prava manjina, uključujući i seksualne manjine. Poruka TPO Fondacije ove godine sadržana u kratkoj poruci: ''Probudi svoju ljudskost''. Ljudska prava se ne mogu uzimati dio po dio. To je set vrijednosti  s ciljem zaštite digniteta svake osobe.
>> VIŠE

Decembar 2016

REALIZOVANA TREĆA OTVORENA UČIONICA U MUZEJU KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BIH

Život i djelo bh. književnice Razije Handžić je bio razlog da se 08. decembra 2016. godine učenici i učenice Željezničkog školskog centra iz Sarajeva okupe u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u okviru ovogodišnje međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. TPO Fondacija je organizirala treću po redu otvorenu učionicu za učenike srednjih škola kako bi promovirala žensko književno stvaralaštvo koje je nažalost istisnuto iz pamćenja i školskih udžbenika. Osnivačica Muzeja, Razija Handžić je primjer kako se žene i njihovo stvaralaštvo sistematski brišu i marginaliziraju.
>> VIŠE

Decembar 2016

16 DANA AKTIVIZMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Preko 500 učenika i učenica iz 24 bh. škole  zajedno sa svojim nastavnicama i nastavnicima bavili/e su se pitanjima rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja tokom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI. U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Pedagoškim zavodom Kantona Tuzla i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo TPO Fondacija je sprovela niz obrazovnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama iz Hercegovačko- neretvanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona. Jedan dan, 07.12.2016. godine sve škole su zajedno organizirale male kampanje za svoje učenike i nastavnike.
>> VIŠE

Decembar 2016

BAUK FEMINAUK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZENICI

Da su rodna ravnopravnost, nasilje nad ženama i druge povezane teme još uvijek bauk i nelagoda pokazala je otvorena učionica sa studentima i studenticama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici održana 06. decembra 2016. godine. I ove godine studenti/ce su imali/e priliku da u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pogledaju animacije stripa iz edicije Bauk FemiNauk koje TPO Fondacija priprema s ciljem problematiziranja važnih tema ženskih ljudskih prava i diskriminacije manjina. U razgovorima koje su vodile doc. dr. Edisa Gazetic i projektna koordinatorica TPO Fondacije Melika Šahinović pokazalo se koliko je snažna tenzija između kulturoloških normi i standarda univerzalnih ljudskih prava.
>> VIŠE

Novembar 2016

REALIZOVANA DRUGA OTVORENA UČIONICA U MUZEJU
KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BIH

U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, 30.11.2016. upriličena je druga planirana otvorena učionica za mlade iz Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva. Otvorena učionica dio je obrazovnih aktivnosti ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koju provodi TPO Fondacija u saradnji s Muzejem književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Cilj učionice je podizanje svijesti o ženskom stvaralaštvu u bh. književnosti te učenje o književnicama koje su doprinijele razvoju kulture u Bosni i Hercegovini. Učionica je bila i mjesto za razgovor o obrazovnim planovima i programima te rodnim pitanjima u jeziku i književnosti te dominantnim muškim normama i kulturama. Mladi su s direktoricom Muzeja Šejlom Šehabović i kustosom Muzeja Zlatanom Delićem razgovarali o razlozima zbog kojih su mnoge književnice istisnute iz pamćenja iako postoje mnogi dokazi o njihovom radu i djelu. Učenice i učenici su i ovog puta imale/i priliku pogledati izložbu ''Poezija i muzej Razije Handžić'' i obići prostorije Muzeja. Treća otvorena učionica je zakazana za 08.12.2016. kada Muzej dočekuje mlade iz Željezničkog školskog centra.

Novembar 2016

ODRŽANA PRVA OTVORENA UČIONICA U MUZEJU
KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BIH

Povodom ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma, TPO Fondacija će pored programa za osnaživanje i promociju rodnih ravnopravnosti, i ovogodišnje aktivnosti usmjeriti na obrazovanje mladih ljudi širom BiH. Tri otvorene učionice su planirane u saradnji sa Muzejem književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, gdje će mladi imati priliku razgovarati o nevidljivim i zaboravljenim književnicama te razlozima zbog kojih u obrazovnim planovima i programima nedostaju tekstovi s potpisima bh. autorica. Cilj otvorenih učionica je afirmirati mlade ljude za žensko stvaralaštvo koje je doprinijelo razvoju bh. kulture i književnosti.
>> VIŠE