ARHIVA 4

Maj 2013

ODRŽAN SEMINAR REZOLUCIJA 1325 I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U BIJELJINI

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Organizacija žena LARA je 07. marta 2013. godine u Bijeljini održala seminar na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost. Nakon seminara, učesnice su dostavile prijedloge projekata za lokalne mirovne inicijative i komisija je odabrala najbolju mirovnu inicijativu. 
Najbolja mirovna inicijativa, povratnica Have Huremović i Mirsade Hamzić iz Janje, pod nazivom „Povećanje učešća žena u savjetima mjesnih zajednica“ nagrađena je grantom pomoću kojeg je sprovedena u maju 2013. godine. U okviru inicijative održan je pripremni sastanak sa povratnicama u Janji i javna tribina sa zamjenikom gradonačelnika i skupštinskim odbornikom koji su iz Janje. >> VIŠE..

Maj 2013

SUSRET POLITIČARKI I GLASAČICA KULT ILIDŽA, OPĆINA ILIDŽA

Federalni ParlamentSastanak sa političarkama iz Općine Ilidža je održan u  ponedeljak, 3 juna u prostorijama općine. Na sastanku je bilo prisutno desetak žena, od kojih je jedna načelnica općine Ilidža, a druga savjetnica za pravna pitanja.
Predstavnice i aktivistice KULTA upoznale su se sa organizacijom, načinom rada i sastavom Općinskog vijeća. Na sastanku se govorilo i izradi Gender akcionog plana, o ravnopravnosti spolova, o položaju žene u politici, o neminovnoj saradnji između Općinskog vijeća i nevladinog sektora, te o drugim sličnim temama. >> VIŠE..

Maj 2013

SUSRET POLITIČARKI I GLASAČICA SANSKI MOST

Federalni ParlamentPored susreta građanki i političara/ki u Bosansko Grahovo, susret je organizovan i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice u petak, tačnije 24 maja, održan je i susret u Sanskom Mostu, gdje je prisustvovalo 30tak žena. Žene su postavljale pitanja na koja su vijećnice odgovarale, a susret je trajao od 12.00 do 16.00 sati, od kojih su dva posljednja sata provedena u druženju u restoranu. Teme susreta su bile razlicite, od opcinskog budzeta do mogucnosti ucesca zena u politickom i javnom zivotu Sanskog Mosta.
>> VIŠE..

Maj 2013

Susret politiČarki i glasaČica UdruŽene Žene Banja Luka

Federalni ParlamentU sklopu Projekta Jednake mogućnosti, Udružene žene Banja Luka su 31.05. organizovale posjetu žena lokalnim parlamentima. Susretu je prisustovalo 15 učesnica, dok je sam susret bio organizovan iz dva dijela. U prvom dijelu susreta, Desanka Rađević, predsjednica Udruženja Žena i porodica je govorila o praticipaciji žena u politici i značaju kontakata  građanki sa izabranim političarkama. Drugo predavnje je održala Slavka Vasiljević koja je govorila o ženama u ekonomiji i na tržištu rada. >> VIŠE..

Maj 2013

Susret politiČarki i glasaČica Bosansko Grahovo

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici Udruženje građanki Grahovo  je 16 maja 2013 godine održalo susret građanki i vijećnika općine Bosansko Grahovo.  Susret je počeo u 12 sati, a završio u 16 sati uz druženje vijećnika i građana/ki u cafe Forever u Bosanskom Grahovu. Uvodnu i pozdravnu riječ ispred UG Grahova uputila je direktorica Danka Zelić. Predsjedavajući općinskog vijeća Bos. Grahovo Duško Kuprešanin upoznao je žene sa radom općinskog vijeća,... >> VIŠE..

Maj 2013

Vijest o seminaru Rezolucija 1325 odrŽanom u GlamoČu

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje žena LI-Woman je 07 maja 2013 u općini Glamoč održalo seminar na temu: Rezolucija 1325 Žene, mir i sigurnost.
Seminar je održan za žene iz općina Glamoč i Livno, s tim da je ciljano pozvan veći broj žena iz Glamoča, jer su u toj općini većina žena povratnice. >> VIŠE..

April 2013

FORMA F MOSTAR DODIJELILA DONACIJU ZA NAJBOLJI BIZNIS PLAN: SADNJA JAGODA

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici Forma F Mostar je 19 aprila ove godine organizovala Promociju i dodjelu  nagrade za najbolji biznis plan žena iz ruralnih područja Grada Mostara. Promocija je održana u hotelu ERO u 11 sati. Donacije od 2000KM je dodijeljena Izeti Tojaga i Almi Tojaga iz sela Hodbina za realizaciju njihovog plana Proizvodnja jagoda. Donacije je dodijeljena nakon održanog dvodnevnog seminara na  temu Edukacija žena za pisanje biznis planova, dok je njihov plan bio izabran kao najbolji medju devet (9) ostalih planova žena iz ruralnih područja Mostara. >> VIŠE..

April 2013

Forum Žena Bratunac dodijelilo donaciju za ideju PlasteniČka proizvodnja ranog rasada povrĆa

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici Forum žena Bratunac je nakon održanog dvodnevnog seminara na  temu Edukacija žena za pisanje biznis planova dodijelilo donaciju od 2000 KM Danki Živanović iz Skelana za njenu ideju Plastenička proizvodnja ranog rasada povrća >> VIŠE..

Mart 2013

U okviru Projekta OsnaŽivanje povratnica u BiH odrŽan jednodnevni seminar Žene-mir i sigurnost –UN rezolucija 1325 u Bratuncu

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnazivanje povratnica u BiH Udruženje Forum Žena Bratunac  je kao lokalni partner  TPO Fondacije  održao jednodnevni seminar pod nazivom Žene-mir i sigurnost –UN rezolucija 1325. Seminar je održan 27. marta 2013 godine  od 10.00 do 17.00 časova u prostorijama  Udruženja. Predavačice na seminaru su bile Stanka Frančić i Dragana Djurić. Seminaru je prisustvovalo 27  žena povratnica  iz dvije mjesne zajednice u Konjević polju i iz mjesne zajednice Glogova  u kojoj živi  uglavnom povratnička populacija. Na seminaru su učesnice  upoznate sa sadržajem i značajem UN Rezolucije 1325, Akcionim planom BiH za implementaciju Rezolucije 1325 sa posebnim osvrtom na Cilj 1. Akcionog plana, kao i drugim domaćim i medjunarodnim pravnim  okvirima  koji su od značaja  za participaciju žena  na mjestima odlučivanja. >> VIŠE..

Januar 2013

drugi modul PolitiČke Akademije pod nazivom "Rod i druŠtvena moĆ"

Federalni ParlamentDanas je u Sarajevu započeo drugi modul Političke Akademije pod nazivom Rod i društvena moć. Prisutnim se i ovaj put obratio NJ. E. Ambassador Švajcarske Mr André Schaller, dok je prvo predavanje održao redovni profesor Fakulteta Političkih nauka Besim Spahić.
25 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja započelo je sa drugim ciklusom predavanjima i aktivnostima čiji je cilj osnaživanje mladih političara/ki u domenu rodno senzitivnih politika i primjene istih unutar svojih partija i lokalnih zajednica. >> VIŠE..

Januar 2013

OSNAŽIVANJE POVRATNICA U BIH"

Federalni ParlamentProjekta nastoji doprinijeti socijalnoj uključenosti povratnica kroz konkretne mjere za zapošljavanje, učešće u političkom životu i mirovnim aktivnostima. Većina povratnica vjeruje da je njihov najveći problem nezaposlenost i naglašavaju važnost edukacije i treninga koji ih mogu osnažiti sa dodatnim kvalifikacijama i prekvalifikacijama.  Povratnici i povratnice se osjećaju zapostavljenim i marginaliziranim u društvu koje im ne može osigurati mogućnosti za zapošljavanje i sticanje potrebnih vještina.
Glavni ciljevi projekta su: unaprijediti kvalitet života žena kroz edukaciju i treninge potrebne za zapošljavanje i samozapošljavanje i povećano i učešće na mjestima odlučivanja, facilitiranje dijaloga i umrežavanje sa NVO i državnim institucijama u vezi sa procesom donošenja odluka, implementacije Gender akcionog plana UNSCR 1325 o ženama, miru i sigurnosti u BiH kroz unaprijeđenje svijesti o važnosti ženskih prava u oblasti izgradnje mira, pomirenja i sigurnosti.
U vezi sa ovim ciljevima TPO Fondacija sa svojim partnerima: UG Bosansko Grahovo, Li-Woman, Forma F Mostar, Krajiska suza Sanski Most, Forum zena Bratunaca and Lara Bijeljina, će organizirati: šest biznis edukacija koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje biznis planove i šest seminara o UNSCR Rezoluciji 1325 o ženama, miru i sigurnosti koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje mirovne inicijative.
Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Norveske u Sarajevu.

Decembar 2012

LOKALNE INICIJATIVE U LIVNU

Federalni ParlamentU okviru projekta „Rodno inkluzivne zajednice u BiH, koje je UŽ „Li-Woman“ u ulozi lokalnog partnera implementirao na području Katona Livno u 2012. godini, održan je dvodnevni seminar za mlade lidere. Na treningu, koji je bio održan 01. i 02.12. 2012. godine, posebna aktivnost bila je Izrada projektne ideje u lokalnoj zajednici gdje su izabrana dva prijedloga: „Položaj žena u lokalnoj zajednici“ i„Mladi aktivisti pomažu osobe starije životne dobi“. Ove grupe mladih ljudi su još jednom pokazale da zasigurno imaju potencijala da iniciraju i realiziraju promjene u svojim lokalnim zajednicama u svrhu poboljšanja i razvijanja rodno inkluzivnih zajednica. >> VIŠE..

Novembar 2012

ODRŽANO DESET RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA:
"JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni Parlament U okviru prve faze Projekta Jednake mogućnosti u mjesecu Novembru 2012. godine je održano deset (10) dvodnevnih radionica za izradu biznis planapod nazivom Edukacija žena za pisanje biznis/poslovnih planova. Učesnice radionica su bile žene iz ruralnih sredina koje su učestvovale na trodnevnim radionica osnaživanja i kao najbolje bile izabrane za učešće u dvodnevnim biznis radionicama. Cilj dvodnevnih radionica je upoznati učesnice sa pojmom preduzetništva i njegovim značajem za unaprijeđenje položaja žena u društvu, te osposobiti ih za prepoznavanje poslovne prilike kao i uobličavanje svoje poslovne ideju u biznis/poslovni plan. >> VIŠE..

Decembar 2012

TRENING O LIDERSTVU BIJELJINA

Federalni ParlamentU okviru projekta "Rodno inkluzivne zajednice" Organizacija žena "LARA" i TPO Fondacije Sarajevo, su 04. i 05. decembra 2012. godine u hotelu "Drina" u Bijeljini, održali Trening seminar pod nazivom "Liderstvo u lokalnoj zajednici". Trening su vodile: Emina Abrahamsdotter, Radmila Žigić i Maja Stanković. >> VIŠE..

Decembar 2012

DVODNEVNI TRENING U LIVNU

Federalni ParlamentU okviru Projekta: “Rodno inkluzivne  zajednice“ održan je Trening: “Liderstvo u lokalnoj zajedniciu Livnu 01. i 02. 12. 2012. god. u vremenskom periodu od 9 do 17,30 oba dana na kojem je organizator Li-Woman okupio 21 učesnik/ca iz 4 općine: Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar tj. općine u kojima je obavljeno anketiranje u prvoj fazi projekta. Trening su vodile mr.sci Emina Abrahamsdotter i Jasminka Borković. 
Ciljevi treninga su bili: 
- Povećati svijest i motivaciju učesnika o mogućnostima djelovanja u lokalnoj zajednici,
- Jačanje liderskih vještina učesnika za efikasniji rad i djelovanje u lokalnoj zajednici,
- Izrada nacrta projektnog prijedloga od strane učesnika za primjenu liderskih vještina u svojoj lokalnoj zajednici. >> VIŠE..

Novembar 2012

PUBLICIRAN PRIRUČNIK O LIDERSTVU

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo je u okviru Projekta "Rodno inkluzivne zajednice u BiH'' pripremila Priručnik pod nazivom ''Liderstvo-Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici''. Priručnik su zajednički pripremile autorice: Besima Borić, Radmila Žigić, Jasminka Borković, Jasmina Čaušević i Emina Abrahamsdotter koja je ujedno i urednica Priručnika. Namjera je bila da da se pripremi materijal za edukacije o političkom liderstvu i osnaživanju kapaciteta mladih da rade na zagovaranju rodno uključivih politika djelovanjau svojoj lokalnoj zajednici.
Priručnik se sastoji od tri cjeline: 1) Kontekst BiH (političko administrativna struktura u BiH i mogućnost zajedničkog djelovanja), 2) Liderstvo (definicije i etika liderstva, liderstvo i komunikacija, Liderstvo i rodna ravnopravnost), 3) Praktične vježbe koje trenerima/cama pomažu da interaktivno organiziraju edukacije, a učesnicima da na konkretnim primjerima primjene teorijsko koncepte i informacije ponuđene u prva dva dijela Priručnika. >>PDF

Novembar 2012

POČETAK PRVOG MODULA POLIITČKE AKADEMIJE U BANJA LUCI

Federalni ParlamentU četvrtak 29. novembra 2012. godine u Banja Lucizapočeo je prvi modul Političke Akademije pod nazivom Politička participacija mladih i njihova uloga u kreiranju rodnosenzitivnih politika. Akademiju je otvorio NJ. E. Ambassador Švajcarske Mr André Schaller,  a prisutnim se obratio i generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske  Ranko Karapetrović i direktor nevladine organizacije “Perpetuum Mobile” Ilija Trninić. 30 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja započelo je sa predavanjima i aktivnostima čiji je cilj osnaživanje mladih političara/ki u domenu rodno senzitivnih politika i primjene istih unutar svojih partija i lokalnih zajednica. >> VIŠE..

Novembar 2012

PRVI MODUL POLITIČKE AKADEMIJE U BANJA LUCI

Federalni ParlamentU okviru Projekta Jednake mogućnosti, a u organizaciji TPO i Perpetuum Mobile u četvrtak 29 novembra 2012 u Banja Luci počinje prvi modul Političke Akademije za mlade političare i političarke. Političku Akademiju će otvoriti Švicarski ambasador Mr André Schaller u 15:00 časova u Narodnoj Skupštini RS, a prisutnim će se obratiti i generalni sekretar skupštine  Ranko Karapetrović. Akademiju će pohađati 30 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja, koje su u sklopu ovog Projekta održane u 10 gradova BiH: : Banja Luci, Sarajevu, Bosanskom Grahovu, Bihaću, Sanskom Mostu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Bratuncu i Bijeljini. Akademija je koncipirana kao participatorni model učenja i aktivnosti i omogućava mladim ljudima, da stečeno znanje primjene u praksi u svojim lokalnim zajednicama. Prvi modul, koj ide pod nazivom Politička participacija mladih i njihova uloga u kreiranju rodnosenzitivnih politika, će trajati od 29 novembra do 2 decembra 2012. godine, dok je drugi modul, pod nazivom Razvijanje vještina, umrežavanje i primjena teorijskih znanja, predviđen za januar 2013.

Oktobar 2012

"JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI" - MEDIJSKI IZVJEŠTAJ

Federalni ParlamentU okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" u periodu od jula do oktobra 2012. provedena je i medijska kampanja, ujedinjenim resursima sa četiri različita projekta, koje je koordinirala organizacija Udružene žene Banja Luka. Iako su sredstva za ovu aktivnost bila prilično ograničena, partnerske organizacije su uspjele skrenuti pažnju lokalnih i nacionalnih medija na svoje aktivnosti.
Organizacije koje su učestvovale u kampanji u okviru projekta "Jednake mogućnosti" su: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Institut za razvoj mladih Kult Sarajevo, Udružene građanke Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać i Krajiška suza Sanski Most. >>PDF

Oktobar 2012

PROJEKAT JEDNAKE MOGUĆNOSTI : ULIČNE AKCIJE U BIH

Federalni ParlamentU okviru aktivnosti Projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici, a sa ciljem osnaživanja žena za aktivnije učešće u političkom životu, uoči lokalnih izbora 2012 održane su ulične akcije u jedanaest gradova širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj način smo željeli još jednom skrenuti pažnju javnosti na važnost ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u svim oblastima života, uključujući i politički angažman.  >> VIŠE..

Oktobar 2012

ULIČNE AKCIJE ŠIROM BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KAMPANJE "GLASAJTE ZA ŽENE" AKTIVISTICE I POLITIČARKE

Federalni ParlamentSa ciljem dodatnog osnaživanja položaja žena u politici, širom Bosne i Hercegovine u organizaciji brojnih partnerskih organizacija u okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici", održat će se ulične akcije uz učešće političarki, kandidatkinja na predstojećim izborima. Pozivamo vas da budete sa nama i posvetite ovoj kampanji vrijeme i prostor u Vašem mediju.
Ulične akcije će se održati u četvrtak, 4. oktobra, 2012. u 12 sati u slijedećim gradovima i na slijedećim lokacijama:
Sarajevo Ilidža – ispred Obrazovnog centra Spajalica
Bosansko Grahovo ul. Maršala Tita, ispred Doma "Gavrilo Princip"
Bratunac Gradski trg
Bijeljina Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića
Banja Luka Trg Krajine, ispred robne kuće "Boska"
Zenica Trg Alije Izetbegovića, ispred robne kuće "Bosanka"
Modriča Glavni trg ispred Borova
Višegrad Trg u ul. Kralja Petra Karađorđevića
Bihać Glavni gradski trg
Sanski Most Mali park Zdena
Tuzla Trg kod Ismeta i Meše – centar grada – PETAK,05.10.2012. u 12h >PDF

Septembar 2012

ODRŽANE RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA: "JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni ParlamentPored vec održanih radionica sa političarima i političarkama, u okviru prve faze projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici planirana je i edukacija preko 1000 žena u 50 ruralnih sredina. Cilj edukativnih radionica sa ženama iz ruralnih sredina je njihovo osposobljavanje za aktivno učešće u javnom i političkom životu, posebno sa akcentom uzimanja učešća kao glasačice na predstojećim izborima. Do sada je održano ukupno  82 radionica osnaživanja u 30 ruralnih sredina Bosne i Hercegovine.  >> VIŠE..

Juli 2012

POČETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU "JEDNAKE MOGUĆNOSTI" JEDNODNEVNE RADIONICE ZA MLADE POLITIČARE I POLITIČARKE

Federalni ParlamentU okviru edukativnog dijela Projektnih aktivnosti i lobiranja, održana je jednodnevna radionica za mlade političarke i mlade političare u Udruženju Krajiška suza u Sanskom Mostu 18.07.2012.god. Cilj radionice je bio upoznavanje pristupu rodno-osjetljivih politika djelovanja, a tri najuspješnija učesnika/ce će pohađatiPolitičku akademiju i učestvovati u nacrtu Gender akcionog plana u saradnji sa lokalnim partnerima. >> VIŠE..

Juli 2012

STUDIJSKA POSJETA STUDENATA SA UNIVERZITETA U BANJA LUCI

Federalni ParlamentStudenti/ce Univerziteta u Banja Luci su u okviru projekta HcA Banja Luka ''Ženska strana politike'' 20.07.012 posjetili TPO Fondaciju Sarajevo kako bi saznali više o programima i projektima ove fondacije. Dr. Zilka Spahić-Šiljak i mr.sci Aida Spahić su predstavile rad TPO Fondacije i aktuelne projekate sa posebnim osvrtom na Projekat: ''Žene i izgradnja mira u BiH'' i ''Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici''. Studentima su podijeljene knjige "Graditeljice mira", autora Alena Kristića, kao i drugi korisni materijali za mlade lidere/ice.

Juli 2012

ZAJEDNIČKA KAMPANJA 23 ORGANIZACIJE IZ 14 GRADOVA KROZ 4 PROJEKTA
KAMPANJA "GLASAJ ZA ŽENE" ZA KONKURENTNIJI POLOŽAJ ŽENA U POLITICI U BIH

Federalni Parlament(SARAJEVO, 19. jula, 2012) Danas je u Sarajevu predstavljena kampanja ''Glasaj za žene'' koju će u naredna tri mjeseca zajedno provoditi ''Ženske grupe BiH'', odnosno dvadeset i tri partnerske organizacije iz 14 gradova Bosne i Hercegovine. Kako bi što efikasnije doprinijele položaju žena u politici, te posebno senzibilizirale mlade političare i političarke za rodna pitanja, ali i posebnu pažnju posvetile ženskom glasačkom tijelu u ruralnim sredinama, organizacije su ujedinile snage i projektne aktivnosti proizašle iz četiri srodna projekta koja podržavaju Švicarska razvojna agencija (SDC),Kvinna till Kvinna Švedska, Rosa Luxemburg za jugoistočnu Evropu, te Fond otvoreno društvo BiH. >> VIŠE..