ARHIVA 5

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ŽIVINICAMA

TPO Fondacija je 28.10.2015. realizovala radionicu za mlade u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) u Gimnaziji Živinice, u Živinicama. Učenicima i biblioteci škole je podijeljen strip "Nira", u kojem su predstavljeni problemi s kojima se suočava mlada i talentirana aktivistkinja Nira. Predavačica Elvira Baručija je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti i o građanskim pravima i dužnostima mladih u Bosni i Hercegovini. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U SREBRENIKU

TPO Fondacija je u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) organizovala radionicu 28. 10. 2015. u Mješovitoj srednjoj školi "Srebrenik" u Srebreniku. Radionica je organizovana u biblioteci srednje škole uz podršku i pomoć bibliotekarke Željke Banović. Predavačica i koordinatorica, Monja Šuta-Hibert, je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti te građanskim pravima i dužnostima građana Bosne i Hercegovine. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PETI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Peta i posljednja obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" za Tuzlanski kanton održana je u subotu i nedjelju 24. i 25. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Oktobar 2015

DRUGI TRENING "MOJA POSLOVNA IDEJA, MOJA ŠANSA" U ORAŠJU

TPO Fondacija Sarajevo je održala drugi dvodnevni trening za poduzetnice u Orašju 24. i 25. oktobra 2015. Trening je dio pojekta projekta "Ekonomska stabilnost žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici". Druga grupa žena iz općina Domaljevac-Šamac i Donji Žabari je pohađala trening i educirana je za pripremu vlastitih biznis planova. >> VIŠE

Oktobar 2015

KOALICIJA ZA REKOM:
Ljudskost sa ženskim licem u Bosni i Hercegovini

I žene su ljudi, uporno su govorile feministice, nadajući se da o tome nećemo morati pričati u 21. stoljeću. Taman kada smo pomislile da o tome ne moramo više govoriti pokazalo se da je potrebno usvojiti još jedan međunarodni dokument koji će dodatno izvršiti pritisak na međunarodne i nacionalne pravne subjekte da osiguraju ravnopravno učešće žena u svim oblastima života. Tako je i usvojena UN Rezolucija 1325 o ženama, miru i sigurnosti (2000), kao podrška međunarodnom pravnom okviru za zaštitu ženskih ljudskih prava. >> VIŠE

Oktobar 2015

POZIV NA KONFERENCIJU


TPO fondacija i njeni/e cijenjeni/e partneri/ce sa zadovoljstvom pozivaju na slanje prijedloga za Međunarodnu konferenciju u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u trajanju od 12. do 14. jula 2016. godine, kojom se nastoji stvoriti interdisciplinarna arhiva znanja i mogućnosti za ozdravljenje sjećanja i trauma na Balkanu i šire. U regiji koja je doživjela ogromno nasilje tokom tri rata u proteklom stoljeću, ožiljci traume su duboki i međusobno se prožimaju. Višestruka sjećanja nisu jednostavne priče o patnji, nego je riječ o društveno-političkim agendama koje se ogledaju u narativima žrtava. Sa historijskog stajališta, bol i veliki gubitak koje su iskusile sve strane u ovim oružanim sukobima i represivnim režimima podrazumijevaju činjenicu da su čitavi kolektivi duboko traumatizirani, što pak zahtijeva procese prihvatanja i ozdravljenja. Ovakva stvarnost, pomiješana sa instrumentalizacijom patnje, stvara društveno-dinamički nedostatak povjerenja, prihvatanja i empatije što je uvjet za kolektivno ozdravljenje. Naprotiv, ovaj začarni krug nasilja i žrtve može samo dovesti do budućih sukoba. Kako bi se mogao započeti proces oporavka ili detraumatizacije prema pravednijem, miroljubivijem i stabilnijem društvu, ono bi prije svega trebalo osvijestiti vlastitu traumu. U tom smislu, potrebno je kreirati društveno okruženje koje će podjedanko uvažavati autentičnost traume pojedinca/pojedinke kao i kredibilitet traumatičnih narativa određenih grupa.

>>PDF Bosanski
>>PDF German

Oktobar 2015

ODRŽAN PRVI TRENING "MOJA POSLOVNA IDEJA, MOJA ŠANSA" U ORAŠJU

TPO Fondacija Sarajevo je u 09. i 10. listopada 2015. u Orašju, u okviru projekta „Ekonomska  stabilnost  žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici“, održala prvi dvodnevni trening o poduzetništvu za žene u Sjevernoj BiH, s namjerom da ih educira za pripremu njihovog vlastitog biznis plana te financijski podrži najbolje poduzetničke ideje žena iz tri općine: Orašje, Domaljevac-Šamac i Donji Žabari. >> VIŠE

Oktobar 2015

KONKURS: NASTRIPAJ NASILJE!

Povodom DANA LJUDSKIH PRAVA koji će se obilježiti 10.12.2015. TPO Fondacija Sarajevo u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" i promocije stripova NIRA i Bauk FemiNauk kao i zbirke pripovijetki za mlade "Nirini izazovi" raspisuje konkurs i poziva sve zainteresovane u dobi između 15 i 21 godine iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji nacrtani strip na temu: NASTRIPAJ NASILJE! >> VIŠE

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ŽELJEZNOM POLJU

TPO Fondacija je organizovala i realizovala radionicu "Nirini izazovi", u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE). Radionica je realizovana u osnovnoj školi "Abdulvehab Ilhamija", u Željeznom polju, 12.10.2015. Radionici su prisustvovali učenici i učenice osnovne škole, koji su članovi likovne sekcije. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Četvrta obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" u Tuzlanskom kantonu održana je u subotu i nedjelju 03. i 04. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva, Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović, predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je treća obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 03. i 04. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U VISOKOM

TPO Fondacija Sarajevo je 22. rujna 2015. realizirala radionicu za mlade, uz promociju stripa "Nira" u Gimnaziji "Visoko", u Visokom. Radionica za učenike prvog i drugog razreda srednje škole realizirana je u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE). Predavačica Elvira Baručija je kroz interaktivno predavanje i organizirane vježbe razgovarala s mladima o njihovom stavovima i znanju o angažiranoj umjetnosti i građanskom aktivizmu. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U TRAVNIKU

TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) održala radionicu za mlade u Osnovnoj školi "Kalibunar" 18. rujna 2015. Učesnici radionice su bili učenici i učenice osmog i devetog razreda osnovne škole. Predavačica Monja Šuta-Hibert je kroz kreativan način i interaktivnu komunikaciju potakla mlade na promišljanje o angažiranoj umjetnosti i važnosti kritičkog mišljenja. U sklopu radionice u Travniku, predstavljen je i strip "Nira" te je korišten kroz vježbe u radu s djecom. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ZENICI

TPO Fondacija Sarajevo je realizirala radionicu za mlade, uz promociju stripa "Nira", 17. rujna 2015. Radionici su prisustvovali učenici i učenice Prve gimnazije u Zenici. Predavačica Monja Šuta-Hibert je predstavila projekt "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE), te kroz interaktivno predavanje razgovarala s mladima na temu angažirane umjetnosti, građanskog aktivizma, s naglaskom na volontiranje kao jedan od oblika građanskog aktivizma. >> VIŠE

Septembar 2015

TPO Fondacija objavila novu knjigu za tinejdžere pod nazivom "Nirini izazovi"

Nakon dvije edicije stripova "Nira", uz autoricu i autora Elmu Softić-Kaunitz i Pavla Kaunitz, TPO Fondacija je objavila knjigu o Nirinim svakodnevnim izazovima s kojima se susreće pokušavajući svojim djelovanjem i pozitivnim aktivizmom ne dozvoliti nepravdi da pobijedi. Cilj ove publikacije je motivisanje i poticanje mladih da na kreativan način uče, čitaju, promišljaju, pravilno djeluju i budu aktivni učesnici i učesnice u zajednici u kojoj žive s porukom da svaki pojedinac i svaka pojedinka imaju prava ali i obaveze da aktivno djeluju u razvoju civilnog demokratskog društva i pomognu zaštiti i promociji ljudskih prava. >> PDF

Septembar 2015

Nove epizode "Bauk FemiNauk"

TPO Fondacija predstavlja novih pet stripova druge edicije "Bauk FemiNauk" čija se tematika bazira na rodno osjetljivim odnosima u našem društvu. Novih pet epizoda će vas pomukati na razmišljanje o rodnoj neravnopravnosti učenika i učenica u školi, načinima poslovanja koji vode do uspjeha novina, poziciji samohranih majki u bh. društvu, izrabljivanju žena na poslu te vrstama nasilja u javnosti kojim svakodnevno svjedočimo s ciljem propitivanja rodno osjetljive politike našeg društva i aktivnijem zalaganju u sprječavanju nastajanja diskriminacije i nasilja. >> Ep.26
>> Ep.27
>> Ep.28
>> Ep.29
>> Ep.30

Septembar 2015

Prijem u uredu predsjednika Klaića predstavnica TPO Fondacije

ORAŠJE - Predsjednik Vlade Županije Posavske, Marijan Klaić, u sjedištu Vlade u Orašju razgovarao je s predstavnicama Fondacije TPO (Transkulturna, psihosocijalna, obrazovna Fondacija), Mandicom Živković i Eldinom Hećimović – koordinatoricama TPO Fondacije Sarajevo. TPO Fondacija je podržana od Norveške vlade i niz godina radi na projektima osnaživanja žena i izgradnji mira koji doprinose političkoj, ekonomskoj i društvenoj stabilnosti općenito.
TPO Fondacija sa sjedištem u Sarajevu, uz ostalo, daje financijsku potporu razvoju projekata i programa koje bi žene i na ovom terenu provodile. One bi, kako su mi tijekom razgovora predstavile koordinatorice projekta, objedinjavale aktivnosti žena iz različitih općina, odnosno gledano regionalno, i gradova. Žene bi time doprinosile razvoju gospodarstva. Ujedno, ekonomska stabilnost žena kroz ovakve projekte doprinosi izgradnji mira u zajednici, istaknuo je predsjednik Vlade Klaić nakon prijema predstavnica TPO Fondacije Sarajevo.

Septembar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN DRUGI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je druga obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 12. i 13. 09. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". >> VIŠE

August 2015

TPO Fondacija podržala ljetni kamp za djecu "Vratimo se prirodi" u organizaciji Fondacije Bosana

TPO Fondacija je 07.08.2015. provela dan na Vlašiću kod Travnika u kampu za djecu "Vratimo se prirodi" te time podržala druženje, vježbanje jezika, slikanje, ples i život bez mobitela. Fondacija Bosana je organizovala kamp za djecu uzrasta od 10 do 14 godina a posebnu priliku za druženje u kampu su imala djeca bez jednog ili oba roditelja, djeca težeg materijalnog stanja i djeca koja su doživjela nasilja u porodicama, a posebna prilika za nova prijateljstva i druženja je pružena djeci iz dijaspore. >> VIŠE

Juli 2015

MAPIRANJE GLOBALNOG POGLEDA NA FEMINIZAM

Doktorica rodnih studija Zilka Spahić-Šiljak za Gender vijesti Stanford univerziteta u Americi govorila je o mapiranju globalnih pogleda feminizma i paralelama feminizma u BiH i SAD, te o važnostima socijalne pravde u Bosni i Hercegovini i šire.

Intervju pročitajte na: >> LINK

Juli 2015

Provje (t) ravanje znanja kroz aktivizam - Intervju magazine Stav Zilka SpahiĆ Šiljak 2015

Za magazin Stav govorila je doktorica rodnih studija Zilka Spahic Siljak o nekoliko vaznih tema njenog znanstvenog i aktivističkog rada u BiH i Americi sa posebnim fokusom na konstantnu provjeru i testiranje onoga sto učimo i podučavamo. Za nju su sloboda učenja i sloboda propitivanja podjednako važne za očuvanje duha svježim i vitalnim. >> PDF

Juli 2015

TPO FONDACIJA SUDJELOVALA NA STRIPITI FESTIVALU 2015

Udruženje Drugi ugao je na STRIPITI Festu predstavio najnoviju strip produkciju dostupnu u BiH i šire. Na ovogodišnjem STRIPITI Festu, TPO Fondacija se predstavila sa stripovima NIRA 2014 i Bauk FemiNauk sa preko 20 stripova. Koordinatorica projekta IKDE Melika Šahinović, je pored drugih izlagača tradicionalnog i inovativnog stripa predstavila aktivnosti fondacije i dvogodišnji rad na stripu kao izražajnoj formi koja komunicira različite poruke isprepletene slikama i riječima koje potiče na učenje, promišljanje i rad te spajaju kreativnost i građanski aktivizam. >> VIŠE

NOVOSTI 1

Juni 2015

NOVA EDICIJA BAUK FEMINAUK 2015

TPO Fondacija je u toku 2015. godine pokrenula novu ediciju Bauk FemiNauk čiji je cilj da kroz duhovite stripovske situacije izaziva ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu. Ova edicija preslikava svakodnevne situacije s kojima se svakodnevno susrećemo. Kritičko propitivanje normi rodne politike u jednom društvu, i još ako se to čini na duhovit način, može pomoći da zajednički realnije sagledavamo pitanja diskriminacije, potlačenosti i isključenosti. >> Ep.21
>> Ep.22
>> Ep.23
>> Ep.24
>> Ep.25

Juni 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PETI TRENING NASTAVNIKA/CA U SARAJEVSKOM KANTONU

Peta obuka nastavnika/ca u Kantonu Sarajevo u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je u subotu i nedjelju 13. i 14. 06. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 20 nastavnika/ca i stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Azemina Bogdanović. >> VIŠE

Maj 2015

TPO ODRŽAO PRVI TRENING ZA MLADE POD NAZIVOM:
"LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ"

Na osnovu analize potreba mladih u okviru projekta "IKDE", TPO Fondacija je kreirala novi priručnik pod nazivom: "Lični i profesionalni razvoj – priručnik za mlade". S ciljem pružanja podrške mladim u sticanju dodatnih znanja i vještina koji se tiču liderstva, komunikacije, zapošljavanja i drugih značajnih pitanja za mlade, TPO Fondacija je organizovala prvi dvodnevni trening za mlade u Sarajevu 30. i 31.05.2015. >> VIŠE

Maj 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U SARAJEVSKOM KANTONU

Obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je u subotu i nedjelju 30. i 31. 05. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Maj 2015

ODRŽAN TREĆI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

Studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog, Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta (32 člana/ice Unije studenata Univerziteta u Tuzli) sudjelovali su na trećem dvodnevnom treningu volontera održanom u Tuzli, 09. i 10. maja 2015. godine koji je organizirala TPO Fondacija. Trening za volontere je dio aktivnosti projekta "Psihosocijalna podrška u BiH". Rukovođena principima volonterizma, edukacija se odnosi na izvođenje psihosocijalnih radionica i interaktivnih druženja s djecom i mladima uzrasta 7-15 godina, u područjima zahvaćenim prošlogodišnjim poplavama u BiH na području Tuzlanskog kantona. Mladi volonteri dolaze iz bosansko-hercegovačkih gradova – Derventa, Modriča, Teočak, Gornji Vakuf-Uskoplje, Maglaj, Doboj Istok, Zavidovići, Tuzla, Kalesija, Ljubuški, Živinice, Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Mostar, Brčko, Doboj, te iz susjedne Hrvatske iz gradova Rijeka i Vukovar. >> VIŠE

Maj 2015

ODRŽAN DRUGI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

TPO Fondacija je organizirala drugi dvodnevni trening volontera Unije studenata u Tuzli (USUT), 25. i 26. aprila 2015. godine. Učesnice i učesnici treninga (19 volonterki i volontera) su studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trening je vodila dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Tuzle, aktivistica u oblasti ljudskih prava, dijaloga i pomirenja. Mladi volonteri/ke se na treningu volontera educiraju za rad s djecom i mladima. Radionice imaju cilj procijeniti psihološko stanje mladih i djece koji su pretrpjeli štete u vrijeme prošlogodišnjih poplava, te pružati pomoć kroz psihosocijalne radionice i interaktivna druženja. >> VIŠE

Maj 2015

ŠEST RADIONICA ZA DJECU – STANIĆ RIJEKA, OPĆINA DOBOJ ISTOK

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška u BiH", dvanaest educiranih volontera Unije studenata Univerziteta u Tuzli – Elma Mujčinović, Edin Mujčinović, Edin Čerkezović, Emir Brzović, Elmira Begić, Almir Halilović, Eldina Mahmuzić, Alisa Mujanović, Dajana Nakić, Anita Pejić, Marina Šupuković i Asmir Smajlović – u saradnji s TPO Fondacijom su tokom aprila 2015. održali šest radionica u Osnovnoj školi Klokotnica, Stanić Rijeka, općina Doboj Istok. Na radionici je učestvovalo 76 djece školskog uzrasta od 1.- 4. razreda osnovne škole. Djeca su imala priliku da se međusobno bolje upoznaju kroz igru, a potom kroz crtež predstave sebe i svoju porodicu.
>> VIŠE

Maj 2015

VOLONTERI UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI ODRŽAVAJU RADIONICE S DJECOM I MLADIMA U TUZLANSKOM KANTONU

Volonteri – studentice i studenti završnih godina Medicinskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacionog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Tuzli (Volonteri Unije studenata Univerziteta u Tuzli) – u saradnji s TPO Fondacijom, "Projekat psihosocijalna podrška u BiH", educirani su kroz dva dvodnevna treninga za volonterski rad s djecom i mladima. Edukativno-kreativne radionice koje volonteri realizuju s djecom i mladima u područjima koja su zahvaćena poplavama i klizištima, održavaju se u okviru tri susreta s istom grupom, kako bi se procijenile psihosocijalne potrebe djece i mladih koji su pretrpjeli štete nakon prošlogodišnjih poplava, ali i pružila potrebna podrška kroz psihosocijalne radionice i interaktivna druženja. >> VIŠE

April 2015

Radionica za djecu Donja Obodnica, Tuzlanski kanton

U okviru projekta Psihosocijalna podrska u BiH, volonteri Unije studenata Univerziteta u Tuzli: Ena Alibegović i Monika Stojak u saradnji sa TPO Fondacijom održale su prvu radionicu u Donjoj Obodnici, Tuzla. Na radionici je učestvovalo 17-ero djece različitog uzrasta: predškolskog, školskog, te jedan član visokog obrazovanja. Roditelji djece su bili prisutni na početku da se upoznaju sa volonterima i sadržajem aktivnosti. Djeca su imala prilku da se prvo upoznaju, a onda su kroz crtež predstavljali sebe i svoju porodicu, nakon čega su razgovarali detaljnije o njihovim željama, snovima i problemima s kojima se suočavaju. Stariji učenici i učenice u svojim crtežima govorili su o traumatskim iskustvima kojih se sjećaju vezano za poplave, dislokaciju iz svojih kuća i drugo. Ovo su rijetke prilike da djeca imaju mogućnost da se s njima radi izvan redovne nastave, pa su s oduševljenjem prihvatili da nastave radionice sa volonterima.

April 2015

LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ – PRIRUČNIK ZA MLADE

U svrhu poticanja mladih na aktivnije učešće u javnom životu zajednice i poboljšanje kvalitete života, kao i pružanja podrške mladima u razvoju njihovog znanja, vještina i stavova kako bi se mogli prilagoditi zahtjevima tržišta, istraživački tim TPO Fondacije Sarajevo tokom 2014. godine je sproveo analizu potreba mladih u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju". Na osnovu stavova i potreba mladih u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem u društvu te drugim pitanjima od značaja za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, nastao je priručnik "Lični i profesionalni razvoj – priručnik za mlade". Ovaj priručnik je proizvod naše želje da damo svoj doprinos i podržimo mlade u nastojanju da u svom daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju prošire do sada stečena znanja, te razviju i osnaže svoje potencijale, vještine i kompetencije kako bi postali korisni i produktivni članovi društva. >> PDF

April 2015

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA VOLONTERE U TUZLI 11-12.04.2015.

U sklopu projekta "Psihosocijalna podrška u BiH" TPO Fondacija ja započela treninge za volontere. Prvi dvodnevni od planirana tri treninga je održan u Tuzli u periodu od 11. do 12.04.2015. Učesnici/e su bili/e studenti/ce završnih godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trening je vodila dr. Amra Delić, specijalista neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Tuzle, aktivistkinja u oblasti ljudskih prava, dijaloga i pomirenja. >> VIŠE

April 2015

POTPISAN SPORAZUM S UNIJOM STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini", TPO Fondacija je potpisala Sporazum o saradnji s Unijom studenata u Tuzli, a koji uključuje rad studenata i studentica s mladima i djecom na području Kantona Tuzla i šire. Ova saradnja ima cilj da studenti i studentice kroz volonterski rad organiziraju edukativno-zabavne radionice za mlade i djecu. Kroz različite vrste obrazovnih programa i edukativnih radionica, TPO Fondacija i Unija studenata Univerziteta u Tuzli će dati svoj doprinos u rješavanju brojnih problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH.

April 2015

NOVA LIKOVNA RADIONICA – BANJA LUKA

Udruženje "Zajedno" i Dnevni centar Banja Luka organizovalo je novu likovnu radionicu koju vodi metodičarka likovne kulture Dragana Vuković. Svrha provođenja ove radionice je istraživanje terapijskog utjecaja likovne umjetnosti na ličnost učesnika. Radionica će se održavati naredna tri mjeseca jednom nedeljno u trajanju od dva sata. >> VIŠE

Mart 2015

PROJEKT "SVJETSKI ETOS U ŠKOLI": ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA U KANTONU SARAJEVO

Nakon radionice održane u Sarajevu 21. i 22. ožujka 2015. godine, obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, ponovno je održana u subotu i nedjelju 28. i 29. 03. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. >> VIŠE

Mart 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U MRKONJIĆ GRADU

Dana 24.03.2015. TPO Fondacija Sarajevo je realizovala radionicu za mlade uz promociju stripa "Nira". U saradnji s Omladinskim centrom "Centar", radionici su prisustvovali učenici i učenice Mašinske škole. Predavačica Melika Šahinović je predstavila projekat "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE" te kroz interaktivno predavanje razgovarala s mladim na temu angažirane umjetnosti i građanskog aktivizma. >> VIŠE

Mart 2015

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA "ŽIVJETI NA KLIZIŠTU",
TUZLANSKI KANTON – GRADAČAC

TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli, kroz edukaciju stanovništva i pripremu edukativnog materijala u okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini", daju svoj doprinos u rješavanju problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH. >> VIŠE

Mart 2015

PROJEKT "SVJETSKI ETOS U ŠKOLI": ODRŽAN DRUGI TRENING
NASTAVNIKA/CA U KANTONU SARAJEVO

Nakon radionica održanih u Tuzli, Sarajevu i Zenici 2014. godine, nastavljena je obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena. >> VIŠE

Mart 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U MAGLAJU

TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta ICDE održala radionicu za mlade u gimnaziji "Edhem Mulabdić" u Maglaju, 20.03.2015. Učesnici radionice su bili učenici i učenice prvog i drugog razreda gimnazije. Predavačica Melika Šahinović je kroz kreativan način potakla mlade na važnosti kritičkog mišljenja. >> VIŠE

Mart 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U KAKNJU

TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta ICDE održala radionicu za mlade u Gradskoj biblioteci u Kaknju, 18.03.2015. Učesnici radionice su bili učenici i učenice prvog i drugog razreda gimnazije "Kmuhsin Rizvić" iz Kaknja. Predavačica Monja Šuta-Hibert je kroz kreativan način potakla mlade na promišljanje o angažiranoj umjetnosti i važnosti kritičkog mišljenja. Posebna važnost posvećena je građanskom aktivizmu te promociji i zaštiti ljudskih prava. >> VIŠE

Mart 2015

PROMOTIVNA IZLOŽBA RADOVA U ZVORNIKU


Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju "Zvonik" iz Zvornika održalo je promotivnu izložbu radova 13. i 14. marta 2015. u galeriji "Foaje" Doma omladine Zvornik. Predstavljeni su likovni radovi članova ovog udruženja koji su nastali na kreativnim radionicama u okviru radno-okupacione terapije.

>> VIŠE

Mart 2015

OTVORENA UČIONICA ZA MLADE S PREDSTAVNICOM UN WOMEN ANNE-MARIE ESPER LARSEN

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 12.03.2015. TPO Fondacija u suradnji s Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine tokom izložbe "Ničija zemlja" posvećene revolucionarnoj književnici i pjesnikinji Veri Obrenović-Delibašić, realizovala otvorenu učionicu čiji su gosti bili učenici i učenice drugog razreda IB Middle Years programa u sklopu Druge gimnazije dok je predavačica bila predstavnica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u BiH, Anne-Marie Esper Larsen. >> VIŠE

Mart 2015

OTVORENA UČIONICA ZA MLADE: "NASILJE NAD DJEVOJČICAMA, DJEVOJKAMA I ŽENAMA – PREVENCIJA I ODGOVORNOSTI"

U sklopu petodnevne izložbe "Ničija zemlja" posvećene pjesnikinji Veri Obrenović-Delibašić, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH TPO Fondacija je realizovala još jednu otvorenu učionicu za mlade pod nazivom "Nasilje nad djevojčicama, djevojkama i ženama – prevencija i odgovornosti". Gosti ove otvorene učionice su bili članovi i članice Vijeća mladih Novo Sarajevo te učenici i učenice starijih razreda osnovne škole "Džemaludin Čaušević". >> VIŠE

Mart 2015

OTVORENA IZLOŽBA "NIČIJA ZEMLJA" REVOLUCIONARNE KNJIŽEVNICE I PJESNIKINJE VERE OBRENOVIĆ-DELIBAŠIĆ

TPO Fondacija u saradnji s Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH je 8.marta otvorila izložbu pod nazivom "Ničija zemlja", posvećenu revolucionarnoj književnici i pjesnikinji Veri Obrenović-Delibašić. Ova književnica i pjesnikinja je ostavila značajan trag na bosanskohercegovačku kulturnu baštinu baveći se angažiranom umjetnošću kroz književnost u doba Drugog svjetskog rata kada se angažirana umjetnost smatrala i priznalava kao muški posao. >> VIŠE

Mart 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICE ZA MLADE

Povodom obilježavanja  Međunarodnog dana žena u okviru zajedničke inicijative TPO Fondacije i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, TPO Fondacija će svoje cjelokupne martovske aktivnosti usredotočiti na obrazovne programe koji su usmjereni na mlade iz cijele Bosne i Hercegovine a koji tematiziraju ne samo osnovna načela ljudskih prava i građanskog aktivizma već i pitanja vezana za položaj mladih djevojaka i žena te rodnu ravnopravnost općenito. Stoga, TPO Fondacija planira posjetu srednjim školama, obrazovnim centrima i javnim bibliotekama širom BiH gdje će realizovati radionice namijenjene grupama od 15-20 učenika i učenica prvog i drugog razreda srednjih škola. Cilj radionica je da se kroz kreativne vježbe i participatorne prakse mladi potaknu ne samo na promišljanje o pitanjima vezanim za građanski aktivizam, volonterizam i ljudska prava već i o alternativnim vidovima kritičkog mišljenja i artikulacije. U tom smislu, tokom trajanja radionica bit će ujedno održana i promocija stripa „Nira“ a njegovo korištenje u obrazovne svrhe predstavlja jedinstvenu mogućnost za sve učesnike i učesnice da se upoznaju s „Nirom“ i kroz kreativne prakse preispitaju odgovornost vlastitog djelovanja prema sebi i drugima. Raspored Radionica (više/manje)

Mart 2015


"Shining Humanity – Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina" (naslovnica martovske kampanje Cambridge Scholars Publishing)

Knjiga "Sjaj ljudskosti: životne priče mirotvorki u Bosni i Hercegovini", autorice Zilke Spahić Šiljak, prevedene na engleski jezik pod nazivom "Shining Humanity – Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina" izabrana je za naslovnicu Cambridge Scholars Publishing u okviru kampanje Međunarodnog dana žena za mjesec mart. Za više informacija o kampanji, pogledajte na ovdje.
Vijesti o kampanji s naslovnicom knjige "Shining Humanity – Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina" poslane su na preko 150.000 Cambridge Scholars adresa pretplatnika i trajat će do 06. aprila 2015. Knjigu u ovom periodu možete kupiti s popustom od 50% unošenjem koda: WOMEN15 prilikom kupovine.

Mart 2015

8. MART - PETODNEVNA IZLOŽBA "NIČIJA ZEMLJA" I
"OTVORENE UČIONICE" ZA MLADE

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija u suradnji s Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje petodnevnu izložbu "Ničija zemlja" posvećenu revolucionarnoj književnici i pjesnikinji Veri Obrenović-Delibašić te obrazovni program za mlade "Otvorene učionice" koji će biti održan tokom trajanja izložbe. Više/Manje

Februar 2015

UNIVERZALNI ETOS U PLURALNOJ BiH

Dr. sc. Mato Zovkić napisao je poobiman članak o dvije publikacije, čiji je urednik Alen Kristić, koje je TPO Fondacija izdala krajem listopada 2014. – knjiga Svjetski etos. Dokumenti – utemeljenja – primjene, te priručnik Svjetski etos pod školskim krovom. Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese.
Urednik najavljuje da program univerzalnog etosa omogućuje teorijski i praktični pristup građi kojom bi se mogli koristiti vjeroučitelji te predavači religija, etike, povijesti, sociologije u svojim nastavnim jedinicama te svi nastavnici i same škole u svim vidovima života i rada, što je već učinjeno u nekim školama Njemačke.
Zovkić navodi kako su pred kraj 2014. godine s nadležnim ministarstvima obrazovanja, nauke, kulture i sporta te pedagoških instituta u Sarajevskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu održana tri dvodnevna seminara kroz koje je prošlo stotinjak srednjoškolskih nastavnica i nastavnika. Tu se pokazalo da nastavni kadar i obrazovne strukture dobro prihvaćaju svjetski etos, što pruža nadu u sustavno integriranje svjetskog etosa u tim kantonima pa i u cijeloj BH. A upravo su vjeroučitelji i njihovi đaci oni koji unose univerzalni etos u naše škole i društvo.
Knjiga i priručnik trebaju poslužiti djelatnicima TPO Fondacije u kontekstualizaciji svjetskog etosa u različitim sferama te svima "kojima je stalo do sveobuhvatne humanizacije našega društva". Članak možete pročitati ovdje. >> PDF

Februar 2015

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA "ŽIVJETI NA KLIZIŠTU", TUZLANSKI KANTON – SREBRENIK

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini", TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli kroz edukaciju stanovništva i pripremu edukativnog materijala daju svoj doprinos u rješavanju problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH. Jedan od segmenata projekta je izdavanje i predstavljanje priručnika "Živjeti na klizištu", koji tretira pitanja provođenja preventivnih mjera, koja su nastala uslijed poplava u maju 2014., i sanacije klizišta. Autori priručnika su dr.sc. Rejhana Dervišević i dr.sc. Zijad Ferhatbegović.
>> VIŠE

Januar 2015

UDRUŽENJE "TUNEL", KLJUČ: TKANJE I DECOUPAGE

Jedno od petnaest podržanih udruženja u okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini" je udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja "Tunel" iz Ključa. Udruženje "Tunel" organizuje niz radionica ručnog pletenja odjevnih predmeta, na kojima volonterka udruženja obučava korisnice. Počela je s radom i radionica decoupage tehnike (oslikavanje predmeta) za koju vlada veliki interes članova i volontera udruženja.
>> VIŠE

Januar 2015

UDRUŽENJE "SONATA" IZ TREBINJA

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini", koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja, TPO Fondacija podržava rad saradnika u 15 udruženja u Bosni i Hercegovini. Jedno od podržanih udruženja je "Sonata" iz Trebinja, koja je u prošloj godini organizovala brojne aktivnosti i edukacije, a u kojima su učestvovali korisnici i članovi udruženja. >> VIŠE

Decembar 2014

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA "STELLA" IZ ZENICE

Udruženje "Stella" iz Zenice okuplja korisnike usluga iz oblasti mentalnog zdravlja i radi na prevenciji, promociji, zaštiti i unaprjeđenju mentalnog zdravlja u zajednici. U decembru 2014. godine, članovi udruženja su prisustvovali sastanku s profesionalcima Centra za mentalno zdravlje Zenica i direktorom Centra za mentalno zdravlje Merano (pokrajina Belizzona, Italija), na kojem su predstavljene aktivnosti Centra Zenica (BiH) i Merano (Italija). >> VIŠE

Decembar 2014

ŠKOLA KUHANJA U UDRUZI "IN SPE", MOSTAR

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini", koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja, udruga "In spe" je u prosincu 2014. ostvarila suradnju sa Srednjom turističko-ugostiteljskom školom kako bi održala školu kuhanju za korisnike. >> VIŠE

Decembar 2014

POSJETA DR. NORMANA SARTORIUSA UDRUŽENJU "ZAJEDNO" BANJA LUKA

Predstavnici Projekta mentalnog zdravlja u BiH s dr. Normanom Sartorius 20. decembra 2014. posjetili su Udruženje "Zajedno". Tom je prilikom održana i priredba na kojoj su nastupili hor "Zajedno" uz vokalnu saradnju Ivane Santrač. Izvođene su pjesme iz repertoara hora "Zajedno" i dva recitala Darka Višića, člana udruženja. >> VIŠE

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: SVJETLOST LJUDSKIH PRAVA U SLICI

Ona je Nira, glavna junakinja istoimenog stripa, koji su u okviru 16 dana aktivizma promovirali predstavnici TPO Fondacije u Sanskom Mostu, Sarajevu, Livnu i Bosanskom Grahovu
Ona je svjetlost – Nira. Ne dopušta nepravdu i bezakonje. Ne promatra ih pasivno, već vlastitim primjerima (po)kazuje da se o seksualnom uznemiravanju i drugim kršenjima ljudskih prava treba govoriti i djelovati kako se ona ne bi dešavala. Odvažna je i ustrajna u svojim ciljevima i ne šuti – ona je Nira, protogonistica istoimenog stripa, koji su u okviru 16 dana aktivizma promovirali predstavnici Transkulturne psihosocijalne obrazovne Fondacije (TPO Fondacija) u Sanskom Mostu, Sarajevu, Livnu i Bosanskom Grahovu. Poruka i apel ovogodišnje kampanje je STOP NASILJU.
Autori priča su Elma Softić-Kaunitz i Pavle Kaunitz, a strip autori su Filip Andronik i Esmir Prlja. Na vrlo kreativan način oni su svoju junakinju stavljali u razne situacije, uglavnom neugodne u kojima ona reagira, a društvo je zbog toga ne sankcionira. Strah je vrlo moćan neprijatelj, a u mnogome je i „krivac“ zbog sve veće letargije u koju društvo zapada.
>> PDF

Decembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA I PEDAGOGA/ICA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Treći trening „Svjetski etos u školi“ nastavnika/ca i pedagoga/ica srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona održali su Alen Kristić i Sedžida Hadžić u subotu i nedjelju 13. i 14. 12. 2014. u Zenici. Naime, trening je urađen u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacije, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena. >> VIŠE

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: Duhovnošću protiv nasilja

Nasilje je postalo dio bh. Kulture – jedan je od zaključaka okruglog stola „Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje“
Stisnuta ruka i druga koja je otvara govore mnogo o akterima i prosječnoj ljudskoj reakciji – najčešće nasilnoj. Simbolikom stisnute ruke, kao praktičnom vježbom, počeo je Okrugli stol „Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje“ u suradnji s udruženjem „Mali koraci“, koju je u decembru organizirala Transkulturna psihosocijalna obrazovna Fondacija (TPO Fondacija) u Sarajevu. Prije navedenog, okrugli stol s istom temom organiziran je u tuzlanskoj Behrambegovoj medresi (govorile su mr. sci. Amra Pandžo, Amra Delić, psihijatrica iz Tuzle i prof. Amra Fazlović), a nakon sarajevskog skupa i u Sanskom Mostu (govorili su Vahidin Omanović iz Centra za mir Sanski Most i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak). >> PDF

Decembar 2014

TPO FONDACIJA I NIRA U POSJETI BOSANSKOM GRAHOVU

12. decembra 2014, TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta IKDE i kampanje „16 dana aktivizma“ i u saradnji s udruženjem „Žene Grahova“ posjetila O.Š: „Bosansko Grahovo“ te upriličila promociju i dodjelu stripova Nira. Učenici i učenice, nastavnici i roditelji su imali priliku upoznati se sa stripom Nira o kojem su govorile tekst autorica Elma Softić- Kaunitz i projekt koordinatorica Melika Šahinović.

Decembar 2014

PROMOCIJA STRIPA NIRA U LIVNU

U saradnji s udruženjem "Li-Woman" iz Livna, TPO Fondacija je 11.12.2014. u sklopu kampanje 16 dana aktivizma i projekta IKDE posjetila O.Š: "Fra Lovro Karaula" u Livnu. Učenicima i učenicama 9. razreda je predstavljen strip Nira te im je tom prilikom tekst autorica Elma Softić- Kaunitz predstavila junakinju Niru koja nas uči da trebamo biti odgovorni i aktivni u našem okruženju. Učenici i učenice su imali priliku naučiti o svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma kao i o pravima djece koja moraju biti zaštićena i unaprijeđena. Svi učenici i učenice su dobili svoj primjerak stripa Nira.

Decembar 2014

PROMOCIJA STRIPA NIRA – JEVREJSKA OPĆINA, SARAJEVO

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. 12. 2014., u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“, te povodom svjetske kampanje 16 dana aktivizma, održana je promocija stripa NIRA u Jevrejskoj općini u Sarajevu. Promociju je otvorila projektna asistentica TPO Fondacije, Ivana Krstanović, predstavivši strip NIRU kroz koji se na kreativan način prožima tema ljudskih prava, autore priča, Elmu Softić-Kaunitz i Pavla Kaunitza, te Jakova Čauševića, člana žirija konkursa „Nastripaj ljudska prava“. >> VIŠE

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: Edicija Bauk FemiNauk
Svakodnevnica iskrivljenih slika

Feministički nauk doista nije nikakav bauk, samo što su oni na pozicijama moći od feminizma napravili bauk kako bi onemogućili ženama da ravnopravno sudjeluju u svim oblastima života zajedno s muškarcima
- Jesi li čula onaj vic: Kako se zove plavuša za volanom?
- Zove se vozačica, a osoba koja priča takve viceve šovinista!
Više/Manje

Decembar 2014

IZLOŽBA STRIPA BAUK FEMINNAUK U FRANCUSKOM KULTURNOM CENTRU U SARAJEVU

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Međunarodni dan ljudskih dana 10. 12. 2014. u Francuskom kulturnom centru otvorena je izložba edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate. Promociju su otvorili projektna asistentica TPO Fondacije, Ivana Krstanović, autor stripova Jakov Čaušević, te jedna od članica grupe Brkate, Aida Spahić. Promotorice su istaknule važnost komuniciranja problema rodnih stereotipa koji su danas duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu, a koje na neki način i ne primijećujemo. >> VIŠE

Decembar 2014

ODRŽAN OKRUGLI STOL POD NAZIVOM: POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE U SANSKOM MOSTU

TPO Fondacija je, nakon održanih okruglih stolova u Tuzli i Sarajevu na temu "Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje", isti upriličila i u Sanskom Mostu 9.12.2014. u saradnji s Centrom za izgradnju mira CIM, Sanski Most. Predavač je bio direktor CIM-a Vahidin Omanović i predavačica Dr. Zilka Spahić- Šiljak koja je govorila o vrstama nasilja i prevenciji porodičnog zlostavljanja. Vjeroučitelji i vjeroučiteljice su podijeliti svoja iskustva kroz koja su prepoznali različite znakove zlostavljanja kod djece od strane porodice. Govorilo se o načinima prepoznavanja znakova nasilja i razvijanju odnosa s učenicima i učenicama žrtvama nasilja. Direktor CIM-a je naglasio kako je građanska i zakonska dužnost prijaviti svaki vid nasilja te da vjeroučitelji i vjeroučiteljice imaju posebnu prednost u lakšem ostvarivanju kontakta s djecom koja pate od zlostavljanja u kući, te da je njihova dužnost time i veća da u skladu prevencije nasilja i pomoći djeci više i djeluju.

Decembar 2014

PREMIJERNA PROMOCIJA STRIPA NIRA U SANSKOM MOSTU

U saradnji s Centrom „Fenix“ is Sanskog Mostu, 08.12.2014. TPO Fondacija je u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE“ kao i u okviru svjetske kampanje „16 dana aktivizma“ upriličila premijernu promociju stripa za mlade pod nazivom Nira u Sanskom Mostu. Promociju je moderirala projekt koordinatorica Melika Šahinović koja je govorila o svjetskoj kampanji u borbi protiv nasilja i zaštiti ljudskih prava. Prisutnim se obratila direktorica Centra „Fenix“ Adisa Hotić i tekst autorica stripa Elma Softić- Kaunitz koje je predstavila ideju samog stripa i osobine junakinje Nire. Učenici i učenice zajedno s organizatoricama su imali priliku da razgovaraju na temu aktivizma u drušvu i borbi protiv različitih oblika nasilja. Upriličena je dodjela stripova svim prisutnim.

Decembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN DRUGI TRENING NASTAVNIKA/CA KANTONA SARAJEVO

U okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić i Sedžida Hadžić – održali su drugi trening nastavnika/ca Kantona Sarajevo u subotu i nedjelju 06. i 07. 12. 2014. u Sarajevu. Ovaj trening predstavlja poseban oblik odgojne teorije s jasnim pragmatičkim pravcima djelovanja u stvarnom životu. Na treningu su bili prisutni: 21 nastavnik uglavnom iz oblasti društveno-humanističke grupe predmeta, stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, direktorica TPO Fondacije Zilka Spahić Šiljak, projektna koordinatorica Monja Šuta-Hibert, te projektna asistentica Ivana Krstanović. >> VIŠE

Decembar 2014

ODRŽANA RADIONICA ZA MLADE: "NASILJE U PORODICI: MITOVI I ČINJENICE"

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, TPO Fondacija je organizovala interaktivnu radionicu za mlade “Nasilje u porodici: mitovi i činjenice.” Pomenuta radionica je održana 05.12.2014. godine u prostorijama TPO Fondacije, a prisutne učesnice su imale mogućnost upoznati se sa različtim pojavnim oblicima nasilja nad ženama (sa posebnim fokusom na mlade djevojke i djevojčice) kao i kontekstima u kojima se nasilje u prodici pojavljuje. Tokom radionice razgovaralo se i općenito o rodno zasnovanoj diskriminaciji kao i negativnim posljedicama patrijahalnog poimanja svijeta i vrijednosti. Pored navedenog, učesnice su također imale priliku  putem audio-vizuelnih materijala ne samo upoznavati se različitim konceptima rodno zasnovanog nasilja, već aktivno promišljati o tome kako potaknuti mlade na akciju ne samo protiv nasilja u porodici, već nasilja općenito koje je sve prisutnije u našem društvu.

Decembar 2014

Javna debata (Ne)vidljivo nasilje nad Ženama – Univerzitet u Tuzli

TPO Fondacija i Volonterski centar Univerziteta u Tuzli organizirali su javnu debatu koja se održala na Univerzitetu 05. Decembra 2014. godine u okviru manifestacije 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama.
Profesorica dr. Jasmina Husanović, profesorica dr. Edisa Gazetić i psihijatrica i terapeutkinja, Amra Delić bile su gošće ove debate, a profesorica dr. Zilka Spahić Šiljak je moderirala ovu debatu. Više/Manje