ARHIVA 5

Juli 2012

POČINJE KAMPANJA ŽENSKE GRUPE BIH

Federalni ParlamentU Sarajevu će 19 jula 2012 godine u 11:30 u prostorijama CIPS-a Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8 Kampusa Univerziteta) biti održana prva press konferencija na kojoj će se najaviti aktivnosti Kampanje Ženske grupe BiH. Kampanja obuhvata aktivnosti četiri projekta: "Jednake mogućnosti za žene i muškarce," podržan od SDC-a Švicarska, Projekat  " Žena i pravo danas" podržan od  fondacije Kvinna till Kvinna Švedska, Projekat "Unapređenje sudjelovanja žena u vlasti i rodno odgovorne  politike u Bosni i Hercegovini - 2012" podržan od fondacije Rosa Luxemburg  za jugoistočnu Evropu, Njemačka, i projekat "Osnaživanje žena BiH za političke i društvene promjene" podržan od Fond otvoreno društvo BiH. 
Kampanju zajedniči realiziraju Ženske grupe BiH:TPO Fondacija, Udružene žene Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, Medica Zenica, Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Lara Bijeljina, Fondacije Cure Sarajevo, Budućnost Modriča, Most Višegrad, Ženski Centar Trebinje, Prava za sve Sarajevo, Forum žena Bratunac, Duvanjke Tomislavgrad, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Žene ženama Sarajevo, Center za ljudska prava Univerziteta, Perpetuum Mobile. >> VIŠE..

Juli 2012

"DOPRINOS USTAVNOJ REFORMI U BOSNI I HERCEGOVINI - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa jedanaest partnerskih organizacija iz deset gradova BiH  od 01. Jula 2012 počinje sa radom na novom projektu pod nazivom Doprinos ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici. Projekat je podržan od stane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC), i biti će proveden udvije faze: sa prvom u periodu od marta do decembra 2012 i drugom u periodu od januara 2012 do marta 2014 godine. Opći cilj ovog Projekta je osnaživanje mladih političara i političarki u oblasti rodne politike, te podrška mladim lidericama da budu što konkurentnije u politici, ali i razvijanja svijesti kod ženskog biračkog tijela u ruralnim sredinama o važnosti njihovog aktivnog učešća u javnom životu putem korištenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Projekat Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici se provodi u saradnji sa: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Perpetuum Mobile.
Sredinom jula 2012 godine biti će održana prvapress konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 18 mjeseci Projekta i edukacija žena žena i zajednička kampanja Ženske grupe. >> VIŠE..

10.5.2012

FORUM "MIROTVORSTVO U ZAJEDNICI" - ZENICA

Federalni ParlamentMedica Zenica su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 10. maja 2012., organizirala Forum na temu ''Mirotvorstvo u zajednici" na kojem su okupile predstavnice Bh ženskih nevladinih organizacija koje su prepoznate u svojim lokalnim zajednicama kao mirotvorke: Lidia Živanovic (HcA B. Luka), Nada Golubović (Udružene žene B. Luka), Radmila Žigić (Lara Bijeljina), Azra Arnautović (Vive žene Tuzla), Danka Zelić (UG B. Grahovo), Jasminka Rebac (UG Ružičnjak, Mostar), Rahela Džidić (Američka ambasada) Besima Borić (Parlament FBiH), Jadranka Milićević (Fondacija Cure Sarajevo), Amra Pandžo (Mali Koraci Sarajevo), Sabiha Husić (Medica Zenica) i Zilka Spahić Šiljak (TPO Fondacija Sarajevo). Gošće Foruma su bile predstavnice nekoliko evropskih zemalja koje učestvuju u radu EPIL projekta i ovom prilikom su mogle razgovarati sa Bh mirotvorkama o akitvnostima na izgradnji mira, motivaciji i postignućima, ali i planovima za nastavak njihovog angažamana i saradnje. Kalendari sa 15 nobelovki i knjige "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije su podijeljeni učesnicama. Zanimljivo je kako mirotvorke svjeta mogu biti inspiracija i poticaj da se istraje u mirotvornom radu, ali i to na koji način lokalne inicijative mogu biti egzemplar za žene i u BiH i drugim zemljama da se pokaže da dobro i potreba za mirom može prevladati i najveće poteškoće.

April 2012

Seminar u zenici

Medica Zenica su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 28. Aprila 2012., organizirale seminar u Zenici na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Na seminaru je prisustvovalo 14 učesnika/ca iz srednjih škola, te predstavnika/c nevladinog sektora. Voditeljcie Sabiha Husic i Zilka Spahic-Siljak su kroz interaktivne radionice nastojale da posebno istaknu pitanja promocije prava žena i prava djece, te drugih marginalnih grupa u društvu na čemu je posebno radila Shirin Ebadi. Učesnice su istaknule da do sada nisu ništa znale o nobeolvkama osim Majke Tereze, ali da je knjiga i radionice na kojima su prisustvovale otkrile nove informacije koje će im biti dragocjene u daljem radu sa učenicima u školama. Posebno je istaknuto da je važno da što veći broj nastavnika/ca prođe ovakve vrste edukacije.

April 2012

Seminar u tuzli

Vive žene Tuzla su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 27. Aprila 2012., organizirale seminar u Tuzli na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, koje su sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Na seminaru je prisustvovalo 15 učesnika/ca iz osnovnih i srednjih škola, te predstavnika/c nevladinog sektora. Kroz priču Shirin Ebadi, iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, razgovaralo se ulogama žena i muškaraca u Bh društvu, o putevima i načinima promjena, te o pozicijama moći. Kroz interaktivne vježbe učesnici/e su učili kako ova znanja primijenti u školama i drugim organizacijama.

April 2012

Seminar u Bijeljini

Lara Bijeljina je u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 26. Aprila 2012., organizirala je seminar u Bijeljini na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Učesnice seminara su bile predstavnice nevladinih organizacija i nastavnice osnovnih škola iz Bijeljine i Janje. Kroz interaktivne radionice sa voditeljicom Amrom Pandžo, učesnice su upoznale nekoliko Nobelovki i dobile upute kako dalje mogu koristiti knjigu za organiziranje radionica u svojim organizacijama i školama. Ženski doprinos miru ohrabrio je i žene u ovom kraju da nastave sa svojim radom i da pokrenu nove inicijative za, kako su naglasile, bolju i mirniju budućnost.

April 2012

Seminar u Banjoj Luci

Federalni ParlamentU organizaciji "Perpetuum mobile – Centara za razvoj mladih i zajednice" Banja Luka i TPO Fondacije iz Sarajeva, 18. Aprila 2012., održan je seminar u Banjoj Luci na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Pored predavanja učesnici/e su učestvovali u diskusiji o rodnoj neravnopravnosti u politici i isključenju žena sa mjesta odlučivanja. Značajan iskorak su napravile neke žene u povijesti poput Alve Myrdal i drugih mirotvorki predstavljenih u ovoj knjizi koje su bile dovljno hrabre da mijenjaju svijest na bolje. Radionici su prisustvovali predstavnici/ice nevladinih i sportskih organizacija, srednjih skola i Univerziteta u Banjoj Luci.

April 2012

Seminar u Kakanju

Medica Zenica i TPO Fondacija Sarajevo su uz podršku vijećnice Općinskog vijeća Kakanj, Hatidže Sahman organizirale Seminar u Kanju 14.04.2012 godina na temu "Žene i mirotvorstvo". Ovi seminari se održavaju u okviru Projekta: ''Mirotvorke svijeta - Promocija rezolucije 1325''. Na seminaru je učestvovalo 19 nastavnika/ca i predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizacija, iako je planirano da ih bude 10-12. Po završetku seminara svim prisutnim uručene su knjige: ''Graditeljice mira'', autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije koje će moći kasnije koristiti u školama i u daljnjem radu u pripremi seminara u oblasti izgradnje mira, ljudskih prava i građanskog aktivizma.

April 2012

Seminar u Livnu

Li-Woman, Udruženje Građanski B. Grahovo i TPO Fondacija Sarajevo su organizirali Seminar 14.04.2012 godina u Livnu na temu ''Žene i mirotvorstvo''. Ovi seminari se održavaju u okviru Projekta: ''Mirotvorke svijeta -Promocija rezolucije 1325'' koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu. Na seminaru je učestvovalo 22 nastavnce i predstavnice lokalnih nevladinih organizacija iz Livna i B. Grahova. Po završetku seminara svim prisutnim uručene su knjige: ''Graditeljice mira'', autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije koje će moći kasnije koristiti u školama i u daljnjem radu u pripremi seminara u oblasti izgradnje mira, ljudskih prava i građanskog aktivizma.

Mart 2012

Rodno inkluzivne zajednice u BiH

TPO Fondacija je u saradnji sa dva lokalna partnera: Lara Bijeljina I Li-Woman pokrenula projekat "Rodno inkluzivne zajednice u BiH" s ciljem osnaživanja žena i muškaraca da postanu aktivni građani i građanke koji će zagovarati izgradnju rodno inkluzivnih zajednica i zajednica orjentiranih i na potrebe žena. TPO Fondacija je sa svojim partnerima provela Analizu stanja u osam gradova u Kantonu Livno i regiji Bijeljina (400 ispitanika/ca) da se ustanove kakve su politicke i administrativne strukture i mehanizmi u ovim zajednicama i da se predlože konkretne upute za rodno uključive politike. Na temelju rezultata Analize, TPO tim u saradnji sa iskusnim političarkama, državnim službenicama, teoretičarkama i aktivisticma u partnerskim NVO-ima radi na pripremi Priručnika za liderstvo žena i muškaraca koji će služiti unaprijeđenje rodno inkuizivnih politika i loklanim zajednicama. Projekat podržava Američka vlada, Ured za odnose sa javnošću u BiH. Analiza je dostupna ovdje. >>PDF

10. Decembar 2011

U Sarajevu odrŽana "Šetnja za mir"

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava, u Sarajevu je 10.12.2011. godine u 12 sati počela Šetnja za mir, a nakon toga je održan prorgram na platou uspred BBI Centra. Šetnju su organizirale: TPO Fondacija Sarajevo, Medica Zenica, Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Gender centar FBiH i UN Women. Cilj šetnje je bio podsjetiti se na postignuća i pregnuća mirotvorki svijeta. Na trgu ispred BBI centra održan je zvanični dio programa, a ujedno je skrenuta pažnja na važne korake koje su učinile graditeljice mira diljem svijeta i za te svoje napore dobile Nobelovu nagradu za mir od 1905. do 2011. godine. Učesnicima i učesnicama su se obratili: Zilka Spahić-Šiljak u ime TPO Fondacije, Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, Vera Jovanović u ime Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH i Ana Vuković direktorica Gender centra FBiH, a cjelokupan program je moderirala Una Bejtović. >> VIŠE..

10.12.2011

TPO Fondacija Sarajevo, HelsinŠki komitet za ljudska
prava BiH, Gender centar FBiH , UN Women, ured u Sarajevu
POZIV NA "Šetnju za mir"

Federalni ParlamentPozivamo vas da, u okviru Kampanje ’’16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama’’, prošetate zajedno sa nama ulicama Sarajeva 10.12.2011. godine u cilju promocije mirotvornog rada žena.
Ovom ’’Šetnjom za mir’’ želimo podsjetiti sve nas na važne korake koje su učinile graditeljice mira diljem svijeta i za te svoje napore dobile Nobelovu nagradu za mir u periodu od 1905. do 2011. godine.
Životi, djela i vizije ovih žena mogu biti inspiracija svakom građaninu i građanki u nastojanju da urade nešto dobro za sebe i svoju zajednicu.
’’Šetnja za mir’’ počinje u 12 sati ispred Katedrale, a završava ispred BBI Centra gdje će biti održana ’’Promocija graditeljica mira’’ uz prigodan muzički program i podjelu promotivnog materijala.

PROGRAM
11:30 Okupljanje ispred Katedrale
12:00 Šetnja od Katedrale do BBI Centra
12:30 Predstavljanje Graditeljica mira
-       Pozdravne riječi: Zilka Spahić-Šiljak, Vera Jovanović, Ana Vuković
-       Predstavljanje 15 graditeljica mira: Besima Borić
13:00 Muzički program i promocija kalendara Graditeljice mira
PRIDRUŽITE NAM SE!

ORGANIZATORICE

Decembar 2011

PriruČnik Dijalogom protiv nasilja

Sada je Priručnik Dijalogom protiv nasilja dostupan i na engleskom jeziku i možete ga pronaći na našem website-u u publikacijama. Zahvaljujemo se UN Women na podršci i nadamo se da će Priručnik biti koristan u edukaciji o nasilju i dijaloškim metodama koje mogu biti korisne u prevazilaženju nasilja i nerazumijevanja.
>>Countering Violence with Dialogue

Novembar 2011

ODRŽANA PROMOCIJA MJERA ZA AKTIVNO TRŽIŠTE RADA U FEDERALNOM PARLAMENTU

Federalni ParlamentU Federalnom parlamentu, na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica i Odbora za rad i socijalnu zaštitu, promovirana je publikacija TPO Fondacije Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice koju je u okviru projekta Socijalna inkluzija povratnica pripremila Besima Borić, predsjedavajuća Odbora za rad i socijalnu politiku. Besima Borić je prezentirala publikaciju, a najnovije statističke podatke o zaposlenosti žena u Federaciji predstavila je gđa Velida Draško iz Federalnog zavoda za zapošljavanje. Predsjedavajuće druga dva odbora, gđa Slavica Josipović i gđa Katica Čerkez su se također obratile na sjednici i naglasile značaj ove teme i daljeg rada na provedbi predloženih preporuka. Zastupnice i zastupnici su aktivno učestvovale/i u diskusiji koja je uslijedila te su naglasili značaj izmjene zakonodavstva, lobiranja u političkim partijama, promocije preporuka i umrežavanja da bi se ubrzala njihova provedba. >> VIŠE..

Oktobar 2011

Oktobar 2011 okrugli sto u ameriČkoj ambasadi

Federalni ParlamentPredstavnice TPO fondacije su se, zajedno sa predstavnicama drugih nevladinih organizacija, susrele sa Ambasadoricom visokoga ranga za pitanja žena, gospođom Melanne Verveer u nedjelju, 23.10.2011. godine u 15.30 u prostorijama Americke ambasade u Sarajevu. >> VIŠE..

Septembar 2011

TPO FONDACIJA objavljuje web upITNIK

Federalni ParlamentTPO Fondacija unutar projekta "Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH" provodi baseline studiju kojom želi detektirati mirotvorke i ispitati stavove o miru i aktivnostima izgradnje mira u BiH, s naglaskom na ulozi žena. Istraživanje stavova građana/ki već je sprovedeno i analiza razultata je u toku. Istraživanje stavova NVO aktivista/kinja bit će provedeno putem web upitnika koji je postavljen na web stranici TPO fondacije, i može se naći na sljedećem linku http://anketa.tpo.ba/>> VIŠE..

Juli 2011

TPO POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA CIPS-OM

Federalni ParlamentJučer je u Sarajevu potpisan Sporazum o saradnji između TPO Fondacije i Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu povodom akcije doniranja knjiga biblioteci Centra za ljudska prava. TPO Fondacija ovim je zvanično otpočela akciju doniranja knjiga. Knjižni fond iz ove Biblioteke bit će namijenjen svim studentima, a ponajprije studentima na magistarskim i doktorskim studijama Univeziteta u Sarajevu. Potencijalni donatori su kako pojedinci tako i znanstvene, obrazovne i druge institucije širom svijeta. Akcija će trajati do 31.12.2011.godine.

Juni 2011

zavrŠen projekat "testiraj se na dijalog"

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO) implementirala je projekat "Testiraj se na dijalog!" u školama u općini Centar. U okviru projekta održano je 5 radionica i 10 test kružoka sa ciljem upoznavanja uloge dijaloga u prevenciji nasilja sa naglaskom na rodno zasnovano nasilje. Projekat je realiziran u periodu mart-juni 2011.godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i finansijsku podršku Općine Centar. U projektu je učestvovalo 10 pedagoga i 217 učenika.>> VIŠE..

Maj 2011

TPO FONDACIJA organizovala prvi dio kursa "Životne priČe i dijalozi"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u maju u Sarajevu unutar projekta "Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH" organizovala prvi dio kursa "Životne priče i dijalozi". Kursu je prisustvovalo 16 učesnica, od kojih su 11 njih predstavnice 9 partnerskih organizacija na projektu. Voditeljica kursa bila je Nejra Nuna Čengić, doktorska studentica na Institutum Studiorum Humanitatis, te autorica i predavačica na postdiplomskom kursu: "Životne priče i dijalozi".>> VIŠE..

Maj 2011

PEDAGOZI I UČENICI TESTIRANI NA DIJALOG

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO) organizirala je I i II radionicu "Testiraj se na dijalog!" od predviđenih pet radionica u okviru projekta koji se realizira uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo i finansijsku podršku Općine Centar. Radionica je obuhvatila teme rodno zasnovanog nasilja i uloge dijaloga u prevenciji nasilja sa naglaskom na multireligijski dijalog. >> VIŠE..

Maj 2011

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING IZ MONITORINGA I EVALUACIJE

Federalni ParlamentTPO Fondacija organizirala je u Sarajevu dvodnevni trening iz monitoringa i evaluacije za 14 predstavnika/ca 6 partnerskih nevladinih organizacija na projektu "Socijalna inkluzija žena povratnica". Za potrebe treninga kao i za izradu priručnika za monitoring i evaluaciju, TPO Fondacija je angažirala Zoltana Milića, M&E stručnjaka. TPO Fondacija pripremila je Priručnik i trening iz oblasti monitoringa i evaluacije projekata u cilju jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija u Sanskom Mostu, Grahovu, Bijeljini, Bratuncu, Mostaru i Zenici koje rade sa ciljnom grupom projekta –ženama povratnicama.>> VIŠE..

Maj 2011

TPO FONDACIJA REALIZIRA PROJEKAT "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!" uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i uz finansijsku podrŠku Općine Centar u Sarajevu

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna (TPO) Fondacija realizira projekat "Testiraj se na dijalog!" u periodu mart – juli 2011. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i uz finansijsku podršku Općine Centar u Sarajevu. U okviru projekta, predviđene su edukativne radionice za pedagoge i učenike srednjih i osnovnih škola u općini Centar iz oblasti dijaloga i rodno utemeljnog nasilja sa naglaskom na multi-religijski dijalog. Nakon radionica, učesnici projekta će timski organizirati 10 kružoka "Testiraj se na dijalog!" i dizajnirati promotivni materijal za kampanju"Testiraj se na dijalog!" namijenjenu učenicima, nastavnicima, roditeljima i pedagozima. Uzimajući u obzir porast nasilja među mladima i posljedice koje bosanskohercegovačko društvo trpi, iznimno je važno uključivati ove teme u nastavni proces i pomoći mladim ljudima da razumiju i lakše prevladavaju frustracije i probleme s kojim se suočavaju u svakodnevnom životu.>> VIŠE..

April 2011

Uz podrŠku UN Women pokrenuT Projekat: "ŽENE, MIROTVORSTVO I POMIRENJE U BiH"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je pripremila projektni prijedlog u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu - Centar za Interdiscplinarne Studije u cilju osvjetljavanja uloge bosanskohercegovačkih heroina koje rade na izgradnji mira i pomirenja u zadnjih 20 godina, ali vlasti i javnost nisu na odgovarajući način bilježili i prepoznavali njihova zalaganja i uspjehe. Angažman žena i aktivnosti u oblasti izgradnje mira i pomirenja su važan dio bosanskohercegovačke historije, ali nije bilo relevantnih istraživanja i publikacija o mirotvorkama koje su se zalagale za pravdu, mir i koje su svjedočile aktivno građanstvo. Žene obično ne bilježe svoju historiju i svoje priče. One djeluju, komuniciraju i grade horizontalne mreže i odnose među ljudima i ne razmišljaju mnogo o svojoj vlastitoj promociji. Žene su više zainteresirane za rezultate i unaprijeđenje međuljudskih odnosa, nego za vlastitu promociju i vidljivost. 
Kao rezultat Projekta, priče o mirotvorkama će biti analizirane,  objavljene i bit će korištene za osnaživanje budućih generacija u BiH u promicanju mira i sigurnosti za sve marginalizirane i obespravljene grupe ljudi.

April 2011

Uz podrŠku Ambsade Kraljevine NorveŠke pokrenut je Projekat: "Mirotvorke svijeta: Provedba Resolucije 1325 kroz primjere mirotvorki"

Federalni ParlamentTpo Fondacija nastavlja raditi na prvedbi Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti koja naglašava važnost uključivanja žena, specijalne potrebe žena i djevojaka u procesima pregovaranja i uspostave mira. Narativi mirotvorki svijeta koje su dobile Nobelovu nagradu za mir bit će analizirani i publicirani u Čitanki koja će se koristiti za promicanje pozitivnih primjera i modela mirotvorstva i mirovnog aktivizma u svijetu. Na temelju tog materijala bit će održano šest radionica u šest gradova za nastavnike/ce i aktiviste/kinje nevladinog sektora.
Kroz historiju je bilo primjera dobre prakse u izbjegavanju sukoba i diplomatskom rješavanju konflikta kao i opredjeljenosti ka mirovnim rješenjima na nivou porodice, zajednice i društva. Mnoge žene su postale svjetski poznate mirotvorke, a njihova metodologije, strategije i ideje mogu služiti kao pozitivni primjeri za druge žene i muškarce u izgradnji mira. Projekat će doprinijeti povećanju svjesnosti zajednice i društva o aktivnom građanstvu, dijalogu i ženskim ljudskim pravima i učešću žena u javnom životu.

Mart 2011

Uz podrŠku Ambsade Kraljevine NorveŠke pokrenut je Projekat:
"Mirotvorke svijeta: Provedba Resolucije 1325 kroz primjere mirotvorki"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u okviru Projekta ''Socijalna uključenost povratnica u BiH''  pipremila analizu aktivnih mjera zapošljavanja povrtanica koja je publikacirana pod nazivom "Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice".
Autorica Besima Borić je dala pregled stanja povratničke populacije i mogućnosti zapošljavanja i pokazala da su vlasti u BiH relativno kasno pokrenule projekte i izdvajanje sredstava za zapošljavanje povratnika/ca, te da ne postoje rodno osjetljive politike u zapošljavanju povratnika/ca, a da je od iznimne važnosti dodatno obrazovanje i pre-kvalifikacija povratnica u zanimanja za koja postoji veća potražnja na tržištu rada u BiH. 
U saradnji sa partnerskim organizacijama (Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Medica Zenica, Žena BiH Mostar, Krajiška suza, UG B. Grahovo) održane su prve prezentacije publikacije ''Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice'' u šest loklanih zajednica: Bijeljina, Bratunac, Zenica, Mostar, Sanski Most, B. Grahovo.

Decembar 2010

SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA - PRUŽENA OBUKA I PREDSTAVLJENE PUBLIKACIJE: "Rodno osjetljiva situaciona analiza" i "Rodno osjetljiva analiza zakona"

Federalni ParlamentDo kraja 2010. godine, TPO Fondacija je u saradnji sa lokalnim partnerima realizirala treninge komunikacijskih vještina i izgradnje mira i upriličila promocije "Rodno osjetljive situacione analize" i Rodno osjetljive analize zakona i drugih zakona koji se tiču povratničke populacije. Ove aktivnosti su realizirane u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH'' sa ciljem da potpomogne socijalnu inkluziju i održivi povratak žena, pripadnica manjinskih grupa u područjima Bosne i Hercegovine, koja bilježe veliku stopu povrata. Projekat je finansijski podržan od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova.>> VIŠE..

Novembar 2010

ODRŽANO 16 RADIONICA O RODNO ZASNOVANOM NASILJU ZA ŽENE IZ 48 RURALNIH SREDINA

Federalni ParlamentU okviru projekta "Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žena u mutlireligijskom dijalogu" TPO Fondacija organizirala je 16 radionica za žene iz 48 ruralnih sredina. Radionice su održane u periodu od 26.11. do 10.12.2010. godine i to  u sljedećim mjestima: Bijeljina, Sanski Most, Bosanski Petrovac, Dokanj, Maglaj, Mostar, Goražde, Zenica, Milići, Travnik, Bihać, Vareš, Kakanj, Ilijaš, Modrinje, Vogošća. Radionice su realizirale certificirane trenerice koje su prethodno prošle obuku od strane TPO Fondacije u saradnji sa Medicom Zenica. Radionice su realizirane u saradnji sa partnerskim organizacijama: Fondacija Cure Sarajevo, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Perpetuum Mobile Banja Luka, Krajiška suza Sanski Most, Forma F Mostar i Nahla Sarajevo. Projekat je podržan od strane UNIFEM-a.>> VIŠE..

Novembar 2010

NAKON SARAJEVA I BANJALUKE, ODRŽANE PROMOCIJE KAMPANJE
"TESTIRAJ SE NA DIJALOG" U JOŠ 8 GRADOVA U BIH

Federalni ParlamentU okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", TPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa Medica Zenica je promovisala javnu kampanju "Testiraj se na dijalog" koja je proizašla iz projekta "Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u multireligijskom dijalogu". Projekat je podržan od strane UNIFEM-a.
Nakon Sarajeva i Banje Luke, promocije kampanje uslijedile su u Zenici, Travniku, Maglaju, Bugojnu, Kaknju, Goraždu, Mostaru i Tuzli u uredima Američkog kutka i partnerskih nevladinih organizacija. Sve aktivnosti TPO Fondacija organizirala je u partnerstvu sa Medica Zenica i u saradnji sa nevladinim organizacijama: Perpetuum Mobile, Lara Bijeljina, Forma F, Vive Žene Tuzla, Fondacija CURE, Nahla Sarajevo, Kolo srpskih sestara i Krajiška suza Sanski Most.
Podršku kampanji Testiraj se na dijalog osigurali su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.
>> VIŠE..

Novembar 2010

ODRŽANA PROMOCIJA KAMPANJE "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!" U SARAJEVU I BANJOJ LUCI

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo upriličila je promociju kampanje ''Testiraj se na dijalog!''u Američkom kutku u Sarajevu 26. novembra 2010.godine u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Centrom za istraživanje i edukaciju "Nahla". Istog dana upriličena je promocija i u Američkom kutku u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile. Kampanja je pokrenuta u oktobru 2010. godine sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima multireligijskog dijaloga i rodne ravnopravnosti sa fokusom na rodno zasnovano nasilje.
Podršku kampanji Testiraj se na dijalog osigurali su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.
>> VIŠE..

Novembar 2010

POČELA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Federalni ParlamentU periodu od 25.11 do 10. 12. 2010. godine TPO Fondacija i Medica Zenica, u saradnji sa partnerskim organizacijama: Fondacija Cure Sarajevo, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Perpetuum Mobile B. Luka, Krajiska suza S. Most, Forma F Mostar, Nahla Sarajevo, IMIC Sarajevo, implementiraju 27 aktivnosti u okviru ove kampanje: 16 radionica u ruralnim sredinama i 10 prezentacija kampanje ''Testiraj se na dijalog".
Podršku su osigurali: UNIFEM, SCD Sarajevo i Ambasada SAD-a Sarajevo. Kalendar radionica "Dijalogom protiv nasilja" i promocija kampanje "Testiraj se na dijalog"
>> VIŠE..

Novembar 2010

PREZENTIRANA SITUACIONA ANALIZA I ODRŽAN TRENING ZA PARTNERSKE NV

Federalni ParlamentTPO Fondacija prezentirala je rezultate "Rodno osjetljive situacione analize" 9. novembra u Sanskom Mostu i 10. novembra u Bosanskom Grahovu. Također je upriličen trening za članice nevladinih organizacija "Krajiška suza" i UG "Grahovo" kako bi se ojačali njihovi kapaciteti i vještine za rad sa ženama povratnicama pri ostvarivanju njihovih prava na zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Situaciona analiza je rezultat istraživanja u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH" kojeg implementira TPO Fondacija iz Sarajeva u saradnji sa partnerskim organizacijama i uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
>> VIŠE..

Novembar 2010

PREZENTIRANA SITUACIONA ANALIZA I ODRŽAN TRENING ZA PARTNERSKE NV

Federalni ParlamentTPO Fondacija prezentirala je rezultate Rodno osjetljive situacione analize - "Socijalna uključenost povratnica" 4. novembra u Bijeljini i 5. novembra u Bratuncu. Nakon prezentacije, treneri TPO Fondacije održali su trening iz komunikacijskih vještina i suočavanja sa stresom za partnerske nevladine organizacije Lara Bijeljina i Forum žena Bratunac.
Situaciona analiza je rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH". Projekat je pokrenut u decembru 2008. godine i finansijski je podržan od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova.
>> VIŠE..

Oktobar 2010

ODRŽANA DVODNEVNA KONSULTACIJA I DODJELJENI CERTIFIKATI ZA 15 TRENERA I TRENERICA "DIJALOGOM PROTIV NASILJA"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji s Medicom Zenica održala je dvodnevnu konsultaciju za prvu i drugu generaciju trenera/ica 25. i 26. oktobra/listopada 2010. godine u Sarajevu. Ovom prilikom dodjeljeni su certifikati za 15 trenera/ica 2. generacije koji su uspješno prošli trening "Dijalogom protiv nasilja: rodno zasnovano nasilje i multireligijski dijalog".
Trening za trenere je jedna od aktivnosti održanih u okviru projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u multireligijskom dijalogu"kojeg implementira TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica i uz podršku UNIFEM-a.
>> VIŠE..