ARHIVA 6

Decembar 2014

IzloŽba stripa Bauk FeminNauk na Univerzitetu Tuzla

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 05.12.2014 otvorena je Izložba strpa Bauk FemiNauk koju su zajedno organizirali Univerzitet u Tuzli i TPO Fondacija Sarajevo.
Promociju su otvorili prof. dr. Rejhana Dervišević, prorektorica na Univerzitetu,  program direktorica TPO Fondacije, Dr. Zilka Spahić Šiljak, i autorice dijela tekstova stripa,  Elmaja Bavčić i Ena Bavčić.
Promotorice su istaknule važnost adekvatnog komuniciranja problema  rodnih stereotipa kroz leće feminističke kritike s ciljem skretanja pažnje na našu svakodnevnicu u kojoj stereotipe više i ne primjećujemo, jer su duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu. Strip je potaknuo reakcije mladih, pa su djevojke prepoznale situacije u kojima su se i same našle, a muškarci su pokazli rezerve spram problematiziranih stereotipa, što je indicira nerazumijvanje i neprihvatanje problema. To dalje govori, da o ovim temama moramo govoriti i raditi na podizanju svijesti.

Decembar 2014

PREMIJERNO ODRŽANA IZLOŽBA STRIPOVA BAUK FEMINAUK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZENICI

Promocija i izložba stripova Bauk Feminauk su održane 4.12.2014. na Filozofskom fakultetu, Katedri kulturoloških studija u Zenici. Ovo je nastavak programskih aktivnosti TPO Fondacije koja je proteklog vikenda krenula sa kampanjom “Stop nasilju“ u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma i IKDE projekta.
Izložbu su predstavili jedna od tekst autorica Nermina Trbonja i crtač Jakov Čaušević. Izložbu je moderirala projekt koordinatorica Melika Šahinović. >> VIŠE

Decembar 2014

OKRUGLI STOL: POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE, SARAJEVO

U sklopu aktivnosti povodom 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je nakon realizovanog okruglog stola u Behram- begovoj medresi u Tuzli, organizovala okrugli stol i u Sarajevu, 03.12.2014. pod nazivom Potencijal za vjeronaučni odgoj za aktivizam i nenasilje. Predavačice su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu „Mali koraci“ iz Sarajeva i Arijana Ćatović, psihoterapeutkinja koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama nasilja kao i u terapijama namijenjenim djeci. >> VIŠE

Decembar 2014

POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE U BEHRAM- BEGOVOJ MEDRESI U TUZLI

U okviru 16 dana aktivizma, svjetske kampanje protiv nasilja nad ženama, TPO Fondacije je u saradnji s Behram- begovom medresom u Tuzli organizovala okrugli stol pod nazivom: Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje. Predavačice na okruglom stolu su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu "Mali koraci" iz Sarajeva, ... >> VIŠE

Decembar 2014

ŠESNAEST DANA AKTIVIZMA

Podržimo žrtve silovanja
Najteži oblik nasilja nad ženama je seksualno tj. silovanje koje podrazumijeva visokotraumatizirajuća iskustva, a žrtvama je i poslije više od dvije decenije potrebna pomoć društva
Ona je kćerka. Ona je sestra. Ona je supruga. Ona je majka. A u 97 posto slučajeva prijavljenog nasilja žrtva je upravo Ona. O odnosu društva prema takvom nasilju nad ženama govori činjenica da u Bosni i Hercegovini ne postoji statistika koja bi preciznije otkrila broj prijavljenih slučajeva nasilja kojem su izložene žene, bilo da je riječ o fizičkom, psihičkom, ekonomskom, a naročito seksualnom nasilju.
Nije u tom kontekstu iznimka ni period od 1992. do 1995. godine gdje nema preciznijih podataka o broju žena koje su bile žrtve seksualnih tortura – navode se brojke između 20.000 i 50.000 osoba (prema podacima predstavnika UN-a, sudski epilog dobilo je tek 12 posto slučajeva). Sudeći po izvještajima Amnesty Internationala, tačan broj silovanih žena tokom rata u BiH i dalje je upitan, jer lokalne vlasti u BiH nikada nisu prikupile jasne podatke o tome. Ali treba imati na umu i da se u tradicionalnim društvima, kakvo je i bosanskohercegovačko, o nasilju nad ženama ne priča mnogo i žene se rijetko odluče prijaviti ga. Ili su za taj nemili čin “krive” upravo žene... >> VIŠE

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PRVI TRENING NASTAVNIKA I PEDAGOGA TUZLANSKOG KANTONA

U okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić i Sedžida Hadžić – održali su prvi trening nastavnika/ca i pedagoga/ica Tuzlanskog kantona u subotu i nedjelju 29. i 30. 11. 2014. u Tuzli. Opći cilj ovog treninga upoznavanje je nastavnika/ica i pedagoga/ica srednjihViše/Manje

Novembar 2014

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA ZA MLADE POD NAZIVOM "ZANEMARI RAZLIKE"

Nakon uličnog performansa „Presijeci“ 29.11.2014. TPO Fondacija Sarajevo je u saradnji s Vijećem mladih općine Novo Sarajevo organizovala panel diskusiju za mlade pod nazivom "Zanemari razlike". Cilj ove panel diskusije, koja obuhvaća teme o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, je suzbijanje incidenata koji su nastali uslijed predrasuda, te aktivni odgovor na svaki govor mržnje koji je javan. Predavačice na panel diskusiji su bile članice Vijeća mladih općine Novo Sarajevo: Mirela Geko, Mirela Alić te Bojana Tomašević koja je navela da je cilj i namjera da kroz ovu panel diskusiju utječu na svijest mladih te kreiranje osjećaja odgovornosti da i oni aktivno učestvuju u suzbijanju incidenata motivisanih predrasudama.

Novembar 2014

ULIČNI PERFORMANS "PRESIJECI" – 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

29. novembra 2014. TPO Fondacija je organizirala ulični performans "Presijeci“ ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, u suradnji s glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. 
Cilj performansa je predstavljanje procesa nastajanja nasilja kroz emocionalno stanje žrtava i prenošenje poruke prolaznicima i medijima o oblicima nasilja kroz govor tijela, te još jednom poručiti da nasilju mora doći kraj. Performans komunicira probleme nasilja nad ženama u svim društvima (u 97% slučajeva prijavljenog nasilja žrtve su žene).
>> VIŠE

Novembar 2014

KONKURS "NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA" 2014

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 20.Epizoda: NASLJEDSTVO

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - Nasljedstvo.
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 19.Epizoda: ABORTUS

Evo još jedne zanimljive epizode Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 18.Epizoda: WIFI

Današnja epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - "WiFi".
>> PDF

Novembar 2014

NAJAVLJUJEMO AKTIVNOSTI ZA 16 DANA AKTIVIZMA

Novembar 2014

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA "ŽIVJETI NA KLIZIŠTU",
TUZLANSKI KANTON – OPĆINA SAPNA

U Općini Sapna, Tuzlanski kanton, TPO Fondacija je organizirala susret s građanima i predstavnicima mjesnih zajednica kao i predstavnicima Civilne zaštite Općine Sapna 20.11.2014. godine. Povod za susret bio je predstavljanje Priručnika „Živjeti na klizištu“ autorice dr.sc. Rejhane Dervišević i autora dr.sc. Zijada Ferhatbegovića koji su pripremili edukativni materijal za provođenje preventivnih mjera i sanaciju klizišta koja su nastala uslijed poplava u maju 2014.
>> VIŠE

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 17.Epizoda: PLATA

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i sedamnaestu priču stripa pod nazivom "Plata".
>> PDF

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: INTEGRACIJA SVJETSKOG ETOSA U ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKTURE I PROCESE U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, iz tiska su izišle dvije publikacije – knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ te priručnik „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese“ čiji je urednik Alen Kristić, a na osnovu kojih će se raditi treninzi s nastavnicima i pedagozima srednjih škola s ciljem njihovog upoznavanja sa svjetskim etosom i osposobljavanja da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicima.
>> VIŠE

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: INTEGRACIJA SVJETSKOG ETOSA U ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKTURE I PROCESE U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, izaći će dvije publikacije – knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ te priručnik „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje Više/Manje

Novembar 2014

DRUGI ADMINISTRATIVNI TRENING – PISANJE PROJEKATA – OSNAŽIVANJE 15 UDRUŽENJA U BIH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ i Sporazuma o saradnji s Asocijacijom XY/Projekat mentalnog zdravlja u BiH, TPO Fondacija je održala drugi administrativni trening za saradnice i saradnike udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja 06. i 07. novembra 2014. u Sarajevu.
Dvodnevni administrativni trening je drugi u nizu planiranih projektnih aktivnosti – edukacija „Pisanje projekata“ koja ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja. Kroz edukaciju saradnici udruženja stiču znanja i vještine neophodne za proces pisanja projektnih prijedloga.
>> VIŠE

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 16.Epizoda: OFICIRKA TEŠKA RIJEČ

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i šesnaestu priču stripa pod nazivom "Oficirka teška riječ".
>> PDF

Novembar 2014

BAUK FemiNauk - 15.Epizoda: UKRAS

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Ukras".
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 14.Epizoda: KUĆANSKI POSLOVI

Današnja erpizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Kućanski poslovi"
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 13.Epizoda: PATRIOTIZAM

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Patriotizam".
>> PDF

Oktobar 2014

ADMINISTRATIVNI TRENING ZA
SARADNIKE – OSNAŽIVANJE 15 UDRUŽENJA U BiH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ (Sporazum o saradnji sa Asocijacijom XY/ Projekat mentalnog zdravlja u BiH), TPO Fondacija je održala prvi administrativni trening za saradnice i saradnike udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja, u Sarajevu, 13. oktobra 2014. godine.
Jednodnevni trening je prvi od dvije planirane administrativne edukacije koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja. Na ovaj način udruženja uspostavljaju partnerstva sa mladim stručnjacima u oblasti psihosocijalne zaštite na lokalnom nivou koja im pružaju administrativno-edukativnu podršku, čime se omogućuje veća dostupnost psihosocijalne podrške u oblasti mentalnog zdravlja.
Kroz projekat su obuhvaćena udruženja i korisnici u 15 gradova u Bosni i Hercegovini:
Zajedno  - Banja Luka, Svi - Bosanski Petrovac, Ruka ruci – Brčko, Nada – Doboj, Udruženje Tunel - Ključ, Nisi sam – Milići,  In Spe – Mostar, Uzdravlje - Mrkonjić Grad, Apel - Sanski Most, Menssana – Sarajevo, Podijeli osmijeh – Srebrenica, Sonata – Trebinje, Naš glas – Tuzla, Stella - Zenica i Zvonik – Zvornik.

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 12.Epizoda: SPONZORUŠA

Današnja epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate - "Sponzoruša".
>> PDF

Oktobar 2014

BAUK FemiNauk - 11.Epizoda: MENSTRUACIJA

Evo još jedne zanimljive epizode Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 10.Epizoda: U TROLEJBUSU

Nova epizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "U Trolejbusu".
>> PDF

Septembar 2014

U VOGOŠĆI JE ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE „SJAJ LJUDSKOSTI – ŽIVOTNE PRIČE MIROTVORKI U BIH” AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK

TPO Fondacija je 17. septembra 2014. u saradnji s udruženjem "Korak više" organizovala promociju knjige "Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki u BiH" autorice Zilke Spahić Šiljak u Vogošći. O radu, istraživanjima i nalazima u knjizi govorila je Aida Spahić, autoričina asistentica na ovom istraživanju, dok su se prisutnima obratile mirotvorke iz Sarajeva, Besima Borić i Rahela Džidić, koje su iz svojih perspektiva govorile o vlastitom mirotvornom putu koji su stvarale tokom proteklih osamnaest godina kao i o aktivnostima za razvoj ljudskih prava kojima se i danas bave. Napomenule su kako je odgovornost svih nas da se zajedno pokrenemo i djelujemo na polju razvoja i unapređenja društva, bez obzira na etničku, vjersku ili političku pripadnost. Gošća na promociji je bila i uspješna bh. glumica, Hasija Borić, koja je pročitala par odlomaka iz knjige o Besimi Borić i Raheli Džidić, dok je promociju moderirala Melika Šahinović. TPO Fondacija se zahvalila udruženju "Korak više", Opštini Vogošća, mirotvorkama i gostima sa željom da će uspjeti ukazati na vidljivost i aktivnost žena u javnoj sferi i potaknuti mlade ljude da širenjem mira, edukacijom i aktivnostima pridonesu razvoju zajednice u kojoj živimo.

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 9.Epizoda: dojeNJE

Današnja erpizoda Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Dojenje".
>> PDF

Septembar 2014

ODRŽAN SASTANAK S GLAVNIM PREDSTAVNIKOM MEĐUNARODNE FEDERACIJE SOCIJALNIH RADNIKA UN GENEVA (IFSW) I STUDENTIMA BERNER FACHHOCHSCHULE UNIVERZITETA IZ ŠVICARSKE

TPO Fondacija je 09. septembra 2014. upriličila dobrodošlicu predstavniku Međunarodne Federacije Socijalnih radnika UN iz Geneve (IFSW) gdin-u Klausu Kühne-u i studentima druge do četvrte godine univerziteta Berner Fachhochschule. Tom prilikom ispred TPO Fondacije, projekt koordinatorice Melika Šahinović i Monja Šuta-Hibert i projekt asistentica Ivana Krstanović predstavile su rad Fondacije, protekle projekte, kao i tekuće aktivnosti. Gosti su se imali priliku upoznati s projektom Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju  (IKDE) u okviru kojeg se pripremaju različiti edukativni sadržaji na temu ljudskih prava, kao i s projektom Psihosocijalna pomoć u BiH u okviru kojega pružamo podršku različitim udruženjima za mentalno zdravlje u BiH i surađujemo s Volonterskim centrom Univerziteta u Tuzli na osiguranju pomoći stanovnicima koji su ugroženi poplavama.
>> VIŠE

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 8.Epizoda: PENJANJE

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i osmu priču stripa pod nazivom "Penjanje".
>> PDF

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 7.Epizoda: URADI SAMA

Sedma epizoda stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naslov "Uradi sama".
>> PDF

Septembar 2014

POTPISAN SPORAZUM SA ASOCIJACIJOM XY/PROJEKAT
MENTALNOG ZDRAVLJA U BiH

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacija je potpisala Sporazum o saradnji sa Asocijacijom XY/ Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja.
Cilj programa je da udruženja uspostave partnerstva sa mladim stručnjacima u oblasti psihosocijalne zaštite na lokalnom nivou koja će im pružati administrativno-edukativnu podršku. Na taj način će se omogućiti veća dostupnost psihosocijalne podrške u oblasti mentalnog zdravlja. Kroz projekat će biti obuhvaćena udruženja i korisnici u 15 gradova u Bosni i Hercegovini.

Septembar 2014

BAUK FemiNauk - 6.Epizoda: SVA ČUDESA KAFANSKIH TOALETA

Nova epizodu stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate.
>> PDF

August 2014

DRUGA INTERDISCPLINARNA UČIONICA:
TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu je održana II Interdisciplinarna učionica  “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“.
Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovali su eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doc. dr. Alisa Mahmutović i bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.
>> VIŠE

August 2014

BAUK FemiNauk - 5.Epizoda: BRIJANJE

Pogledajte i novu epizodu stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate pod nazivom "Brijanje".
>> PDF

August 2014

BAUK FemiNauk - 4.Epizoda: Dan VjenČanja

Četvrta epizoda stripa Edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate ima naziv "Dan Vjenčanja".
>> PDF

August 2014

BAUK FemiNauk - 3.Epizoda: plavuŠa ZA VOLANOM

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje i treću priču stripa pod nazivom "Plavuša za volanom".
>> PDF

August 2014

Cambridge Scholars Publishing: Shining Humanity - Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina

Cambridge Scholars Publishing je objavio knjigu Shining Humanity - Life Stories of Women in Bosnia and Herzegovina, autorice Zilke Spahić Šiljak koju je u decembru 2013 godine TPO Fondacija objavila na bosanskom jeziku uz podršku UN Women.
Sjaj ljudskosti: životne priče mirotvorki u Bosni i Hercegovini, autorice Zilke Spahić Šiljak knjiga je životnih priča jedanaest lokalnih liderica i mirotvorki koje imaju različite etničke i religijske, ali i nereligijske identitete. Kako ove priče iluminiraju duboku vjeru ovih žena u ljudskost mogu nam pomoći da naučimo kako postati cjelovito ljudskoj biće u teškim ratnim i poratnim vremenima.
Odabrane žene u ovoj knjizi pokazale su istinsku ljudskost u najtežim vremenima rata i patnje, ali su se usudile zamisliti i život izvan nametnih granica nasilja i straha. Ova knjiga osvjetljava žensku stranu mira i ženske napore da ponovo grade, zaliječuju i osnažuju, da prigrle sve izazove i kompleksnosti bosanskohercegovačke  poratne stvarnosti. Ove će žene nadamo se učiti nove generacije da svaka osoba ima kapacitet da učini nešto dobro, i da bi se to dogodilo mladi ljudi trebaju vjeru da je doista moguće praviti promjene. Autorica propituje kako je moralna imaginacija djelovala u životima ovih mirotvorki jer su one nastavile unaprijeđivati svoje napore da donesu mir u svoje zajednice i autorica također diskutira socijalnu historiju BiH, njenu speficičnu dinamiku, vrijednosti i norme.
Knjigu možete nabaviti na: http://www.cambridgescholars.com/shining-humanity ili na
Amazonu: http://www.amazon.co.uk/Shining-Humanity-Stories-Bosnia-Herzegovina/dp/1443860239
PODIJELITE OVU LIJEPU VIJEST MIRA I SA DRUGIMA

August 2014

POTPISAN SPORAZUM SA UNIVERZITETOM U TUZLI SARADNJA SA VOLONTERSKIM CENTROM

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacija je potpisala Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u vezi sa podrškom Volonterskom centru Univerziteta. Ova saradnja ima za cilj da kroz volonterski rad mladih pruži podršku i pomoć građanima i građankama BiH  koji su pogođeni polavama. Kroz različite vrste obrazovnih programa, edukativnih materijala za provođenje preventivnih mjera za zaštitu od prirodnih nepogoda, TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli će dati svoj doprinos u rješavanju brojnih problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH.

August 2014

Najava II Interdisciplinarne učionice "Trauma, pamćenje, ozdravljenje" Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja - PIUIS

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu se održava II Interdisciplinarna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“, sa početkom u 12:00 sati. Budući da Jajce zauzima značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj povijesnoj sceni, te da je tokom proteklog rata ovaj grad pretrpio značajna razaranja društvene i kulturne potke, što se odražava i na sadašnji život ljudi, to smo i izabrali Jajce kao mjesto održavanja naše sljedeće Interdisciplinarne učionice, s ciljem nadilaženja grupnih podjela i zajedničkog iznalaženja načina koji vode ka iscjeljivanju historijskih rana i ponovnoj izgradnji povjerenja.
Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovat će eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doc. dr. Alisa Mahmutović i bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.
>> Program II Interdisciplinarne učionice PDF

Juli 2014

BAUK FemiNauk - 2.Epizoda: ČOVJEK ZA VOLANOM

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate objavljuje drugu priču duhovitog stripa pod nazivom "Čovjek za volanom".
>> PDF

Juli 2014

BAUK FemiNauk - 1.EPIZODA: RODNO OSJETLJIV JEZIK

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate ima za cilj da kroz duhovite stripovske situacije izaziva ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu, jer često čak i slučajni pomen riječi feminizam izaziva val stereotipnih reakcija. Oni koji vrlo malo znaju o feminizmu obično su najžešći kritičari i kritičarke, a temeljni stav feminizma je da su i žene ljudi i da trebaju imati jednaka prava i mogućnosti kao i muškarci. Feministički nauk doista nije nikakav bauk, samo što što su oni na pozicijama moći od feminizma napravili bauk kako bi onemogućili žene da ravnopravno sudjeluju i svim oblastima života zajedno sa muškarcima.
Ova edicija nije ništa više nego preslikavanje situacija sa kojima se feminističke aktivistice, ali i svi oni koji taj identitet javno ne ispoljavaju ali se zalažu za rodnu ravnopravnost, svakodnevno susreću. Kritičko propitivanje normi rodne politike u jednom društvu, i još ako se to čini na duhovit način, može pomoći da realnije sagledavamo pitanja diskriminacije, potlačenosti i isključenosti, a priznat ćemo da su žene, iako brojnije u svjetskoj populaciji, još uvijek marginalizirane i isključene.
>> VIŠE

Juli 2014

U SARAJEVU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE: KUR'AN I ŽENA – PONOVLJENO ČITANJE IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE, AUTORICE AMINE WADUD

U prostorijama Bošnjačkg instituta u Sarajevu, 16.07.2014. godine u 11 sati održana je promocija knjige Kur'an i žena – ponovoljeno čitanje svetih tekstova iz ženske perspektive, autorice Amine Muhsin Wadud. Promociju je moderirao novinar, Adnan Rondić a na promociji su govorili: prof. dr. Enes Karić, mr.sci Nermina Baljević, mr.sci. Emina Abrahamsdotter i Dr. Zilka Spahić Šiljak, a u ime Američke ambasade se prisutnima obratio i ataše za kulturu, gosp. Eric Catalfamo.
>> VIŠE

Juli 2014

KADA ŽENE ČITAJU SVETE TEKSTOVE!!!

TPO Fondacija organizira promociju knjige: "Kur'an i zena - Ponovljeno čitanje svetih tekstova ize ženske perspektive", autorice Amine Muhsin Wadud.
Ovo je prvo žensko sistemsko tumačenje svetog teksta, tumačenje koje potvrđuje i reafirmira ženski glas u Kur'anu. Isključenje i opresiju žena nije uslovila religija, već patrijarhalna tumačenja i primjene kur'anskog teksta u praksi. Stoga je važno omogućiti i ohrabriti žene da ponovo iščitavaju i interpretiraju vjerske tekstove, jer se nasilje i diskriminacija ne mogu pravdati vjerom u Boga.
Ova knjiga je puna iznenađenja kako za muškarce tako i za žene.
Pridružite nam se 16.07.2014. godine u prostorijama Bošnjačkog Instituta u Sarajevu u 11 sati.
Pozivnica je u prilogu. >> VIŠE

Juli 2014

1. PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I INTERDISCIPLINARNA UČIONICA: TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE (TUZLA-POTOČARI)

S ciljem zajedničkog i kritičkog promišljanja o dubljim korijenima socijalne traume, poput kolektivnog nasilja, rata i genocida, razmjene iskustava i znanja o ovim konceptima i mehanizmima njihovog djelovanja, potpunijeg razumijevanja interakcija između različitih grupa i iniciranja interdisciplinarnog učenja koje nadilazi grupne podjele i otvara nove mogućnosti i vizije kolektivnog ozdravljenja, dana 12.-13.7.2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PILAR), u Tuzli i Potočarima održana je prva Interdisciplinarna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje”.
Na Interdisciplinarnoj učionici učestvovali su eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, Srbije, Australije i Amerike: akademik Dubravko Lovrenović, prof. dr. Alija Sutović, prof. dr. Hariz Halilović, prof. dr. Jasmina Husanović, prof. dr. Damir Arsenijević, doc. dr. Enes Osmančević, doc. dr. Patrick McCarthy, doc. dr. Mevludin Hasanović, doc. dr. Edisa Gazetić, dr. Nermina Kravić, mr.sc., dr. Amra Delić, dr. Branka Antić Štauber, Srđan Šušnica, dipl. iur., Rade Radovanović, dipl. novinar i dr. Zilka Spahić Šiljak, program direktorica TPO.
>> VIŠE

Juni 2014

NovI datum: TPO FONDACIJA ORGANIZIRA
INTERDISCIPLINARNU UČIONICU "TRAUMA, PAMĆENJE I OZDRAVLJENJE"

U okviru Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS) TPO Fondacija Sarajevo organizira Interdisciplinarnu učionicu: „Trauma, pamćenje i ozdravljenje.“ TPO PIUIS Program okuplja aktiviste, praktičare, intelektualce, studente i predavače iz različitih disciplina i sektora iz Bosne i Hercegovine i šire, u interdisciplinarnu učionicu interaktivnog tipa u kojoj će se putem akademskog dijaloga, istraživanja i intersektorske suradnje provoditi aktivnosti s ciljem unaprjeđenja integrativnog i interdisciplinarnog podučavanja, učenja i promišljanja u oblasti transformacije traume i društva, kulturne produkcije, pomirenja i izgradnje mira. Inicijalna Interdisciplinarna učionica „Trauma, pamćenje i ozdravljenje“ sa međunarodnim učešćem održat će se 12. i 13. Juli 2014. godine u Tuzli i Potočarima-Srebrenica, Bosna i Hercegovina.
Cilj je osnaživanje multinacionalne interdisciplinarne mreže implementiranjem Interdisciplinarne učionice, koja će služiti kao mjesto na kojem ćemo:

  • razmjenjivati iskustva i znanja,
  • zajednički primjenjivati interdisciplinarno učenje i zajednički provoditi interdisciplinarna istraživanja, te
  • otvoriti nove mogućnosti i vizije kolektivnog ozdravljenja.

Program Interdisciplinarne učionice dostupan je ovdje. >> PDF

April 2014

TPO FONDACIJA PROVELA ANALIZU POTREBA MLADIH

Federalni ParlamentU okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" TPO Fondacija je provela analizu potreba mladih. U nastojanju da prati potrebe zajednice, ali i pojedinaca, TPO Fondacija osigurava odgovarajuće edukativne materijale i treninge koji mogu pomoći mladim ženama i muškarcima da se što aktivnije uključe u društveno-politički rad u svojim lokalnim zajednicama, a i šire. Cilj analize potreba mladih je ispitivanje stavova, mišljenja i potreba mladih u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem mladih u društvu te drugim pitanjima, kako bi se stvorila osnova za izradu edukativnih materijala za mlade. Analiza je provedena u periodu od januara do marta 2014. godine. U istraživanju je učestvovalo 85 ispitanika i ispitanica, i to studenata/ica s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te aktivista/ica Vijeća mladih općine Novo Sarajevo, među kojima su srednjoškolci/ke te studenti/ice (Pravni fakultet, Šumarski fakultet, Ekonomski fakultet, Farmaceutski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Građevinski fakultet). Analiza je ovdje dostupna.

>> PDF

Januar 2014

PROJEKAT: JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI MEDIJSKI IZVJEŠTAJ JULI 2012 – DECEMBAR 2013.

Federalni ParlamentU okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" u periodu od jula do oktobra 2012. provedena je i medijska kampanja, ujedinjenim resursima sa četiri različita projekta, koje je koordinirala organizacija Udružene žene Banja Luka. Iako su sredstva za ovu aktivnost bila prilično ograničena, partnerske organizacije su uspjele skrenuti pažnju lokalnih i nacionalnih medija na svoje aktivnosti.
Organizacije koje su učestvovale u kampanji u okviru projekta "Jednake mogućnosti" su: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Institut za razvoj mladih Kult Sarajevo, Udružene građanke Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać i Krajiška suza Sanski Most.

>> PDF

Januar 2014

DNEVNI LIST: KNJIGA "SJAJ LJUDSKOSTI – ŽIVOTNE PRIČE MIROTVORKI U BOSNI I HERCEGOVINI" AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK

Federalni Parlament
Dr. Zilka Spahić-Šiljak, doktorica znanosti iz oblasti rodnih studija, prva profesorica iz BiH na prestižnom američkom sveučilištu Harvard, nedavno je objavila knjigu "Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki u BiH". Ova profesorica u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Sveučilišta u Sarajevu u jednu je knjigu stavila 11 priča žena mirotvorki iz sedam gradova u BiH. O mirotvorkama, vjeri, ljudskosti i bh. društvu, dr. Zilka Spahić- Šiljak govori u razgovoru za naš list... >> PDF 1.DIO
>> PDF 2.DIO

Decembar 2013

ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE "SJAJ LJUDSKOSTI – ŽIVOTNE PRIČE MIROTVORKI U BOSNI I HERCEGOVINI" AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK

Federalni Parlament09. decembra 2013. godine je u zgradi UN House u Sarajevu održana promocija knjige "Sjaj ljudskosti – Životne priče mirotvorki u Bosni i Hercegovini" autorice Zilke Spahić Šiljak. Knjigu su promovirale, prof. Emerita Svenka Savić iz Novog, Sada, Nejra Nuna Čengić, a umjesto prof. Svetlane Slapšak, izvode iz njene recenzije je predstavila Aida Spahić. U ime UN Women se prisutnima se obratila šefica UN Women ureda u Sarajevu, Anne-Marie Esper Larsen, a promociju je moderirao Adnan Rondić. Na kraju se autorica zahvalila pristunima a Marko Oršolić, dobitnik mirovne nagrade Mreže mira je na kraju čestitao svim mirotvorkama.
Ovo istraživanje bavi se životima jedanaest žena, liderica i mirotvorki koje imaju različite etničke i religijske, ali i nereligijske identitete. Vrlo su aktivne u protekle dvije decenije na izgradnji mira i pomirenja u BiH. Važno je pisati životne priče jer nam one govore putevima spoznavanja šta znači postati potpuni čovjek i osoba od povjerenja.” Ovi putevi zahtijevaju snagu, posvećenost, znatiželju, strast, strategiju za iznalaženje rješenja u poteškoćama, te donošenje ispravnih odluka. Priče imaju snagu da nas dirnu (u srce). Ove priče bosanskohercegovačkih žena će, nadamo se, dirnuti čitatelje/ice da promisle o vlastitim životnim putevima, pomoći im da donesu odluke koje će dopustiti tom svjetlu ljudskosti, koje je često silom prigušeno ili potisnuto životnim problemima, da zasja. 
>> VIŠE..

Novembar 2013

ODRŽAN OKRUGLI STO U BRATUNCU – PREDSTAVLJANJE DOKUMENTA "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE"

Federalni ParlamentU okviru inicijative „Građanke za ustavne promjene“ 19. novembra 2013. godine u Bratuncu je održan okrugli sto na kojem je predstavljen zajednički dokument „Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive“. 
Članice inicijative su učesnicima i učesnicama okruglog stola predstavile pet definisanih prioriteta za koje se inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene'' zalaže, te prijedlog rodno odgovornih Amandmana na Ustav BiH.
>> VIŠE..

Oktobar 2013

ODRŽANI SUSRETI MLADIH SA POLITIČARKAMA – KULT SARAJEVO

Federalni Parlament
U okviru projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici, Institut za razvoj mladih KULT organizovao je pet susreta mladih sa političarkama iz lokalne zajednice. Susretima je prisustvovao veliki broj mladih, a razgovarano je o različitim problemima sa kojima se mladi najčešće susreću, a jedan od zaključaka je da se rješenja za probleme moraju pažljivo planirati kako bi bili uspješno provedeni.
>> VIŠE..

Oktobar 2013

ODRŽANE POSJETE POLITIČARKI GLASAČICAMA U RURALNIM SREDINAMA – BOSANSKO GRAHOVO (UG GRAHOVO)

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politiciorganizacija "UG Grahovo" je organizovala pet susreta glasačica koje dolaze iz Bosanskog Grahova i vijećnica Općinskog Vijeća Bosansko Grahovo. Susretima je prisustvovao veliki broj žena iz ruralnih sredina. Na susretima su razmatrane različite teme i problemi sa kojima se stanovnice ovih područja svakodnevno susreću, kao što su problemi snadbijevanja pitkom vodom, te usvajanje Lokalnog gender akcionog plana od strane Općinskog vijeća Bosansko Grahovo.
>> VIŠE..

Oktobar 2013

ODRŽAN OKRUGLI STO U MODRIČI – PREDSTAVLJANJE DOKUMENTA "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE"

Federalni ParlamentInicijativa "Građanke za ustavne promjene" je 24. oktobra 2013. godine održala okrugli sto u Modriči na kojem je predstavljen zajednički dokument "Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive".
Članice inicijative su učesnicima i učesnicama okruglog stola predstavile pet definisanih prioriteta za koje će se inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene'' zalagati u procesu reforme Ustava BiH, te prijedlog rodno odgovornih Amandmana na Ustav BiH.

>> VIŠE..

Oktobar 2013

PREDSTAVLJEN DOKUMENT "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE" U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BIH

Federalni ParlamentInicijativa "Građanke za ustavne promjene" je 22. oktobra 2013. godine na sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne Skupštine BiH predstavila zajednički dokument "Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive".
Članice inicijative su Komisiji predstavile pet definisanih prioriteta za koje će se inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene'' zalagati u procesu reforme Ustava BiH, te prijedlog rodno odgovornih Amandmana na Ustav BiH. >> VIŠE..

Oktobar 2013

NAGRAĐENA I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U BLAGAJU

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje Forma F, nakon održanog seminara na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost, u oktobru je odabrala i nagradila najbolju mirovnu akciju na lokalnom nivou.
Mirovna akcija „Žene povratnice u očuvanju mira", učesnice Radmile Kuzman iz Malog Polja kod Blagaja, realizovana je 9. oktobra 2013. godine. Akcija je podrazumijevala održavanje okruglog stola na temu „Žene povratnice u očuvanju mira" u Domu kulture u Blagaju.>> VIŠE..

Oktobar 2013

ODRŽAN SEMINAR REZOLUCIJA 1325 I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U BOSANSKOM GRAHOVU

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u BiH,  koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje građanki Grahovo je održalo jednodnevni seminar na temu UN rezolucija 1325: Žene-mir i sigurnost. Seminar je održan 12. juna 2013. godine u Bosanskom Grahovu. Nakon seminara, učesnice su dostavile prijedloge projekata za lokalne mirovne inicijative i komisija je odabrala najbolju mirovnu inicijativu.
Za najbolju mirovnu akciju proglašena je akcija za obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja, podnositeljice Aleksandre Lovren, te je ista nagrađena grantom i provedena 02. oktobra 2013. godine u Bosanskom Grahovu. Kroz provedbu mirovne inicijative organizirana je ulična akcija. Podijeljeno je 400 letaka. Cijelo vrijeme akcije bili su prisutni i mediji koji su zabilježili i interakciju sa građanima i građankama na temu nenasilja. >> VIŠE..

Oktobar 2013

PREDSTAVLJEN DOKUMENT "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE"

Federalni Parlament(Sarajevo, 08. oktobar, 2013) Danas je u Sarajevu održana press konferencija na kojoj su članice inicijative „Građanke za ustavne promjene“predstavile zajednički dokument Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive.  Zajednička inicijativa je proizašla iz projekata ,,Doprinos ustavnoj reformi u BiH - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici” koji finansira Ambasada Švicarske i ,,Žena i pravo danas” koji finansira ,,Kvinna till Kvinna” Švedska. Događaju su prisustvovali predstavnici različitih medija.
Članovi i članice inicijative smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definisao budući okvir zajedničkog života. S tim u vezi, u ustavni proces moraju se ravnopravno uključiti i žene i muškarci. 
Članovi i članice inicijative ,,Građanke za ustavne promjene'' definisali/e su pet prioriteta za koje će se zalagati u procesu reforme Ustava BiH, te su na osnovu njih kreirali rodno odgovorne Amandmane na Ustav. >> VIŠE..

Septembar 2013

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Federalni ParlamentPovodom sastanka predstavnika institucija Bosne i Hercegovine i čelnika vodećih političkih stranaka o procesu pristupanja BiH Evropskoj Uniji, koji će se održati 1. oktobra 2013. godine u Briselu, predstavnice inicijative "Građanke za ustavne promjene" žele skrenuti pažnju javnosti na važnost aktivnog učešća žena u procesu odlučivanja o ustavnim reformama te nužnosti promjene Ustava BiH iz rodne perspektive i iz perspektive ljudskih prava.
Prvi put veći broj ženskih nevladinih organizacija iz čitave BiH organizirano djeluje u vezi sa pitanjima ustavnih promjena BiH i zajednički su uspjele usaglasiti prioritete i konkretne prijedloge amandmana na Ustav BiH,...
>PDF

Septembar 2013

ODRŽANE POSJETE POLITIČARKI/POLITIČARA GLASAČICAMA U RURALNIM SREDINAMA – ORGANIZACIJA ŽENA "LARA" BIJELJINA

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici, Organizacija žena "Lara" Bijeljina organizovala je pet posjeta političarki/političara građankama u ruralnim područjima. Susretima je prisustvovao veliki broj žena iz ruralnih sredina i predstavnici Skupštine Opštine Bijeljina, i razmatrani su različiti problemi sa kojima se stanovnice ovih područja svakodnevno susreću. >> VIŠE..

August 2013

NAGRAĐENE I REALIZOVANE NAJBOLJE MIROVNE INICIJATIVE U BRATUNCU

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Forum žena Bratunac, nakon održanog seminara na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost, u junu je odabrala i nagradila najbolje mirovne akcije na lokalnom nivou. 
Mirovna akcija učesnica iz Konjević Polja, realizovana je od 28.-30. juna 2013. godine u okviru manifestacije “Dani maline - Bratunac 2013”, koja se svake godine tradicionalno održava u Bratuncu. Akcija je podrazumijevala promociju tradicionalne bosanske kuhinje žena povratnica. 
Druga mirovna akcija, pod nazivom „Opremanje bosanske sobe“ realizovana je u toku mjeseca avgusta 2013. U okviru ove mirovne akcije izvršena je manja adaptacija prostora gdje će žene iz mjesne zajednice Glogova moći da se okupljaju i da izlažu svoje ručne radove.
>> VIŠE..

August 2013

SEMINAR "USTAVNE REFORME I GENDER PERSPEKTIVA U BIH I EVROPSKOJ PRAKSI"TRODNEVNI SEMINAR U KONJICU, 12-15.08.2103

Federalni ParlamentU okviru projekta Ustavne promjene u BiH: Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici koji finansira Švicarska razvojna agencija (SDC), u periodu od 12. do 15. augusta 2013. godine u Konjicu je održan trodnevni seminar na temu Ustavne reforme i gender perspektiva u BiH i evropskoj praksi. Cilj seminara je bio upoznavanje učesnica sa iskustvima ustavne reforme posmatrane kroz prizmu ravnopravnosti polova u zemljama u regionu i Evropi i pripreme partnerskih organizacija za dijalog u procesu ustavnih reformi u BiH. TPO tim je pripremio rodno osjetljive amandmane i prezentirao ih učesnicama, kao i Platformu koju je zajednički usaglašena sa HCA Banja Luka i Udružene žene Banja Luka koje su pripremale Platformu sa članicama Ženske mreže. Seminar je organizovan za 11 partnerskih nevadinih organizacija koje učestvuju u implementaciji projekta. Predavanja i radionice na seminaru održale su ekspertice iz oblasti ustavnog i međunarodnog prava, politike i nevladinog sektora, te žene koje su u svojim zemljama učestvovale u reformskim procesima.
>> VIŠE..

Juli 2013

ODRŽAN SEMINAR REZOLUCIJA 1325 I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U SANSKOM MOSTU

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje Krajiška suza je 27. aprila 2013. godine u Sanskom Mostu održala seminar na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost. Seminaru je prisustvovala 21 žena povratnica u Sanski Most. Nakon seminara, učesnice su dostavile prijedloge projekata za lokalne mirovne inicijative i komisija je odabrala najbolju mirovnu inicijativu. 
Najbolja mirovna inicijativa, podnositeljice Emire Talić iz Šehovaca, pod nazivom „Ništa nije nemoguće“ nagrađena je grantom i sprovedena 31. jula 2013. godine. U okviru inicijative provedena je ulična akcija koja je trajala tri sata.
>> VIŠE..

Juli 2013

TPO FONDACIJA PRIREDILA PRIRUČNIK "MOJA POSLOVNA IDEJA, MOJA ŠANSA"

Federalni ParlamentU okviru Projekta ''Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici u BiH'' TPO Fondacija je priredila Priručnik ''Moja poslovna ideja, moja šansa'' kako bi kroz edukaciju osnažili žene u seoskim sredinama, ali i u drugim lokalnim zajednicama za pokretanje vlastitog biznisa, ali i za aktivniji društveno-politicki angazman. Priručnik je rezultat timskog rada autorica: Nadire Durakovic, Danke Zelic i Emine Abrahamsdotter, a stampan je uz podršku Švicarske vlade. Ovo je jedan od načina da se ohrabri i pomogne žensko poduzetnistvo u BiH, jer žene predstavljaju najsiromasniji dio populacije u svijetu, pa i u BiH. Priručnik se može dobti u prostorijama TPO Fondacije. >>PDF

Juli 2013

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA "JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici održana je radionica u vezi sa pripremom Lokalnih gender akcionih planova u deset gradova BiH u kojima partnerske organizacije TPO Fondacije implementiraju ovaj projekat.
Radionicu je organizirala  ‘Medica Zenica’ koja je pozvala i članove svog lokalnog tima (predsjedavajućeg općinskog vijeća, direktorica službe za društvene djelatnosti i predstavnik
>> VIŠE..

Juli 2013

POZIV ZA STUDENTE/ICE DRUŠTVENIH NAUKA

Federalni ParlamentU okviru projekta "Ženska strana politike" HcA Banja Luka u saradnji sa parterskim organizacijama organizira studijsku posjetu Banjaluci za grupu studenata i studentkinja sarajevskog Univerziteta 25. i 26. jula 2013. godine. Cilj je senzibilizacija studenata i studentkinja po pitanju koncepta rodne ravnopravnosti u BiH. Tokom dvodnevne posjete Banjaluci, grupa studenata će posjetiti nekoliko nevladinih organizacija i Gender Centar RS, obići grad na Vrbasu i družiti se sa banjalučkim studentima, koji su 2012 posjetili Sarajevo. Ako ste zainteresirani prijavite se.
Prijave sa slijedećim podacima: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, fakultet i godina studija, možete poslati do 15. jula 2013. na:
vstojanovic@hcabl.org ili  zumicevic@hcabl.org.
Za više detalja možete pozvati Helsinški parlament građana na
051/ 432 -750 ili
065/ 420 - 247.

Juni 2013

NAGRAĐENA I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U OPŠTINI GALMOČ

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje žena „LI-Woman“ iz Livna, nakon održanog seminara na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost, u junu je odabrala i nagradila najbolju mirovnu inicijativu na lokalnom nivou. 
Najbolja inicijativa, podnositeljice Elvedine Vojić-Erceg, pod nazivom „Pokrenite se Glamočanke“ je nagrađena grantom i realizovana u  Glamoču, 29. i 30. juna 2013. U okviru inicijative održana su dva seminara i jedna ulična akcija za žene povratnice, većinom iz ruralnih područja, i to u suradnji sa udrugom žena „Glamočanke“. >> VIŠE..

Maj 2013

ODRŽAN SEMINAR REZOLUCIJA 1325 I REALIZOVANA NAJBOLJA MIROVNA INICIJATIVA U BIJELJINI

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Organizacija žena LARA je 07. marta 2013. godine u Bijeljini održala seminar na temu Rezolucija 1325: Žene, mir i sigurnost. Nakon seminara, učesnice su dostavile prijedloge projekata za lokalne mirovne inicijative i komisija je odabrala najbolju mirovnu inicijativu. 
Najbolja mirovna inicijativa, povratnica Have Huremović i Mirsade Hamzić iz Janje, pod nazivom „Povećanje učešća žena u savjetima mjesnih zajednica“ nagrađena je grantom pomoću kojeg je sprovedena u maju 2013. godine. U okviru inicijative održan je pripremni sastanak sa povratnicama u Janji i javna tribina sa zamjenikom gradonačelnika i skupštinskim odbornikom koji su iz Janje. >> VIŠE..

Maj 2013

SUSRET POLITIČARKI I GLASAČICA KULT ILIDŽA, OPĆINA ILIDŽA

Federalni ParlamentSastanak sa političarkama iz Općine Ilidža je održan u  ponedeljak, 3 juna u prostorijama općine. Na sastanku je bilo prisutno desetak žena, od kojih je jedna načelnica općine Ilidža, a druga savjetnica za pravna pitanja.
Predstavnice i aktivistice KULTA upoznale su se sa organizacijom, načinom rada i sastavom Općinskog vijeća. Na sastanku se govorilo i izradi Gender akcionog plana, o ravnopravnosti spolova, o položaju žene u politici, o neminovnoj saradnji između Općinskog vijeća i nevladinog sektora, te o drugim sličnim temama. >> VIŠE..

Maj 2013

SUSRET POLITIČARKI I GLASAČICA SANSKI MOST

Federalni ParlamentPored susreta građanki i političara/ki u Bosansko Grahovo, susret je organizovan i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice u petak, tačnije 24 maja, održan je i susret u Sanskom Mostu, gdje je prisustvovalo 30tak žena. Žene su postavljale pitanja na koja su vijećnice odgovarale, a susret je trajao od 12.00 do 16.00 sati, od kojih su dva posljednja sata provedena u druženju u restoranu. Teme susreta su bile razlicite, od opcinskog budzeta do mogucnosti ucesca zena u politickom i javnom zivotu Sanskog Mosta.
>> VIŠE..

Maj 2013

Susret politiČarki i glasaČica UdruŽene Žene Banja Luka

Federalni ParlamentU sklopu Projekta Jednake mogućnosti, Udružene žene Banja Luka su 31.05. organizovale posjetu žena lokalnim parlamentima. Susretu je prisustovalo 15 učesnica, dok je sam susret bio organizovan iz dva dijela. U prvom dijelu susreta, Desanka Rađević, predsjednica Udruženja Žena i porodica je govorila o praticipaciji žena u politici i značaju kontakata  građanki sa izabranim političarkama. Drugo predavnje je održala Slavka Vasiljević koja je govorila o ženama u ekonomiji i na tržištu rada. >> VIŠE..

Maj 2013

Susret politiČarki i glasaČica Bosansko Grahovo

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici Udruženje građanki Grahovo  je 16 maja 2013 godine održalo susret građanki i vijećnika općine Bosansko Grahovo.  Susret je počeo u 12 sati, a završio u 16 sati uz druženje vijećnika i građana/ki u cafe Forever u Bosanskom Grahovu. Uvodnu i pozdravnu riječ ispred UG Grahova uputila je direktorica Danka Zelić. Predsjedavajući općinskog vijeća Bos. Grahovo Duško Kuprešanin upoznao je žene sa radom općinskog vijeća,... >> VIŠE..

Maj 2013

Vijest o seminaru Rezolucija 1325 odrŽanom u GlamoČu

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnaživanje žena povratnica u Bosni i Hercegovini, koji implementira TPO Fondacija a podržava Ambasada Kraljevine Norveške, Udruženje žena LI-Woman je 07 maja 2013 u općini Glamoč održalo seminar na temu: Rezolucija 1325 Žene, mir i sigurnost.
Seminar je održan za žene iz općina Glamoč i Livno, s tim da je ciljano pozvan veći broj žena iz Glamoča, jer su u toj općini većina žena povratnice. >> VIŠE..

April 2013

FORMA F MOSTAR DODIJELILA DONACIJU ZA NAJBOLJI BIZNIS PLAN: SADNJA JAGODA

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici Forma F Mostar je 19 aprila ove godine organizovala Promociju i dodjelu  nagrade za najbolji biznis plan žena iz ruralnih područja Grada Mostara. Promocija je održana u hotelu ERO u 11 sati. Donacije od 2000KM je dodijeljena Izeti Tojaga i Almi Tojaga iz sela Hodbina za realizaciju njihovog plana Proizvodnja jagoda. Donacije je dodijeljena nakon održanog dvodnevnog seminara na  temu Edukacija žena za pisanje biznis planova, dok je njihov plan bio izabran kao najbolji medju devet (9) ostalih planova žena iz ruralnih područja Mostara. >> VIŠE..

April 2013

Forum Žena Bratunac dodijelilo donaciju za ideju PlasteniČka proizvodnja ranog rasada povrĆa

Federalni ParlamentU okviru projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici Forum žena Bratunac je nakon održanog dvodnevnog seminara na  temu Edukacija žena za pisanje biznis planova dodijelilo donaciju od 2000 KM Danki Živanović iz Skelana za njenu ideju Plastenička proizvodnja ranog rasada povrća >> VIŠE..

Mart 2013

U okviru Projekta OsnaŽivanje povratnica u BiH odrŽan jednodnevni seminar Žene-mir i sigurnost –UN rezolucija 1325 u Bratuncu

Federalni ParlamentU okviru projekta Osnazivanje povratnica u BiH Udruženje Forum Žena Bratunac  je kao lokalni partner  TPO Fondacije  održao jednodnevni seminar pod nazivom Žene-mir i sigurnost –UN rezolucija 1325. Seminar je održan 27. marta 2013 godine  od 10.00 do 17.00 časova u prostorijama  Udruženja. Predavačice na seminaru su bile Stanka Frančić i Dragana Djurić. Seminaru je prisustvovalo 27  žena povratnica  iz dvije mjesne zajednice u Konjević polju i iz mjesne zajednice Glogova  u kojoj živi  uglavnom povratnička populacija. Na seminaru su učesnice  upoznate sa sadržajem i značajem UN Rezolucije 1325, Akcionim planom BiH za implementaciju Rezolucije 1325 sa posebnim osvrtom na Cilj 1. Akcionog plana, kao i drugim domaćim i medjunarodnim pravnim  okvirima  koji su od značaja  za participaciju žena  na mjestima odlučivanja. >> VIŠE..

Januar 2013

drugi modul PolitiČke Akademije pod nazivom "Rod i druŠtvena moĆ"

Federalni ParlamentDanas je u Sarajevu započeo drugi modul Političke Akademije pod nazivom Rod i društvena moć. Prisutnim se i ovaj put obratio NJ. E. Ambassador Švajcarske Mr André Schaller, dok je prvo predavanje održao redovni profesor Fakulteta Političkih nauka Besim Spahić.
25 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja započelo je sa drugim ciklusom predavanjima i aktivnostima čiji je cilj osnaživanje mladih političara/ki u domenu rodno senzitivnih politika i primjene istih unutar svojih partija i lokalnih zajednica. >> VIŠE..

Januar 2013

OSNAŽIVANJE POVRATNICA U BIH"

Federalni ParlamentProjekta nastoji doprinijeti socijalnoj uključenosti povratnica kroz konkretne mjere za zapošljavanje, učešće u političkom životu i mirovnim aktivnostima. Većina povratnica vjeruje da je njihov najveći problem nezaposlenost i naglašavaju važnost edukacije i treninga koji ih mogu osnažiti sa dodatnim kvalifikacijama i prekvalifikacijama.  Povratnici i povratnice se osjećaju zapostavljenim i marginaliziranim u društvu koje im ne može osigurati mogućnosti za zapošljavanje i sticanje potrebnih vještina.
Glavni ciljevi projekta su: unaprijediti kvalitet života žena kroz edukaciju i treninge potrebne za zapošljavanje i samozapošljavanje i povećano i učešće na mjestima odlučivanja, facilitiranje dijaloga i umrežavanje sa NVO i državnim institucijama u vezi sa procesom donošenja odluka, implementacije Gender akcionog plana UNSCR 1325 o ženama, miru i sigurnosti u BiH kroz unaprijeđenje svijesti o važnosti ženskih prava u oblasti izgradnje mira, pomirenja i sigurnosti.
U vezi sa ovim ciljevima TPO Fondacija sa svojim partnerima: UG Bosansko Grahovo, Li-Woman, Forma F Mostar, Krajiska suza Sanski Most, Forum zena Bratunaca and Lara Bijeljina, će organizirati: šest biznis edukacija koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje biznis planove i šest seminara o UNSCR Rezoluciji 1325 o ženama, miru i sigurnosti koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje mirovne inicijative.
Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Norveske u Sarajevu.

Decembar 2012

LOKALNE INICIJATIVE U LIVNU

Federalni ParlamentU okviru projekta „Rodno inkluzivne zajednice u BiH, koje je UŽ „Li-Woman“ u ulozi lokalnog partnera implementirao na području Katona Livno u 2012. godini, održan je dvodnevni seminar za mlade lidere. Na treningu, koji je bio održan 01. i 02.12. 2012. godine, posebna aktivnost bila je Izrada projektne ideje u lokalnoj zajednici gdje su izabrana dva prijedloga: „Položaj žena u lokalnoj zajednici“ i„Mladi aktivisti pomažu osobe starije životne dobi“. Ove grupe mladih ljudi su još jednom pokazale da zasigurno imaju potencijala da iniciraju i realiziraju promjene u svojim lokalnim zajednicama u svrhu poboljšanja i razvijanja rodno inkluzivnih zajednica. >> VIŠE..

Novembar 2012

ODRŽANO DESET RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA:
"JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni Parlament U okviru prve faze Projekta Jednake mogućnosti u mjesecu Novembru 2012. godine je održano deset (10) dvodnevnih radionica za izradu biznis planapod nazivom Edukacija žena za pisanje biznis/poslovnih planova. Učesnice radionica su bile žene iz ruralnih sredina koje su učestvovale na trodnevnim radionica osnaživanja i kao najbolje bile izabrane za učešće u dvodnevnim biznis radionicama. Cilj dvodnevnih radionica je upoznati učesnice sa pojmom preduzetništva i njegovim značajem za unaprijeđenje položaja žena u društvu, te osposobiti ih za prepoznavanje poslovne prilike kao i uobličavanje svoje poslovne ideju u biznis/poslovni plan. >> VIŠE..

Decembar 2012

TRENING O LIDERSTVU BIJELJINA

Federalni ParlamentU okviru projekta "Rodno inkluzivne zajednice" Organizacija žena "LARA" i TPO Fondacije Sarajevo, su 04. i 05. decembra 2012. godine u hotelu "Drina" u Bijeljini, održali Trening seminar pod nazivom "Liderstvo u lokalnoj zajednici". Trening su vodile: Emina Abrahamsdotter, Radmila Žigić i Maja Stanković. >> VIŠE..

Decembar 2012

DVODNEVNI TRENING U LIVNU

Federalni ParlamentU okviru Projekta: “Rodno inkluzivne  zajednice“ održan je Trening: “Liderstvo u lokalnoj zajedniciu Livnu 01. i 02. 12. 2012. god. u vremenskom periodu od 9 do 17,30 oba dana na kojem je organizator Li-Woman okupio 21 učesnik/ca iz 4 općine: Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar tj. općine u kojima je obavljeno anketiranje u prvoj fazi projekta. Trening su vodile mr.sci Emina Abrahamsdotter i Jasminka Borković. 
Ciljevi treninga su bili: 
- Povećati svijest i motivaciju učesnika o mogućnostima djelovanja u lokalnoj zajednici,
- Jačanje liderskih vještina učesnika za efikasniji rad i djelovanje u lokalnoj zajednici,
- Izrada nacrta projektnog prijedloga od strane učesnika za primjenu liderskih vještina u svojoj lokalnoj zajednici. >> VIŠE..

Novembar 2012

PUBLICIRAN PRIRUČNIK O LIDERSTVU

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo je u okviru Projekta "Rodno inkluzivne zajednice u BiH'' pripremila Priručnik pod nazivom ''Liderstvo-Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici''. Priručnik su zajednički pripremile autorice: Besima Borić, Radmila Žigić, Jasminka Borković, Jasmina Čaušević i Emina Abrahamsdotter koja je ujedno i urednica Priručnika. Namjera je bila da da se pripremi materijal za edukacije o političkom liderstvu i osnaživanju kapaciteta mladih da rade na zagovaranju rodno uključivih politika djelovanjau svojoj lokalnoj zajednici.
Priručnik se sastoji od tri cjeline: 1) Kontekst BiH (političko administrativna struktura u BiH i mogućnost zajedničkog djelovanja), 2) Liderstvo (definicije i etika liderstva, liderstvo i komunikacija, Liderstvo i rodna ravnopravnost), 3) Praktične vježbe koje trenerima/cama pomažu da interaktivno organiziraju edukacije, a učesnicima da na konkretnim primjerima primjene teorijsko koncepte i informacije ponuđene u prva dva dijela Priručnika. >>PDF

Novembar 2012

POČETAK PRVOG MODULA POLIITČKE AKADEMIJE U BANJA LUCI

Federalni ParlamentU četvrtak 29. novembra 2012. godine u Banja Lucizapočeo je prvi modul Političke Akademije pod nazivom Politička participacija mladih i njihova uloga u kreiranju rodnosenzitivnih politika. Akademiju je otvorio NJ. E. Ambassador Švajcarske Mr André Schaller,  a prisutnim se obratio i generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske  Ranko Karapetrović i direktor nevladine organizacije “Perpetuum Mobile” Ilija Trninić. 30 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja započelo je sa predavanjima i aktivnostima čiji je cilj osnaživanje mladih političara/ki u domenu rodno senzitivnih politika i primjene istih unutar svojih partija i lokalnih zajednica. >> VIŠE..

Novembar 2012

PRVI MODUL POLITIČKE AKADEMIJE U BANJA LUCI

Federalni ParlamentU okviru Projekta Jednake mogućnosti, a u organizaciji TPO i Perpetuum Mobile u četvrtak 29 novembra 2012 u Banja Luci počinje prvi modul Političke Akademije za mlade političare i političarke. Političku Akademiju će otvoriti Švicarski ambasador Mr André Schaller u 15:00 časova u Narodnoj Skupštini RS, a prisutnim će se obratiti i generalni sekretar skupštine  Ranko Karapetrović. Akademiju će pohađati 30 najboljih mladih političara/ki sa jednodnevnih radionica o rodno osjetljivim politikama djelovanja, koje su u sklopu ovog Projekta održane u 10 gradova BiH: : Banja Luci, Sarajevu, Bosanskom Grahovu, Bihaću, Sanskom Mostu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Bratuncu i Bijeljini. Akademija je koncipirana kao participatorni model učenja i aktivnosti i omogućava mladim ljudima, da stečeno znanje primjene u praksi u svojim lokalnim zajednicama. Prvi modul, koj ide pod nazivom Politička participacija mladih i njihova uloga u kreiranju rodnosenzitivnih politika, će trajati od 29 novembra do 2 decembra 2012. godine, dok je drugi modul, pod nazivom Razvijanje vještina, umrežavanje i primjena teorijskih znanja, predviđen za januar 2013.

Oktobar 2012

"JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI" - MEDIJSKI IZVJEŠTAJ

Federalni ParlamentU okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" u periodu od jula do oktobra 2012. provedena je i medijska kampanja, ujedinjenim resursima sa četiri različita projekta, koje je koordinirala organizacija Udružene žene Banja Luka. Iako su sredstva za ovu aktivnost bila prilično ograničena, partnerske organizacije su uspjele skrenuti pažnju lokalnih i nacionalnih medija na svoje aktivnosti.
Organizacije koje su učestvovale u kampanji u okviru projekta "Jednake mogućnosti" su: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Institut za razvoj mladih Kult Sarajevo, Udružene građanke Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać i Krajiška suza Sanski Most. >>PDF

Oktobar 2012

PROJEKAT JEDNAKE MOGUĆNOSTI : ULIČNE AKCIJE U BIH

Federalni ParlamentU okviru aktivnosti Projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici, a sa ciljem osnaživanja žena za aktivnije učešće u političkom životu, uoči lokalnih izbora 2012 održane su ulične akcije u jedanaest gradova širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj način smo željeli još jednom skrenuti pažnju javnosti na važnost ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u svim oblastima života, uključujući i politički angažman.  >> VIŠE..

Oktobar 2012

ULIČNE AKCIJE ŠIROM BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KAMPANJE "GLASAJTE ZA ŽENE" AKTIVISTICE I POLITIČARKE

Federalni ParlamentSa ciljem dodatnog osnaživanja položaja žena u politici, širom Bosne i Hercegovine u organizaciji brojnih partnerskih organizacija u okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici", održat će se ulične akcije uz učešće političarki, kandidatkinja na predstojećim izborima. Pozivamo vas da budete sa nama i posvetite ovoj kampanji vrijeme i prostor u Vašem mediju.
Ulične akcije će se održati u četvrtak, 4. oktobra, 2012. u 12 sati u slijedećim gradovima i na slijedećim lokacijama:
Sarajevo Ilidža – ispred Obrazovnog centra Spajalica
Bosansko Grahovo ul. Maršala Tita, ispred Doma "Gavrilo Princip"
Bratunac Gradski trg
Bijeljina Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića
Banja Luka Trg Krajine, ispred robne kuće "Boska"
Zenica Trg Alije Izetbegovića, ispred robne kuće "Bosanka"
Modriča Glavni trg ispred Borova
Višegrad Trg u ul. Kralja Petra Karađorđevića
Bihać Glavni gradski trg
Sanski Most Mali park Zdena
Tuzla Trg kod Ismeta i Meše – centar grada – PETAK,05.10.2012. u 12h >PDF

Septembar 2012

ODRŽANE RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA: "JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni ParlamentPored vec održanih radionica sa političarima i političarkama, u okviru prve faze projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici planirana je i edukacija preko 1000 žena u 50 ruralnih sredina. Cilj edukativnih radionica sa ženama iz ruralnih sredina je njihovo osposobljavanje za aktivno učešće u javnom i političkom životu, posebno sa akcentom uzimanja učešća kao glasačice na predstojećim izborima. Do sada je održano ukupno  82 radionica osnaživanja u 30 ruralnih sredina Bosne i Hercegovine.  >> VIŠE..

Juli 2012

POČETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU "JEDNAKE MOGUĆNOSTI" JEDNODNEVNE RADIONICE ZA MLADE POLITIČARE I POLITIČARKE

Federalni ParlamentU okviru edukativnog dijela Projektnih aktivnosti i lobiranja, održana je jednodnevna radionica za mlade političarke i mlade političare u Udruženju Krajiška suza u Sanskom Mostu 18.07.2012.god. Cilj radionice je bio upoznavanje pristupu rodno-osjetljivih politika djelovanja, a tri najuspješnija učesnika/ce će pohađatiPolitičku akademiju i učestvovati u nacrtu Gender akcionog plana u saradnji sa lokalnim partnerima. >> VIŠE..

Juli 2012

STUDIJSKA POSJETA STUDENATA SA UNIVERZITETA U BANJA LUCI

Federalni ParlamentStudenti/ce Univerziteta u Banja Luci su u okviru projekta HcA Banja Luka ''Ženska strana politike'' 20.07.012 posjetili TPO Fondaciju Sarajevo kako bi saznali više o programima i projektima ove fondacije. Dr. Zilka Spahić-Šiljak i mr.sci Aida Spahić su predstavile rad TPO Fondacije i aktuelne projekate sa posebnim osvrtom na Projekat: ''Žene i izgradnja mira u BiH'' i ''Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici''. Studentima su podijeljene knjige "Graditeljice mira", autora Alena Kristića, kao i drugi korisni materijali za mlade lidere/ice.

Juli 2012

ZAJEDNIČKA KAMPANJA 23 ORGANIZACIJE IZ 14 GRADOVA KROZ 4 PROJEKTA
KAMPANJA "GLASAJ ZA ŽENE" ZA KONKURENTNIJI POLOŽAJ ŽENA U POLITICI U BIH

Federalni Parlament(SARAJEVO, 19. jula, 2012) Danas je u Sarajevu predstavljena kampanja ''Glasaj za žene'' koju će u naredna tri mjeseca zajedno provoditi ''Ženske grupe BiH'', odnosno dvadeset i tri partnerske organizacije iz 14 gradova Bosne i Hercegovine. Kako bi što efikasnije doprinijele položaju žena u politici, te posebno senzibilizirale mlade političare i političarke za rodna pitanja, ali i posebnu pažnju posvetile ženskom glasačkom tijelu u ruralnim sredinama, organizacije su ujedinile snage i projektne aktivnosti proizašle iz četiri srodna projekta koja podržavaju Švicarska razvojna agencija (SDC),Kvinna till Kvinna Švedska, Rosa Luxemburg za jugoistočnu Evropu, te Fond otvoreno društvo BiH. >> VIŠE..

Juli 2012

POČINJE KAMPANJA ŽENSKE GRUPE BIH

Federalni ParlamentU Sarajevu će 19 jula 2012 godine u 11:30 u prostorijama CIPS-a Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8 Kampusa Univerziteta) biti održana prva press konferencija na kojoj će se najaviti aktivnosti Kampanje Ženske grupe BiH. Kampanja obuhvata aktivnosti četiri projekta: "Jednake mogućnosti za žene i muškarce," podržan od SDC-a Švicarska, Projekat  " Žena i pravo danas" podržan od  fondacije Kvinna till Kvinna Švedska, Projekat "Unapređenje sudjelovanja žena u vlasti i rodno odgovorne  politike u Bosni i Hercegovini - 2012" podržan od fondacije Rosa Luxemburg  za jugoistočnu Evropu, Njemačka, i projekat "Osnaživanje žena BiH za političke i društvene promjene" podržan od Fond otvoreno društvo BiH. 
Kampanju zajedniči realiziraju Ženske grupe BiH:TPO Fondacija, Udružene žene Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, Medica Zenica, Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Lara Bijeljina, Fondacije Cure Sarajevo, Budućnost Modriča, Most Višegrad, Ženski Centar Trebinje, Prava za sve Sarajevo, Forum žena Bratunac, Duvanjke Tomislavgrad, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Žene ženama Sarajevo, Center za ljudska prava Univerziteta, Perpetuum Mobile. >> VIŠE..

Juli 2012

"DOPRINOS USTAVNOJ REFORMI U BOSNI I HERCEGOVINI - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa jedanaest partnerskih organizacija iz deset gradova BiH  od 01. Jula 2012 počinje sa radom na novom projektu pod nazivom Doprinos ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici. Projekat je podržan od stane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC), i biti će proveden udvije faze: sa prvom u periodu od marta do decembra 2012 i drugom u periodu od januara 2012 do marta 2014 godine. Opći cilj ovog Projekta je osnaživanje mladih političara i političarki u oblasti rodne politike, te podrška mladim lidericama da budu što konkurentnije u politici, ali i razvijanja svijesti kod ženskog biračkog tijela u ruralnim sredinama o važnosti njihovog aktivnog učešća u javnom životu putem korištenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Projekat Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici se provodi u saradnji sa: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Perpetuum Mobile.
Sredinom jula 2012 godine biti će održana prvapress konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 18 mjeseci Projekta i edukacija žena žena i zajednička kampanja Ženske grupe. >> VIŠE..

10.5.2012

FORUM "MIROTVORSTVO U ZAJEDNICI" - ZENICA

Federalni ParlamentMedica Zenica su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 10. maja 2012., organizirala Forum na temu ''Mirotvorstvo u zajednici" na kojem su okupile predstavnice Bh ženskih nevladinih organizacija koje su prepoznate u svojim lokalnim zajednicama kao mirotvorke: Lidia Živanovic (HcA B. Luka), Nada Golubović (Udružene žene B. Luka), Radmila Žigić (Lara Bijeljina), Azra Arnautović (Vive žene Tuzla), Danka Zelić (UG B. Grahovo), Jasminka Rebac (UG Ružičnjak, Mostar), Rahela Džidić (Američka ambasada) Besima Borić (Parlament FBiH), Jadranka Milićević (Fondacija Cure Sarajevo), Amra Pandžo (Mali Koraci Sarajevo), Sabiha Husić (Medica Zenica) i Zilka Spahić Šiljak (TPO Fondacija Sarajevo). Gošće Foruma su bile predstavnice nekoliko evropskih zemalja koje učestvuju u radu EPIL projekta i ovom prilikom su mogle razgovarati sa Bh mirotvorkama o akitvnostima na izgradnji mira, motivaciji i postignućima, ali i planovima za nastavak njihovog angažamana i saradnje. Kalendari sa 15 nobelovki i knjige "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije su podijeljeni učesnicama. Zanimljivo je kako mirotvorke svjeta mogu biti inspiracija i poticaj da se istraje u mirotvornom radu, ali i to na koji način lokalne inicijative mogu biti egzemplar za žene i u BiH i drugim zemljama da se pokaže da dobro i potreba za mirom može prevladati i najveće poteškoće.

April 2012

Seminar u zenici

Medica Zenica su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 28. Aprila 2012., organizirale seminar u Zenici na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Na seminaru je prisustvovalo 14 učesnika/ca iz srednjih škola, te predstavnika/c nevladinog sektora. Voditeljcie Sabiha Husic i Zilka Spahic-Siljak su kroz interaktivne radionice nastojale da posebno istaknu pitanja promocije prava žena i prava djece, te drugih marginalnih grupa u društvu na čemu je posebno radila Shirin Ebadi. Učesnice su istaknule da do sada nisu ništa znale o nobeolvkama osim Majke Tereze, ali da je knjiga i radionice na kojima su prisustvovale otkrile nove informacije koje će im biti dragocjene u daljem radu sa učenicima u školama. Posebno je istaknuto da je važno da što veći broj nastavnika/ca prođe ovakve vrste edukacije.

April 2012

Seminar u tuzli

Vive žene Tuzla su u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 27. Aprila 2012., organizirale seminar u Tuzli na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, koje su sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Na seminaru je prisustvovalo 15 učesnika/ca iz osnovnih i srednjih škola, te predstavnika/c nevladinog sektora. Kroz priču Shirin Ebadi, iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, razgovaralo se ulogama žena i muškaraca u Bh društvu, o putevima i načinima promjena, te o pozicijama moći. Kroz interaktivne vježbe učesnici/e su učili kako ova znanja primijenti u školama i drugim organizacijama.

April 2012

Seminar u Bijeljini

Lara Bijeljina je u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, 26. Aprila 2012., organizirala je seminar u Bijeljini na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Učesnice seminara su bile predstavnice nevladinih organizacija i nastavnice osnovnih škola iz Bijeljine i Janje. Kroz interaktivne radionice sa voditeljicom Amrom Pandžo, učesnice su upoznale nekoliko Nobelovki i dobile upute kako dalje mogu koristiti knjigu za organiziranje radionica u svojim organizacijama i školama. Ženski doprinos miru ohrabrio je i žene u ovom kraju da nastave sa svojim radom i da pokrenu nove inicijative za, kako su naglasile, bolju i mirniju budućnost.

April 2012

Seminar u Banjoj Luci

Federalni ParlamentU organizaciji "Perpetuum mobile – Centara za razvoj mladih i zajednice" Banja Luka i TPO Fondacije iz Sarajeva, 18. Aprila 2012., održan je seminar u Banjoj Luci na temu "Žene i mirotvorstvo", koji je baziran na istinitim pričama nobelovki, čije su priče sakupljene u knjizi "Graditeljice mira", autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije. Pored predavanja učesnici/e su učestvovali u diskusiji o rodnoj neravnopravnosti u politici i isključenju žena sa mjesta odlučivanja. Značajan iskorak su napravile neke žene u povijesti poput Alve Myrdal i drugih mirotvorki predstavljenih u ovoj knjizi koje su bile dovljno hrabre da mijenjaju svijest na bolje. Radionici su prisustvovali predstavnici/ice nevladinih i sportskih organizacija, srednjih skola i Univerziteta u Banjoj Luci.

April 2012

Seminar u Kakanju

Medica Zenica i TPO Fondacija Sarajevo su uz podršku vijećnice Općinskog vijeća Kakanj, Hatidže Sahman organizirale Seminar u Kanju 14.04.2012 godina na temu "Žene i mirotvorstvo". Ovi seminari se održavaju u okviru Projekta: ''Mirotvorke svijeta - Promocija rezolucije 1325''. Na seminaru je učestvovalo 19 nastavnika/ca i predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizacija, iako je planirano da ih bude 10-12. Po završetku seminara svim prisutnim uručene su knjige: ''Graditeljice mira'', autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije koje će moći kasnije koristiti u školama i u daljnjem radu u pripremi seminara u oblasti izgradnje mira, ljudskih prava i građanskog aktivizma.

April 2012

Seminar u Livnu

Li-Woman, Udruženje Građanski B. Grahovo i TPO Fondacija Sarajevo su organizirali Seminar 14.04.2012 godina u Livnu na temu ''Žene i mirotvorstvo''. Ovi seminari se održavaju u okviru Projekta: ''Mirotvorke svijeta -Promocija rezolucije 1325'' koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu. Na seminaru je učestvovalo 22 nastavnce i predstavnice lokalnih nevladinih organizacija iz Livna i B. Grahova. Po završetku seminara svim prisutnim uručene su knjige: ''Graditeljice mira'', autora Alena Kristića u izdanju TPO Fondacije koje će moći kasnije koristiti u školama i u daljnjem radu u pripremi seminara u oblasti izgradnje mira, ljudskih prava i građanskog aktivizma.

Mart 2012

Rodno inkluzivne zajednice u BiH

TPO Fondacija je u saradnji sa dva lokalna partnera: Lara Bijeljina I Li-Woman pokrenula projekat "Rodno inkluzivne zajednice u BiH" s ciljem osnaživanja žena i muškaraca da postanu aktivni građani i građanke koji će zagovarati izgradnju rodno inkluzivnih zajednica i zajednica orjentiranih i na potrebe žena. TPO Fondacija je sa svojim partnerima provela Analizu stanja u osam gradova u Kantonu Livno i regiji Bijeljina (400 ispitanika/ca) da se ustanove kakve su politicke i administrativne strukture i mehanizmi u ovim zajednicama i da se predlože konkretne upute za rodno uključive politike. Na temelju rezultata Analize, TPO tim u saradnji sa iskusnim političarkama, državnim službenicama, teoretičarkama i aktivisticma u partnerskim NVO-ima radi na pripremi Priručnika za liderstvo žena i muškaraca koji će služiti unaprijeđenje rodno inkuizivnih politika i loklanim zajednicama. Projekat podržava Američka vlada, Ured za odnose sa javnošću u BiH. Analiza je dostupna ovdje. >>PDF

10. Decembar 2011

U Sarajevu odrŽana "Šetnja za mir"

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava, u Sarajevu je 10.12.2011. godine u 12 sati počela Šetnja za mir, a nakon toga je održan prorgram na platou uspred BBI Centra. Šetnju su organizirale: TPO Fondacija Sarajevo, Medica Zenica, Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Gender centar FBiH i UN Women. Cilj šetnje je bio podsjetiti se na postignuća i pregnuća mirotvorki svijeta. Na trgu ispred BBI centra održan je zvanični dio programa, a ujedno je skrenuta pažnja na važne korake koje su učinile graditeljice mira diljem svijeta i za te svoje napore dobile Nobelovu nagradu za mir od 1905. do 2011. godine. Učesnicima i učesnicama su se obratili: Zilka Spahić-Šiljak u ime TPO Fondacije, Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, Vera Jovanović u ime Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH i Ana Vuković direktorica Gender centra FBiH, a cjelokupan program je moderirala Una Bejtović. >> VIŠE..

10.12.2011

TPO Fondacija Sarajevo, HelsinŠki komitet za ljudska
prava BiH, Gender centar FBiH , UN Women, ured u Sarajevu
POZIV NA "Šetnju za mir"

Federalni ParlamentPozivamo vas da, u okviru Kampanje ’’16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama’’, prošetate zajedno sa nama ulicama Sarajeva 10.12.2011. godine u cilju promocije mirotvornog rada žena.
Ovom ’’Šetnjom za mir’’ želimo podsjetiti sve nas na važne korake koje su učinile graditeljice mira diljem svijeta i za te svoje napore dobile Nobelovu nagradu za mir u periodu od 1905. do 2011. godine.
Životi, djela i vizije ovih žena mogu biti inspiracija svakom građaninu i građanki u nastojanju da urade nešto dobro za sebe i svoju zajednicu.
’’Šetnja za mir’’ počinje u 12 sati ispred Katedrale, a završava ispred BBI Centra gdje će biti održana ’’Promocija graditeljica mira’’ uz prigodan muzički program i podjelu promotivnog materijala.

PROGRAM
11:30 Okupljanje ispred Katedrale
12:00 Šetnja od Katedrale do BBI Centra
12:30 Predstavljanje Graditeljica mira
-       Pozdravne riječi: Zilka Spahić-Šiljak, Vera Jovanović, Ana Vuković
-       Predstavljanje 15 graditeljica mira: Besima Borić
13:00 Muzički program i promocija kalendara Graditeljice mira
PRIDRUŽITE NAM SE!

ORGANIZATORICE

Decembar 2011

PriruČnik Dijalogom protiv nasilja

Sada je Priručnik Dijalogom protiv nasilja dostupan i na engleskom jeziku i možete ga pronaći na našem website-u u publikacijama. Zahvaljujemo se UN Women na podršci i nadamo se da će Priručnik biti koristan u edukaciji o nasilju i dijaloškim metodama koje mogu biti korisne u prevazilaženju nasilja i nerazumijevanja.
>>Countering Violence with Dialogue

Novembar 2011

ODRŽANA PROMOCIJA MJERA ZA AKTIVNO TRŽIŠTE RADA U FEDERALNOM PARLAMENTU

Federalni ParlamentU Federalnom parlamentu, na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica i Odbora za rad i socijalnu zaštitu, promovirana je publikacija TPO Fondacije Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice koju je u okviru projekta Socijalna inkluzija povratnica pripremila Besima Borić, predsjedavajuća Odbora za rad i socijalnu politiku. Besima Borić je prezentirala publikaciju, a najnovije statističke podatke o zaposlenosti žena u Federaciji predstavila je gđa Velida Draško iz Federalnog zavoda za zapošljavanje. Predsjedavajuće druga dva odbora, gđa Slavica Josipović i gđa Katica Čerkez su se također obratile na sjednici i naglasile značaj ove teme i daljeg rada na provedbi predloženih preporuka. Zastupnice i zastupnici su aktivno učestvovale/i u diskusiji koja je uslijedila te su naglasili značaj izmjene zakonodavstva, lobiranja u političkim partijama, promocije preporuka i umrežavanja da bi se ubrzala njihova provedba. >> VIŠE..

Oktobar 2011

Oktobar 2011 okrugli sto u ameriČkoj ambasadi

Federalni ParlamentPredstavnice TPO fondacije su se, zajedno sa predstavnicama drugih nevladinih organizacija, susrele sa Ambasadoricom visokoga ranga za pitanja žena, gospođom Melanne Verveer u nedjelju, 23.10.2011. godine u 15.30 u prostorijama Americke ambasade u Sarajevu. >> VIŠE..

Septembar 2011

TPO FONDACIJA objavljuje web upITNIK

Federalni ParlamentTPO Fondacija unutar projekta "Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH" provodi baseline studiju kojom želi detektirati mirotvorke i ispitati stavove o miru i aktivnostima izgradnje mira u BiH, s naglaskom na ulozi žena. Istraživanje stavova građana/ki već je sprovedeno i analiza razultata je u toku. Istraživanje stavova NVO aktivista/kinja bit će provedeno putem web upitnika koji je postavljen na web stranici TPO fondacije, i može se naći na sljedećem linku http://anketa.tpo.ba/>> VIŠE..

Juli 2011

TPO POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA CIPS-OM

Federalni ParlamentJučer je u Sarajevu potpisan Sporazum o saradnji između TPO Fondacije i Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu povodom akcije doniranja knjiga biblioteci Centra za ljudska prava. TPO Fondacija ovim je zvanično otpočela akciju doniranja knjiga. Knjižni fond iz ove Biblioteke bit će namijenjen svim studentima, a ponajprije studentima na magistarskim i doktorskim studijama Univeziteta u Sarajevu. Potencijalni donatori su kako pojedinci tako i znanstvene, obrazovne i druge institucije širom svijeta. Akcija će trajati do 31.12.2011.godine.

Juni 2011

zavrŠen projekat "testiraj se na dijalog"

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO) implementirala je projekat "Testiraj se na dijalog!" u školama u općini Centar. U okviru projekta održano je 5 radionica i 10 test kružoka sa ciljem upoznavanja uloge dijaloga u prevenciji nasilja sa naglaskom na rodno zasnovano nasilje. Projekat je realiziran u periodu mart-juni 2011.godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i finansijsku podršku Općine Centar. U projektu je učestvovalo 10 pedagoga i 217 učenika.>> VIŠE..

Maj 2011

TPO FONDACIJA organizovala prvi dio kursa "Životne priČe i dijalozi"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u maju u Sarajevu unutar projekta "Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH" organizovala prvi dio kursa "Životne priče i dijalozi". Kursu je prisustvovalo 16 učesnica, od kojih su 11 njih predstavnice 9 partnerskih organizacija na projektu. Voditeljica kursa bila je Nejra Nuna Čengić, doktorska studentica na Institutum Studiorum Humanitatis, te autorica i predavačica na postdiplomskom kursu: "Životne priče i dijalozi".>> VIŠE..

Maj 2011

PEDAGOZI I UČENICI TESTIRANI NA DIJALOG

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO) organizirala je I i II radionicu "Testiraj se na dijalog!" od predviđenih pet radionica u okviru projekta koji se realizira uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo i finansijsku podršku Općine Centar. Radionica je obuhvatila teme rodno zasnovanog nasilja i uloge dijaloga u prevenciji nasilja sa naglaskom na multireligijski dijalog. >> VIŠE..

Maj 2011

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING IZ MONITORINGA I EVALUACIJE

Federalni ParlamentTPO Fondacija organizirala je u Sarajevu dvodnevni trening iz monitoringa i evaluacije za 14 predstavnika/ca 6 partnerskih nevladinih organizacija na projektu "Socijalna inkluzija žena povratnica". Za potrebe treninga kao i za izradu priručnika za monitoring i evaluaciju, TPO Fondacija je angažirala Zoltana Milića, M&E stručnjaka. TPO Fondacija pripremila je Priručnik i trening iz oblasti monitoringa i evaluacije projekata u cilju jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija u Sanskom Mostu, Grahovu, Bijeljini, Bratuncu, Mostaru i Zenici koje rade sa ciljnom grupom projekta –ženama povratnicama.>> VIŠE..

Maj 2011

TPO FONDACIJA REALIZIRA PROJEKAT "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!" uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i uz finansijsku podrŠku Općine Centar u Sarajevu

Federalni ParlamentTranskulturna Psihosocijalna Obrazovna (TPO) Fondacija realizira projekat "Testiraj se na dijalog!" u periodu mart – juli 2011. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i uz finansijsku podršku Općine Centar u Sarajevu. U okviru projekta, predviđene su edukativne radionice za pedagoge i učenike srednjih i osnovnih škola u općini Centar iz oblasti dijaloga i rodno utemeljnog nasilja sa naglaskom na multi-religijski dijalog. Nakon radionica, učesnici projekta će timski organizirati 10 kružoka "Testiraj se na dijalog!" i dizajnirati promotivni materijal za kampanju"Testiraj se na dijalog!" namijenjenu učenicima, nastavnicima, roditeljima i pedagozima. Uzimajući u obzir porast nasilja među mladima i posljedice koje bosanskohercegovačko društvo trpi, iznimno je važno uključivati ove teme u nastavni proces i pomoći mladim ljudima da razumiju i lakše prevladavaju frustracije i probleme s kojim se suočavaju u svakodnevnom životu.>> VIŠE..

April 2011

Uz podrŠku UN Women pokrenuT Projekat: "ŽENE, MIROTVORSTVO I POMIRENJE U BiH"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je pripremila projektni prijedlog u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu - Centar za Interdiscplinarne Studije u cilju osvjetljavanja uloge bosanskohercegovačkih heroina koje rade na izgradnji mira i pomirenja u zadnjih 20 godina, ali vlasti i javnost nisu na odgovarajući način bilježili i prepoznavali njihova zalaganja i uspjehe. Angažman žena i aktivnosti u oblasti izgradnje mira i pomirenja su važan dio bosanskohercegovačke historije, ali nije bilo relevantnih istraživanja i publikacija o mirotvorkama koje su se zalagale za pravdu, mir i koje su svjedočile aktivno građanstvo. Žene obično ne bilježe svoju historiju i svoje priče. One djeluju, komuniciraju i grade horizontalne mreže i odnose među ljudima i ne razmišljaju mnogo o svojoj vlastitoj promociji. Žene su više zainteresirane za rezultate i unaprijeđenje međuljudskih odnosa, nego za vlastitu promociju i vidljivost. 
Kao rezultat Projekta, priče o mirotvorkama će biti analizirane,  objavljene i bit će korištene za osnaživanje budućih generacija u BiH u promicanju mira i sigurnosti za sve marginalizirane i obespravljene grupe ljudi.

April 2011

Uz podrŠku Ambsade Kraljevine NorveŠke pokrenut je Projekat: "Mirotvorke svijeta: Provedba Resolucije 1325 kroz primjere mirotvorki"

Federalni ParlamentTpo Fondacija nastavlja raditi na prvedbi Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti koja naglašava važnost uključivanja žena, specijalne potrebe žena i djevojaka u procesima pregovaranja i uspostave mira. Narativi mirotvorki svijeta koje su dobile Nobelovu nagradu za mir bit će analizirani i publicirani u Čitanki koja će se koristiti za promicanje pozitivnih primjera i modela mirotvorstva i mirovnog aktivizma u svijetu. Na temelju tog materijala bit će održano šest radionica u šest gradova za nastavnike/ce i aktiviste/kinje nevladinog sektora.
Kroz historiju je bilo primjera dobre prakse u izbjegavanju sukoba i diplomatskom rješavanju konflikta kao i opredjeljenosti ka mirovnim rješenjima na nivou porodice, zajednice i društva. Mnoge žene su postale svjetski poznate mirotvorke, a njihova metodologije, strategije i ideje mogu služiti kao pozitivni primjeri za druge žene i muškarce u izgradnji mira. Projekat će doprinijeti povećanju svjesnosti zajednice i društva o aktivnom građanstvu, dijalogu i ženskim ljudskim pravima i učešću žena u javnom životu.

Mart 2011

Uz podrŠku Ambsade Kraljevine NorveŠke pokrenut je Projekat:
"Mirotvorke svijeta: Provedba Resolucije 1325 kroz primjere mirotvorki"

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u okviru Projekta ''Socijalna uključenost povratnica u BiH''  pipremila analizu aktivnih mjera zapošljavanja povrtanica koja je publikacirana pod nazivom "Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice".
Autorica Besima Borić je dala pregled stanja povratničke populacije i mogućnosti zapošljavanja i pokazala da su vlasti u BiH relativno kasno pokrenule projekte i izdvajanje sredstava za zapošljavanje povratnika/ca, te da ne postoje rodno osjetljive politike u zapošljavanju povratnika/ca, a da je od iznimne važnosti dodatno obrazovanje i pre-kvalifikacija povratnica u zanimanja za koja postoji veća potražnja na tržištu rada u BiH. 
U saradnji sa partnerskim organizacijama (Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Medica Zenica, Žena BiH Mostar, Krajiška suza, UG B. Grahovo) održane su prve prezentacije publikacije ''Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice'' u šest loklanih zajednica: Bijeljina, Bratunac, Zenica, Mostar, Sanski Most, B. Grahovo.

Decembar 2010

SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA - PRUŽENA OBUKA I PREDSTAVLJENE PUBLIKACIJE: "Rodno osjetljiva situaciona analiza" i "Rodno osjetljiva analiza zakona"

Federalni ParlamentDo kraja 2010. godine, TPO Fondacija je u saradnji sa lokalnim partnerima realizirala treninge komunikacijskih vještina i izgradnje mira i upriličila promocije "Rodno osjetljive situacione analize" i Rodno osjetljive analize zakona i drugih zakona koji se tiču povratničke populacije. Ove aktivnosti su realizirane u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH'' sa ciljem da potpomogne socijalnu inkluziju i održivi povratak žena, pripadnica manjinskih grupa u područjima Bosne i Hercegovine, koja bilježe veliku stopu povrata. Projekat je finansijski podržan od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova.>> VIŠE..

Novembar 2010

ODRŽANO 16 RADIONICA O RODNO ZASNOVANOM NASILJU ZA ŽENE IZ 48 RURALNIH SREDINA

Federalni ParlamentU okviru projekta "Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žena u mutlireligijskom dijalogu" TPO Fondacija organizirala je 16 radionica za žene iz 48 ruralnih sredina. Radionice su održane u periodu od 26.11. do 10.12.2010. godine i to  u sljedećim mjestima: Bijeljina, Sanski Most, Bosanski Petrovac, Dokanj, Maglaj, Mostar, Goražde, Zenica, Milići, Travnik, Bihać, Vareš, Kakanj, Ilijaš, Modrinje, Vogošća. Radionice su realizirale certificirane trenerice koje su prethodno prošle obuku od strane TPO Fondacije u saradnji sa Medicom Zenica. Radionice su realizirane u saradnji sa partnerskim organizacijama: Fondacija Cure Sarajevo, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Perpetuum Mobile Banja Luka, Krajiška suza Sanski Most, Forma F Mostar i Nahla Sarajevo. Projekat je podržan od strane UNIFEM-a.>> VIŠE..

Novembar 2010

NAKON SARAJEVA I BANJALUKE, ODRŽANE PROMOCIJE KAMPANJE
"TESTIRAJ SE NA DIJALOG" U JOŠ 8 GRADOVA U BIH

Federalni ParlamentU okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", TPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa Medica Zenica je promovisala javnu kampanju "Testiraj se na dijalog" koja je proizašla iz projekta "Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u multireligijskom dijalogu". Projekat je podržan od strane UNIFEM-a.
Nakon Sarajeva i Banje Luke, promocije kampanje uslijedile su u Zenici, Travniku, Maglaju, Bugojnu, Kaknju, Goraždu, Mostaru i Tuzli u uredima Američkog kutka i partnerskih nevladinih organizacija. Sve aktivnosti TPO Fondacija organizirala je u partnerstvu sa Medica Zenica i u saradnji sa nevladinim organizacijama: Perpetuum Mobile, Lara Bijeljina, Forma F, Vive Žene Tuzla, Fondacija CURE, Nahla Sarajevo, Kolo srpskih sestara i Krajiška suza Sanski Most.
Podršku kampanji Testiraj se na dijalog osigurali su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.
>> VIŠE..

Novembar 2010

ODRŽANA PROMOCIJA KAMPANJE "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!" U SARAJEVU I BANJOJ LUCI

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo upriličila je promociju kampanje ''Testiraj se na dijalog!''u Američkom kutku u Sarajevu 26. novembra 2010.godine u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Centrom za istraživanje i edukaciju "Nahla". Istog dana upriličena je promocija i u Američkom kutku u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile. Kampanja je pokrenuta u oktobru 2010. godine sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima multireligijskog dijaloga i rodne ravnopravnosti sa fokusom na rodno zasnovano nasilje.
Podršku kampanji Testiraj se na dijalog osigurali su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.
>> VIŠE..

Novembar 2010

POČELA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Federalni ParlamentU periodu od 25.11 do 10. 12. 2010. godine TPO Fondacija i Medica Zenica, u saradnji sa partnerskim organizacijama: Fondacija Cure Sarajevo, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Perpetuum Mobile B. Luka, Krajiska suza S. Most, Forma F Mostar, Nahla Sarajevo, IMIC Sarajevo, implementiraju 27 aktivnosti u okviru ove kampanje: 16 radionica u ruralnim sredinama i 10 prezentacija kampanje ''Testiraj se na dijalog".
Podršku su osigurali: UNIFEM, SCD Sarajevo i Ambasada SAD-a Sarajevo. Kalendar radionica "Dijalogom protiv nasilja" i promocija kampanje "Testiraj se na dijalog"
>> VIŠE..

Novembar 2010

PREZENTIRANA SITUACIONA ANALIZA I ODRŽAN TRENING ZA PARTNERSKE NV

Federalni ParlamentTPO Fondacija prezentirala je rezultate "Rodno osjetljive situacione analize" 9. novembra u Sanskom Mostu i 10. novembra u Bosanskom Grahovu. Također je upriličen trening za članice nevladinih organizacija "Krajiška suza" i UG "Grahovo" kako bi se ojačali njihovi kapaciteti i vještine za rad sa ženama povratnicama pri ostvarivanju njihovih prava na zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Situaciona analiza je rezultat istraživanja u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH" kojeg implementira TPO Fondacija iz Sarajeva u saradnji sa partnerskim organizacijama i uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
>> VIŠE..

Novembar 2010

PREZENTIRANA SITUACIONA ANALIZA I ODRŽAN TRENING ZA PARTNERSKE NV

Federalni ParlamentTPO Fondacija prezentirala je rezultate Rodno osjetljive situacione analize - "Socijalna uključenost povratnica" 4. novembra u Bijeljini i 5. novembra u Bratuncu. Nakon prezentacije, treneri TPO Fondacije održali su trening iz komunikacijskih vještina i suočavanja sa stresom za partnerske nevladine organizacije Lara Bijeljina i Forum žena Bratunac.
Situaciona analiza je rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH". Projekat je pokrenut u decembru 2008. godine i finansijski je podržan od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova.
>> VIŠE..

Oktobar 2010

ODRŽANA DVODNEVNA KONSULTACIJA I DODJELJENI CERTIFIKATI ZA 15 TRENERA I TRENERICA "DIJALOGOM PROTIV NASILJA"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji s Medicom Zenica održala je dvodnevnu konsultaciju za prvu i drugu generaciju trenera/ica 25. i 26. oktobra/listopada 2010. godine u Sarajevu. Ovom prilikom dodjeljeni su certifikati za 15 trenera/ica 2. generacije koji su uspješno prošli trening "Dijalogom protiv nasilja: rodno zasnovano nasilje i multireligijski dijalog".
Trening za trenere je jedna od aktivnosti održanih u okviru projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u multireligijskom dijalogu"kojeg implementira TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica i uz podršku UNIFEM-a.
>> VIŠE..

Oktobar 2010

POČINJE KAMPANJA "TESTIRAJ SE NA DIJALOG!"

Federalni ParlamentTPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa Medica Zenica u oktobru/listopadu 2010. godine pokreće kampanju po nazivom ''Testiraj se na dijalog!'' Ova kampanja je proizašla iz aktivnosti projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u izgradnji mira i pomirenja'' kojeg podržava UNIFEM.
Kampanja će obuhvatiti 15 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2010.godini te 13 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2009.godini. Svi učesnici/ce su predstavnici/ce nevladinih organizacija iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Banje Luke, Velike Kladuše, Srebrenika, Maglaja, Bihaća, Bosanskog Petrovca, Gradiške, Bijeljine, Višegrada i Sanskog Mosta. U okviru kampanje na više lokacija biće organizirana zajednički kružoci pripadnika i pripadnica različitih etničkih i religijskih tradicija s ciljem podizanja svijesti o poštovanju i uvažavanju različitosti.
NAŠA PORUKA JE: ''Testirajmo se svi na dijalog'', da vidimo koliko smo doista spremni prihvatiti drugoga i drugačijeg, i koliko smo spremni da u takvim susretima istinski učimo, rastemo i djelujemo na opću korist.

Septembar 2010

TRENING-SEMINAR ''Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog''

Federalni ParlamentTranskulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica organizirala je trening "Dijalogom protiv nasilja: rodno utemeljeno nasilje i multireligijski dijalog" u periodu od 20. do 29. septembra/rujna 2010. godine na Vlašiću kod Travnika.
Tokom desetodnevnog treninga, 15 učesnika/učesnica različitih etničkih i vjerskih pripadnosti iz Bosne i Hercegovine educirano je iz 5 različitih oblasti:  dostojanstvo žene, rodna ravnopravnost u porodici, rodno zasnovano nasilje, uloga žene u izgradnji mira i pomirenja. Ovaj trening je dio projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u intereligijskom dijalogu''. Opći cilj projekta je povećati svijest lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promovira i zagovara zaštita ženskih ljudskih prava.
Projekat je podržan od strane UNIFEM-a. Okvir za Trening paket je CEDAW i UN Rezolucija 1325.

>> VIŠE..

Juli 2010

PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU

TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica pokrenula je projekat: ''PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU'' koji će biti proveden u periodu of Jula 2010 do Februra 2011. godine.
Opći cilj projekta je povećati svjesnost lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promoira i zagovara zaštita  ženskih ljudskih prava.

Juni 2010

U okviru projekta "101 razlog zašto glasati za Ženu" PROGLAŠENA NAJBOLJA IZJAVA

Federalni Parlament
U Media centru Sarajevo 21. juna 2010. godine promoviran je 101 razlog zašto glasati za žene i proglašena najbolja izjava za koju su slušatelji/ce radija Stari grad glasali  od 27. 06. do 27. 05. 2010 godine.
Izjava sportskog novinara Marijana Mijajlovića je odabrana kao najbolja.
Posebno je naglašena važnost edukacija koje se odvijaju u 36 gradova i 105 ruralnih sredina s ciljem podsticanja žena da izađu na izbore i da podrže žene.

>> VIŠE..

Juni 2010

LJETNI KAMP "POSJETI SVOGA DRUGA"

Federalni ParlamentU okviru Projekta “SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH”, TPO Fondacija u saradnji sa partnerskim organizacijama: Krajiška suza, S. Most, UG Grahovo, i Lara Bijeljina organizirala je 2010 ljetni kamp “Posjeti svoga druga” za djecu povratnica iz ovih gradova. Većina djece je živjela u porodicama da jednim roditeljem jer su im očevi ubijeni tokom rata. Kamp je organiziran u selu Čaplje kod S. Mosta i ugostio je 30 djece iz tri grada različitih etničkih i religiskih identiteta. Program su vodili lokalni nastavnci i TPO tim a djeca sui mala jednu radionicu i sportske aktivnosti svaki dan kao i sesiju pričanja priča. Posjetili su također sve religijske bogomolje u S. Mostu u Prijedoru.

Juni 2010

U okviru projekta "SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH"
RADIONICE: MIR I POMIRENJE

Federalni ParlamentTPO Fondacija u saradnji sa partnerskim organizacijama Lara Bijeljina, Medica Zenica, Udružene žene Banja Luka, Krajiška suza Sanski Most, Centar za mir Sanski Most i Forum žena Bratunac, održala je radionice na temu "Mir i pomirenje" u okviru projekta "SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH". Cilj projekta je osnažiti žene povratnice u oblasti zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, ali i kreirati i povoljnije društveno okruženje za održivi povratak. TPO Fondacija je uradila procjenu stanja na terenu, koja je pokazala potrebu za različitim vidovima edukacije i treninga.>> VIŠE..

Maj 2010

U OKVIRU PROJEKTA "101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU" - ODRŽANE
TRI EDUKATIVNE RADIONICE

Federalni Parlament
U okviru projekta 101 razlog zašto glasati za ženu, TPO fondacija je u maju mjeseca održala tri edukativne radionice o aktivnom građanstvu i ženskim ljudskim pravima.
Ono što je zajedničko za sve tri radionice jeste uspjeh u osvještavanju žena po pitanju odgovornosti za glasanje, a samim tim i političko angažovanje.

>> VIŠE..

April 2010

Promovisan zvaniČni poČetak projekta
"OsnaŽivanje uloge Žena - 101 razlog zaŠto glasati za Ženu"

Federalni ParlamentU Sarajevu, 15 aprila 2010 je promovisan zvanični početak projekta "Osnaživanje uloge žena - 101 razlog zašto glasati za Ženu". Projekat će se implementiratiu 36 bosanskohercegovačkih gradova i 105 ruralnih područja, gdje će se građani/građanke educirati i animirati da na predstojećim izborima glasaju za žene (projekat ne zagovara niti jednu stranku), da promisle o snazi svojih glasova koje mogu koristiti u iniciranju promjena, povećanju uticaja i broja glasova žena u političkom životu u BiH. Također će se u sklopu projekta prikupiti 101 izjava poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine kao odgovor na samo 1. pitanje koje još od prvih demokratskih izbora čeka odgovor: ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU?

Od aprila do oktobra 2010 godine, u 36 gradova i 105 mijesta - traži se odgovor na pitanje zašto glasati za ženu?
13 organizacija iz 11 gradova - traži odgovor koji će promijeniti svijest o položaju žene u BiH!


>> VIŠE..

Mart 2010

INFO O PROJEKTU 101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU

Federalni ParlamentTPO Fondacija u saradnji sa INFOHOUSE, Fondacijom CURE i 10 NVO-a iz BiH implementira projekat 101 razlog zašto glasati za ženu u 36 gradova i 105 ruralnih sredina u BiH. Projekat se realizira uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Heinrich Böll i Friedrich-Ebert-Stiftung.
Jedan od ciljeva projekta je da se bosanskohercegovačkoj javnosti pokaže koje su prednosti uključenja žena u politički život ali i posljedice njihovog isključenja iz donošenja odluka po društvo, ali i po same žene.
Sredinom marta su započele pripreme za projekat, a 15. aprila će biti održana prva press konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 7 mjeseci kampanje i edukacije žena.
Iako bosanskohercegovački ustavno-pravni okvir garantira jednaka prava ženama i muškarcima, u praksi su žene zatupljene sa 17% u političkom životu.
>> VIŠE..

Decembar 2009

Knjiga MonoteistiČko troglasje je promovirana i u Sarajevu

Federalni ParlamentKnjiga Monoteističko troglasje je promovirana i u Sarajevu 17. 12. 2009. godine u okviru tribine Religijsko obrazovanje u državnim školama. Na tribini su govorili recenzenti: Akademik, prof. dr. Ivan Cvitković, Prof. dr. Mato Zovkić, Prof. dr. Ivan Šarcević, Eli Tauber, Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Doc.dr. Dino Abazović. Moderator tribine je bio prof. Marko Oršolić
Istaknuto je da ova knjiga može koristiti kao udžbenik za nekonfesionalno religijsko obrazovanje, ali i kao dodatak udžbenicima vjeronauke i tako pomoći nastavnicima da se što bolje senzibiliziraju za govor o drugome i drugoj religijskoj tradiciji.
>> PDF

Decembar 2009

Promocija knjige "I vjernice i graĐanke"

U Sarajevu je 08. 12. 2009. godine održana promocija knjige I vjernice i građanke i Uputstva za trening: Modifikacija kulturnih običaja i praksi žena i muškaraca u BiH u organizaciji TPO Fondacije i CIPS-a Univerziteta u Sarajevu.
Ove dvije publikacije su rezultat projekta koji je TPO Fondacija provodila tokom 2008/2009. godine s ciljem promocije ženskih ljudskih prava, a posebno člana 5 CEDAW konvencije i UN Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti. Urednice/autorice knjige I vjernice i građanke su Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Dr. Rebeka Jadranka Anić.
Autorice Uputstva za trening: Modifikacija kulturnih običaja i praksi žena i muškaraca u BiH su Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Marija Grujić.
>> VIŠE..

Decembar 2009

Promocija knjige "MonoteistiČko troglasje"

Federalni ParlamentKao dio aktivnosti  u oblasti reforme obrazovanja BiH,  TPO Fondacija se uključila u projekat interreligijskog obrazovanja u BiH kao suizdavač knjige: Monoteističko troglasje - uvod u judaizam, kršćanstvo i islam, koja je promovirana u Brčkom 05. 12. 2009. godine u organizaciji IMIC Centra Zajedno.
Izdavač je RABIC Sarajevo, a suizdavači u ovom projektu su još i IMIC Zajedno Sarajevo i CIPS Univerziteta Sarajevo.
Urednici i autori knjige su: Dr. Zilka Spahić-Šiljak i Dr. Dino Abazović, a saradnici sa autorskim tekstovima su: Prof. dr. Zorica Kuburić, mr. sci. Ivo Marković i Alen Kristić.
>> VIŠE..

Novembar 2009

Trening iz komunikacijskih vjeŠtina i Trening iz psihosocijalne podrŠke za partnerske organizacije na terenu

Federalni ParlamentTPO i HealthNet International u Bosni i Hercegovini su razvili protokol za intervjuisanje povratnika u svrhu istraživanja stepena njihove socijalne inkluzije. Proveden je trening iz komunikacijskih vještina za osoblje partnerskih nevladinih organizacija kako bi bili u mogućnosti da adekvatno provedu prikupljanje podataka u komunikaciji s ciljnom populacijom povratnica.
Za partnerske organizacije na terenu je razvijen originalni trening paket na temu psihosocijalne podrške. Trening je koncipiran s ciljem izgradnje kapaciteta partnerskih nevladinih organizacija, odnosno njihovo osnaživanje za rad sa povratničkom populacijom. >> VIŠE...

Kozarac 23. Oktobar 2009

Metodologija rodno osjetljivog istraŽivanja i analize

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u saradnji sa UŽ Srcem do mira, te NVO Centar za mir i Krajiška suza iz Sanskog Mosta 23. 10. 2009. godine održala Trening o metodologiji rodno osjetljivog istraživanja i analize. Cilj Treninga je upoznati se sa osnovnim konceptima rodno osjetljive analize i izvedbe istraživanja kako bi se umanjili rodni stereotipi koji utiču na razmišljanja i postupke pojedinaca/ki i grupa.
Namjera je osposobiti učesnike/ce sa osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno integriranje rodne perpsektive u njihovom radu, a posebno u pripremi i promociji politika i strategija djelovanja u oblasti ekonomskih prava žena.
Centar za mir, Krajiška suza i Srcem do mira su partnerske organizacije u projektu Socijalna inkluzija žena povratnica koji TPO Fondacija implementira na prostoru Bijeljine, Sanskog Mosta i Prijedora, te je ovaj trening implementiran u svrhu izgradnje kapaciteta za rodno osjetljiva istraživanja.
S obzirom da članice navedenih organizacije nisu do sada imale ovakvu vrstu edukacije, dogovoreno je da se Trening nastavi i sljedeće godine, kako bi se unaprijedili njihovi kapaciteti u ovoj oblasti.

Bijeljina 20. oktobar 2009

Metodologija rodno osjetljivog istraŽivanja i analize

Federalni ParlamentTPO Fondacija je u saradnji sa NVO Lara-Bijeljina 20. 10. 2009. godine održala Trening o metodologiji rodno osjetljivog istraživanja i analize. Cilj Treninga je upoznati se sa osnovnim konceptima rodno osjetljive analize i izvedbe istraživanja kako bi se umanjili rodni stereotipi koji utiču na razmišljanja i postupke pojedinaca/ki i grupa. Namjera je osposobiti učesnike/ce sa osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno integriranje rodne perpsektive u njihovom radu, a posebno u pripremi i promociji politika i strategija djelovanja u oblasti ekonomskih prava žena. Lara-Bijeljina je jedna od partnerskih organizacija u projektu Socijalna inkluzija žena povratnica koji TPO Fondacija implementira na prostoru Bijeljine, Sanskog Mosta i Prijedora, te je ovaj trening implementiran u svrhu izgradnje kapaciteta za rodno osjetljiva istraživanja. Neke članice Lare-Bijeljina su već radile rodno osjetljive analize u oblasti budžetiranja, pa je ovaj trening pomogao da se dopune postojeća znanja i vještine i prenesu nova koja će biti potrebna u sljedećim koracima implementacije Projekta.

Sarajevo 26. do 30. juna 2009

DRUGI DIO TRENING-SEMINARA: Modifikacija socio-kulturnih
obrazaca ponaŠanja Žena i muŠkaraca u BiH


U periodu od 26. do 30. juna 2009. godine TPO Fondacija je započela drugi dio Trening-seminara: Modifikacija društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini. Ovaj dio Trening seminara je bio posvecen učešću žena u javnom životu i izgradnji mira i dijaloga sa posebnim naglaskom na Rezoluciju UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti.
Trening-seminar je uspješno okončan, a završne radove polaznice će predati na ocjenjivanje do 15. 08. 2009. godine, da bi se mogao završiti proces ocjenjivanja i priprema Diploma.

>> VIŠE...

Sarajevo 01. do 08. juna 2009

PRVI DIO TRENING-SEMINARA: Modifikacija socio-kulturnih
obrazaca ponaŠanja Žena i muŠkaraca u BiH

TPO Fondacija uz podršku UNIFEM-a  priprema i organizira Trening za predstavnike/ce nevladinih organizacija u BiH  na temu: ''Modifikacija socio-kulturnih obrazaca ponašanja žena i muškaraca u BiH'' Razlog pokretanja ovakve vrste aktivnosti je nastojanje da se: - doprinose implementaciji člana 5. CEDAW konvencije - i Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti. TPO Fondacija je stoga odlučila angažirati stručnjakinje iz oblasti religije, roda i ljudskih prava (Dr. Milica Bakic-Hayden, Dr. Zilka Spahic-Siljak, Dr. Rebeka Anic, mr.sci. Ivana Draco, mr. sci. Jasmina Causevic, Marija Grujic)  i pripremiti pilot Trening paket kojim će obuhvatiti predstavnike/ce nevladinih organizacija koji žele zajedno raditi na eliminaranju diskriminatornih praksi i običaja i unapređenju statusa žena u BiH društvu. Prvi dio Treninga je održan od 01. do 08. juna 2009. godine u Sarajevu, a drugi dio je planiran od 26. do 30. juna 2009., takodžer u Sarajevu. Projekat će biti okončan završnim okruglim stolom krajem septembra 2009. godine na kojem će biti predstavljeni Uputsvo za Trenig paket i Knjiga tekstova autorica ovog Treniga.
>> VIŠE...

Zenica 14.Novembar .2008.

Projekat demokratizacije kroz reformu obrazovanja

Fondacija TPO - Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva, Univerziteti u Zenici i Banjoj Luci okončali su dvogodišnji projekat demokratizacije kroz reformu obrazovanja, kojeg su podržale ambasade SAD, Norveške i Švicarske. Transkulturna psihosocijalna, obrazovna fondacija (TPO) Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i Univerzitetom u Banja Luci pokrenula je projekat "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja - Izučavanje Religije na univerzitetima u BiH".
U skolpu Projekta u Zenici je održana promocija kurikuluma i priručnika za izučavanje religije na univerzitetima u BiH.
>> VIŠE...