PROGRAM ZA INTERDISCIPLINARNO UČENJE I ISTRAŽIVANJA – PIUIS

TPO Fondacija, u suradnji sa grupom intelektualaca i intelektualki te aktivista i aktivistica, pokreće Program za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), engl. PILAR, čiji je fokus na afirmaciji interdisciplinarnog pristupa u metodama učenja i istraživanja u svim segmentima društva u BiH.

Cilj ovakvog pristupa je izgradnja javnog dobra koje je sistematski urušavano preko 20 godina. Da bi se što kvalitetnije iskoristio ljudski kapital i resursi, posebno mladih, potrebno je osigurati kvalitetno znanje, vještine i kompetencije koje osposobljavaju ljude da unaprjeđuju i vlastite živote i javno dobro kroz socijalnu uključenost svih kategorija stanovništva. Važan korak u tom procesu je da se dokine lažna podjela između akademije i zajednice i osigurava ravnopravan pristup obrazovanju za sve. U ovakvom pristupu okupljamo sve postojeće platforme i incijative koje su zainteresirane za zajednički rad na javnom dobru, kroz sljedeće programske teme:

 

 • politike sjećanja i izgradnja društvene solidarnosti;
 • istraživanje traume u svakodnevnom životu;
 • kulturalna produkcija i svjedočenje traumi.

Ciljevi ovog programa su:

 • promicanje kulture mira i suživota;
 • uspostavljanje alternativa mitologizaciji, medikalizaciji i poricanju traumatske prošlosti;
 • zacjeljivanje trauma i promoviranje solidarnosti, slobode i jednakosti u društvu.

Programski ciljevi će se ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

 • Suradnja između istraživača/ica i aktivista/ica u BiH, regionu i u svijetu kroz izgradnju novih modela komparativnog, interdisciplinarnog učenja i obrazovanja te razvojnih programa u oblasti kulture, historije, psihosocijalne zaštite i razvoja;
 • Razvoj interdisciplinarnih, obrazovnih i istraživačkih projekata koji će omogućiti mladim ljudima da zacijele vlastite traume, da se kritički osvrnu na vlastite politike sjećanja i da rade na uspostavi kulture mira, dijaloga i suživota;
 • Razvoj programa cjeloživotnog učenja;
 • Uspostava edukativnih centara u suradnji s obrazovnim, kulturnim i zdravstvenim institucijama;
 • Promoviranje naučnoistraživačkog rada koji uzima u obzir rodnu perspektivu i različitost identiteta i pripadanja;
 • Podrška razvoju reforme i zaštite zdravlja, programa psihosocijalne rehabilitacije i socijalne revitalizacije kroz trening profesionalaca i promociju jačanja korisničkih inicijativa, izgradnju novih modela tretmana baziranih na naučnim dokazima i psihosocijalnu podršku i pomoć vulnerabilnim grupama.

PIUIS PROGRAM

TPO Fondacija, u suradnji sa grupom intelektualaca i intelektualki te aktivista i aktivistica, pokreće Program za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), engl. PILAR, čiji je fokus na afirmaciji interdisciplinarnog pristupa u metodama učenja i istraživanja u svim segmentima društva u BiH. Cilj ovakvog pristupa je izgradnja javnog dobra koje je sistematski urušavano preko 20 godina. Da bi se što kvalitetnije iskoristio ljudski kapital i resursi, posebno mladih, potrebno je osigurati kvalitetno znanje, vještine i kompetencije koje osposobljavaju ljude da unaprjeđuju i vlastite živote i javno dobro kroz socijalnu uključenost svih kategorija stanovništva. Važan korak u tom procesu je da se dokine lažna podjela između akademije i zajednice i osigurava ravnopravan pristup obrazovanju za sve. U ovakvom pristupu okupljamo sve postojeće platforme i incijative koje su zainteresirane za zajednički rad na javnom dobru, kroz sljedeće programske teme: politike sjećanja i izgradnja društvene solidarnosti; istraživanje traume u svakodnevnom životu; kulturalna produkcija i svjedočenje traumi.

PIUIS PUBLIKACIJE


        PIUS PROJECTS & EVENTS:


Maj 2022

KULTURA SJEĆANJA – PIUIS PROGRAM 2022

PIUIS (Program za interdisciplinarni učene i istraživanje (engl. PILAR Proram for Interdsiciplinary Learning and Research) TPO Fondacije je u maju 2022 godine okupio studente i studentice Univerziteta u Zenici u Srebrenici s ciljem suočavanja sa prošlošću u okviru zajedničkog projekta Kultura sjećanja. Voditeljice prof.dr. Edisa Gazetić, Dr. Amra Delić i Dr. Melina Sadiković su vodile interdisciplinarne učionice u okviru kojih se tematiziralo selektivno pamćene i politiziranje sjećanja. >> VIŠE

Septembar 2018

KOLABORATIVNI PROJEKAT #NIKAD PONOVO

TPO Fondacje je jedan od partnera na evropskom projektu #NeverAgain koji ima za cilj da riješi problem prikrivene mržnje, predrasuda i represije koje se naučene kroz neizliječene i prenesene traume koje se održavaju u svakodnevnom životu kroz naizgled bezopasne svakodnevne aktivnosti. Partneri projekta iz Finske, Danske, Rumunije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Poljske i Italije će zajedno sa studentima razviti i održati četiri radionice u svojim lokalnim zajednicama kako bi testirali alate za iskustveno učenje (ELT) i istražili štetni utjecaj prenesenih kolektivnih trauma te načine na koje one doprinose kontinuiranom razvoju mržnje i osvete. Događaji će okupiti ukupno 200 učenika i 200-300 članova zajednice pa samim tim širiti utjecaj putem društvenim mreža i medija. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj konferenciji "#NeverAgain: Podučavanje prenosa traume i sjećanja kroz iskustveno učenje", koja će biti zasnovana na radionicama i uključit će između 50 i 100 profesionalaca i mladih ljudi širom Evrope iz različitih institucija: univerziteta, nevladinih organizacija, javnih organizacija (muzeja) i lokalnih zajednica. U fazi diseminacije planiramo da razvijemo i pokrenemo transnacionalnu edukativnu platformu koja kombinuje različite metode iskustvenog učenja u učionici i pojedinačne online webinare / video igrice koje će se distribuirati nastavnicima iz različitih oblasti koji se bave kolektivnim sjećanjima, ali i edukatorima iz nevladinog sektora i  javnih organizacija. Projakt će se implementirati u 2018-2019 godini.
https://againneveragain.eu/?fbclid=IwAR3utE1-ZOVr_ST0If3E_
2yOx5nQIBehsMxzhJ1Aoi02rubnq30sXxc13Wc

Septembar 2016

TREĆA INTERDISCIPLINARNA UČIONICA U BEOGRADU

U četvrtak, 15.09.2016. u Beogradu je održana treća interdisciplinarna učionica pod nazivom ''Politizirana sjećanja: Borba za teritorij kolektivnog sjećanja'' u organizaciji TPO Fondacije. Učionica je ponovno na jednome mjestu okupila studente/ice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a postava predavača i predavačica nije nimalo zaostajala za prethodne dvije učionice te su se ovoga puta za katedrom našli Dubravka Stojanović, Sonja Biserko, Staša Zajović, Milivoje Bešlin, Momir Samardžić i Milovan Pissari. Teme su se protezale od prikazivanja drugačije historije i njenih činjenica u udžbenicima historije, holokausta Roma koji se uredno prešućuje u javnosti i školskim silabusima, feminističkom pristupu suočavanja s prošlošću, historijskom revizionizmu i političkoj upotrebi prošlosti, raspadu Jugoslavije u kontekstu međunarodnih odnosa te jezičkoj standardizaciji krajem 19. i početkom 20 . stoljeća kao primjeru izgradnje nacionalnog identiteta.
>> VIŠE

Septembar 2016

REFLEKSIJE BJORNA KRONDORFERA O TRAUMA I SJEĆANJU U BIH
Jedan od panelista na međunarodnoj konferenciji ''Trauma, sjećanje i ozdravljenje'' koju je organizirala TPO Fondacija od 12-14 jula 2016 godine, bio je i profoesor Bjorn Krondorfer sa Univerziteta Sjeverne Arizone. U svom tekstu koji je objavio Centar za međunarodno obrazovanje profesor Krondorfer govori o ožiljcima rata koji su markirali živote BiH građana i o teškoćama u liječenju njihovih traumama.

>> VIŠE

Juli 2016

ODRŽANA LJETNA ŠKOLA: DEMITOLOGIZACIJA NACIJA I IDENTITETA:
BOSNA U EVROPSKOM SREDNJEM VIJEKU

U periodu od 15. do 19. jula 2016. u organizaciji TPO Fondacije i Univerziteta u Zenici organizirana je ljetna škola pod nazivom: Demitologizacija nacija i identiteta: Bosna u evropskom srednjem vijeku u Jajcu. Škola je okupila studente iz BiH, Srbije, Hrvatske, Njemačke, Australije, Italije, Austrije, Poljske, dok su za katedrom sjedili respektabilni/e stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti medijevalistike, jezika, književnosti i historije općenito. Posljednjeg je dana bila upriličena posjeta masovnoj grobnici ''Tomašica'' i logoru Trnopolje u Prijedoru i Banjoj Luci gdje su studenti/ce mogli slušati o traumama, historijskim činjenicama kao i samom suočavanju s prošlošću.
>> VIŠE

Juli 2016

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ''TRAUMA, PAMĆENJE I OZDRAVLJENJE NA BALKANU I ŠIRE" (Sarajevo)

Posjetom Srebrenici i susretom sa ženama iz udruženja ''Snaga žene'' službeno je završena Druga međunarodna konferencija ''Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire'' koju je TPO Fondacija iz Sarajeva organizovala u saradnji sa Univerzitetom u Bostonu (SAD), Univerzitetom u Zenici (BiH), George Mason Univerzitetom (SAD), Centrom za pravdu i izgradnju mira Eastern Mennonite Univerziteta u Virginiji (SAD), Vrije Univerzitetom u Amsterdamu (Nizozemska), Documentom (Hrvatska) i Harvard programom za izbjegličku traumu (SAD). Tokom tri dana izlaganja i diskusija svjetskih stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti psihosocijalne terapije, psihologije, psihijatrije, historije, sociologije, antropologije, rodnih studija i umjetnosti, govorilo se o prevladavanju traumatskih iskustava pojedinaca i zajednica u različitim kulturološkim i političkim kontekstima i kako ta iskustva mogu biti od pomoći ljudima u BiH i regionu. Navodeći ključne zaključke konferencije, program direktorica TPO Fondacije, Zilka Spahić-Šiljak istakla je da će se početkom 2017. godine objaviti Zbornik radova sa konferencije na bosanskom i engleskom jeziku te da će svi materijali i informacije o ovoj temi biti dostupni online.
Dio video materijala sa prezentacijama učesnika možete naći na ovom linku.
>> VIŠE

Juli 2016

PROMOCIJA KNJIGE: "MI DJECA OKUPACIJE: PRIPOVIJESTI KĆERKI I SINOVA SAVEZNIČKIH VOJNIKA"


TPO Fodancija u Sarajevu poziva Vas na promociju knjige Mi djeca okupacije: Pripovijesti kćerki i sinova Savezničkih vojnika autorice Ute Baur-Timmerbrink.
Ova knjiga pripovijeda sudbinu djece okupacije koja se nisu pomirila sa neriješenim pitanjima oko svog porijekla. Dvanaest izabranih portreta kao i dva teorijska poglavlja oslikala su djecu okupacije u Njemačkoj i Austriji nakon Drugog svjetskog rata, i predstavili njihove živote i veliku čežnju za istinom. U promociji knjige sudjelovat će:
Ute Baur-Timmerbrink, autorica knjige Dr. Heide Glaesmer, psihologinja i psihoterapeutica Amra Delić, psihijatrica Monja Šuta-Hibert, moderatorica i prevoditeljica ovog naslova.

Promocija će se održati u Bošnjačkom institutu (Mula Mustafe Bašeskije 21, Sarajevo) u ponedjeljak 11. jula 2016. s početkom u 19 sati.

>> VIŠE

Juni 2016

DRUGA INTERDISCIPLINARNA UČIONICA ''POLITIZIRANA SJEĆANJA - BORBA ZA TERITORIJ KOLEKTIVNOG PAMĆENJA'' U ZAGREBU


Najavljujemo održavanje druge Interdisciplinarne učionice ''Politizirana sjećanja – borba za teritorij kolektivnog pamćenja'' u organizaciji TPO Fondacije i Kluba studenata povijesti – ISHA iz Zagreba. Učionice se održavaju u sklopu PILAR programa, čiji je fokus na afirmaciji interdisciplinarnog pristupa u metodama učenja i istraživanja u društvenim i humanističkim disciplinama u svim oblicima društvenosti na prostoru bivše Jugoslavije. Druga Interdisciplinarna učionica će se održati u Zagrebu u utorak, 21. 06. 2016. u konferencijskoj dvorani na II katu knjižnice Filozofskog fakulteta s početkom u 11:30 sati.
>> VIŠE

April 2016

PRVA INTERDISCIPLINARANA UČIONICA: ''POLITIZIRANA SJEĆANJA - BORBA ZA TERITORIJ KOLEKTIVNOG SJEĆANJA'' ODRŽANA U ZENICI

U Zenici (Muzej grada Zenice), 22.04.2016. je održana prva u nizu od tri interdisciplinarne učionice pod nazivom ''Politizirana sjećanja - borba za teritorij kolektivnog sjećanja''. Učionice se održavaju u sklopu PILAR programa i predstavljaju svojevrsnu uvertiru u međunarodnu konferenciju ''Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire'' koja će se održati u julu ove godine. Učionica je održana uz podršku TPO Fondacije Sarajevo i u saradnji s Odsjekom za BHS jezik i književnost Univerziteta u Zenici. Panelisti/ce su bili  respektabilni/e stručnjaci/kinje u području psihijatrijske, historijske, političke, pravne, religijske i kulturološke nauke koji su zajedno sa studentima/cama iz Srbije, Hrvatske, Poljske i BiH pokušali pronaći i ponuditi odgovore u kojem smjeru bismo trebali ići ka boljem i tolerantnijem suživotu.
>> VIŠE

August 2014

Druga interdiscplinarna uČionica: TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE

Dana 23. augusta/kolovoza 2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), u Jajcu je održana II Interdisciplinarna učionica  “Trauma, pamćenje, ozdravljenje“.
Na II Interdisciplinarnoj učionici, u okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, učestvovali su eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doc. dr. Alisa Mahmutović i bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.
>> VIŠE

Juli 2014

1. PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I INTERDISCIPLINARNA UČIONICA: TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE (TUZLA-POTOČARI)

S ciljem zajedničkog i kritičkog promišljanja o dubljim korijenima socijalne traume, poput kolektivnog nasilja, rata i genocida, razmjene iskustava i znanja o ovim konceptima i mehanizmima njihovog djelovanja, potpunijeg razumijevanja interakcija između različitih grupa i iniciranja interdisciplinarnog učenja koje nadilazi grupne podjele i otvara nove mogućnosti i vizije kolektivnog ozdravljenja, dana 12.-13.7.2014. godine, u okviru TPO Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PILAR), u Tuzli i Potočarima održana je prva Interdisciplinarna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje”.
Na Interdisciplinarnoj učionici učestvovali su eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH, Srbije, Australije i Amerike: akademik Dubravko Lovrenović, prof. dr. Alija Sutović, prof. dr. Hariz Halilović, prof. dr. Jasmina Husanović, prof. dr. Damir Arsenijević, doc. dr. Enes Osmančević, doc. dr. Patrick McCarthy, doc. dr. Mevludin Hasanović, doc. dr. Edisa Gazetić, dr. Nermina Kravić, mr.sc., dr. Amra Delić, dr. Branka Antić Štauber, Srđan Šušnica, dipl. iur., Rade Radovanović, dipl. novinar i dr. Zilka Spahić Šiljak, program direktorica TPO.
>> VIŠE